fredag, juli 06, 2007

Europa - ett nytt Eurabia ? Bat Ye Or i svensk radio

P1-programmet Människor och tro (börjar 21:38 minuter in i ljudband) som förra helgen innehöll en intressant intervju med författaren Bat Ye Or och sedan ett givande studiosamtal med liberale debattören Carl Rudbeck och historikern Mohammad Fazlhashemi. Så här påannonserades inslaget:
Europeerna är för undfallande och underdåniga i förhållande till islam. Det anser den [egyptenfödde] brittiska författaren Bat Yeor, som menar att Europa är på väg att bli ett Eurabia. Hör henne också förklara sitt begrepp ”dhimmitude” som härstammar från det muslimska ordet dhimmi, som betecknar en icke-muslim som är medborgare i en islamisk stat med rätt till sin egen religion men med begränsade medborgerliga rättigheter.
Vi behöver mer av denna sorts debatt. Mainstreammedierna gör oss alla en otjänst när man är så rädd för att ta ut svängarna i just detta tema.
Til kvæg
vores behov er få og små, fra maven og sydpå, vores horisont er smal. Det har den kvikke Margot regnet ud. Det tror da pokker til den løn, og så slipper hun endda for at skulle regere Babelstårnet Sverige:

Det er den svenske EU-kommissær Margot Wallström som leder kampagnen og ifølge hendes talsmand, så forklarer filmen mere end noget andet, hvad det er EU laver: Nemlig at bringe folk sammen på tværs af forskