mandag, maj 28, 2007

Kirkefædrene

fra Marmorkirkens facade nede til restaurering. (Moses, Peter, Paul, Johannes, Luther m.fl.). Normalt står de 20-25 meter over gadeniveau. Foto © Snaphanen, klik !

Interview: Tabernes kontinent
Interview af Lars Hedegaard med den tyske sociolog Gunnar Heinsohn. Meget vigtig artikel der burde optrykkes af store aviser.
"I Sverige skulle denna tidskrift förmodligen ställas inför rätta, den skulle kanske rentav fällas för "hets mot folkgrupp". I Danmark är den en självklar del av det offentliga samtalet. Att läsa den är som att tvätta ögonen i en frisk fjällbäck." (T.Nydahl - som gerne må bruge mine fotos, hvis han krediterer mig)
Fra det nye nummer af Sappho - se de andre artikler.
Mens de europæiske befolkninger skrumper, og de bedst kvalificerede unge udvandrer, tillader vi fortsat en masseindvandring af ukvalificerede muslimer, som snart vil få vores velfærdssamfund til at bryde sammen. Hertil kommer, at den muslimske verden har oparbejdet en ungdomspukkel, hvilket erfaringsmæssigt fører til massemyrderier, og hvis virkninger ikke han modvirkes med ulandshjælp. Ophavsmanden til disse dystre forudsigelser, den tyske sociolog Gunnar Heinsohn, mener, at løbet er kørt for Europa
- Hvis lederne af den amerikansk-anførte "alliance af villige" havde kendt til Gunnar Heinsohns forskning, ville de formentlig aldrig have ladet deres tropper forblive i Irak eller Afghanistan. De ville formentlig hurtigt opgive enhver tanke om intervention i Sudans Darfur-provins. De ville fortælle de palæstinensiske 10-børns-familier, at Vesten ikke længere vil betale for deres uhæmmede børnefødsler. Vestlige opinionsdannere og politikere ville også opgive deres yndlingsforestilling om, at snart sagt enhver voldshandling i et bælte fra det nordlige Afrika og til Filippinerne foruden diverse terrorhandlinger overalt i verden skyldes den uløste israelsk-palæstinensiske konflikt.
- Og værst af alt set ud fra den rådende politiske konsensus i Danmark og resten af Vesten: Heinsohn tror ikke et sekund på, at økonomisk bistand og afhjælpning af sult og nød i lande med store ungdomsårgange kan afværge krige, social uro, terror eller myrderier. Det er kort sagt en illusion at tro, at vejen til fred går gennem fattigdomsbekæmpelse. Tvært imod er han overbevist om, at den materielle hjælp i visse tilfælde kan sætte gang i myrderierne. Og det skyldes, at sultende mennesker ikke slås. De lider bare.
Giver man derimod en masse unge mænd tilstrækkeligt at spise og en vis uddannelse i samfund, hvor der er for mange unge mænd til at de alle kan få den anerkendte position, som de mener at have krav på, kan det netop føre til vold. [...]
Den femte landsby
- Man kan vel også forklare noget af det med, at de venstreorienterede partier importerer deres vælgerkorps?
"I Frankrig har vi set, at afrikanerne og algerierne har stemt på Ségolène Royal. Dertil kommer et andet fænomen, som vi kan iagttage i bl.a. Tyskland. Her er dem, som vi nu er begyndt at kalde "etno-tyskere", og som udgør 85 pct. af den tyske befolkning, begyndt at udvandre. Årligt udvandrer der nu 150.000 tyskere, de fleste af dem til den angelsaksiske verden. Her står Canada, Australien og New Zealand parat til at modtage 1,5 millioner velkvalificerede immigranter om året, og de gør alt for at lette vejen for dem."
Interview: Tabernes kontinent

Heinsohn: Demokraphy and war, 21 s. pdf
apropos -så er 980 amerikanerne blevet dræbt i Irak på et år, det vil Heinsohn nok også synes er alt rigeligt for en agtværdig, men udsigtsløs sag. Og alternativet er vel at mærke ikke, som i Sverige, at importere et "little Iraq" på snart 100.000, og afvente yderligere 25.000 i år. Det løser ingen problemer, det spreder og flytter dem. Det synes japanerne at være ret ene om at have indset: "
I Japan vill man inte ta emot flyktingar
I fjol fick endast 34 flyktingar officiell flyktingstatus - de flesta av dem från Burma."


Islam i Sygehusvæsenet
Andra Pachai, afdelingslæge, Odense Universitetshospital
Oplæg fra Trykkefrihedsselskabets møde i Århus d. 19. maj 2007
Min faster læste til jordmoder i Teheran i begyndelsen af 30’erne. Som traditionen bød det, gik hun og de medstuderende hen til hospitalet iført slør. Når de ankom, tog de slørene af. Og det til trods for, at lægerne, som underviste, var mænd. På hospitalerne var ingen af de kvindelige hospitalsansatte iført slør eller anden islamisk påklædning.
Jeg har været læge i 18 år. Jeg har kun set ganske få læger og ganske få laboranter med tørklæder. Jeg har aldrig set en sygeplejerske med tørklæde, selvom de findes. Der findes ellers mange hospitalsansatte, som stammer for såkaldte muslimske lande. Om de er troende eller ej, ved jeg ikke. Det samme gælder for alle andre kolleger.
- For ca. 1½ år siden var der i Ugeskrift for Læger et indlæg skrevet af to medicinstuderende og en nybagt læge. Overskriften hed ”Fru Hansen og lægen med tørklædet”. De skrev, at ingen patienter havde noget imod en læge med tørklæde. Det, vidste jeg, ikke var sandt. Jeg ved, at der er patienter med indvandrerbaggrund, som vil hade at blive behandlet af en læge med tørklæde, fordi de forbinder det med religiøs fanatisme, kvindeundertrykkelse og personlig tragedie. Der findes frafaldne muslimer, som direkte er bange for at blive behandlet af læger med tørklæde. Det fik mig til at skrive til Ugeskrift for Læger. [...]
- Der har været problemer med patienter, som har forlangt, at de fik en læge, som ikke havde indvandrerbaggrund. Det er blevet diskuteret i Ugeskrift for Læger. Foreløbigt er det sådan, at hvis patienten har en alvorlig lidelse, er man nødt til at finde en dansk læge. Der er en læge med indvandrerbaggrund, som er talsmand for, at patienter ikke selv skal kunne vælge læge. Jeg er bange for, at der bliver flere problemer, når der kommer flere læger med tørklæde.
Så har der været nogle skriverier i Sygeplejersken om patienter, der ikke vil rette sig efter reglerne på sygehusene.

Forrige vinter kom der to børn ind på vores hospital fra Vollsmose efter en ulykke. Der myldrede med mennesker fra Vollsmose på hospitalet. De tilrøg det røgfri venterum. De smed affald på gulvene. De brød ind på en operationsgang. De stjal medicin. Den slags tolereres, men bør ikke tolereres og undskyldes med anden kultur. Hvis man ikke kræver respekt, så får man det heller ikke.
KKF: Islam i sygehusvæsnet

Slöja eller inte?
finske nyheder på svensk i Danmark:
Debatten om religiösa symboler - i synnerhet muslimska sådana - dyker med jämna mellanrum upp i Danmark. Just nu pågår en hätsk debatt om slöjor. Hör Kjell Lindroos reportage! min 5:19
Den senaste ingrediensen i debatten är att jämföra Koranen med Hitlers Mein Kampf och Karl Marx Das Kapital.
Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen tar inte direkt avstånd från uttalandena men säger att slöjan inte kan jämföras med hakkors eller hammaren och skäran.

YLE Internytt

»Multikulturalisten «
en svensk læser har forståeligt nok haft besvær med at skulle lade sig repræsentere af DN´s kulturredaktør Jonsson:
Nyligen besöktes Danmark av en inflytelserik svensk neo-quisling och multikulturalist som i skilda sammanhang bland annat i TV hävdade, antingen av pur dumhet eller också mot bättre vetande - i båda fallen lika oförlåtligt, att debatten i Sverige är "fullständigt fri" och att utveckling och framgång naturligt skapas i det multikulturella samhället men ej i samhällen som är homogena och i huvudsak monoetniska.
Ungefär samtidigt publicerade Fjordman (26.5) ett inlägg på GoV med titeln 'Destroying Our Culture', vilket han avslutade med en travestering av skapelseberättelsen som anknöt till ovanstående och som jag fann så beaktansvärd att jag översatte den till svenska i hopp om att den skulle få än flera läsare.
.....
"Och Multikulturalisten fördärvade människan och gjorde henne till sin avbild: förvirrad, självhatande och oförmögen att skilja på vad som är rätt och orätt. Och han skapade henne med skilda kön, men ej som som man och kvinna, ty sade han, dessa är identiska och att hävda annat är sexistiskt. Och Multikulturalisten förbannade människan och sade: var ofruktsam, upphör att vilja finnas till, försvinn från jordens yta och låt moder natur härska och låt fiskarna i havet och fåglarna i luften återvinna jorden.
Multikulturalisten sade sedan: Varde mörker och det vart mörker. Multikulturalisten såg, att mörkret var gott; och Multikulturalisten skilde mörkret från ljuset. Och Multikulturalisten kallade mörkret "tolerans", och ljuset kallade han "diskriminering och trångsynthet". På sjunde dagen vilade Multikulturalisten från allt sitt verk. Han såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Han hade krossat förnuftet, fördärvat logiken och ödelagt sanningen, han hade tillintetgjort själva orsaken till och önskan att finnas till. Och det vart afton den sjunde dagen, men det blev ingen ny morgon."

ln
"Summer in the city "


fotos© Snaphanen

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net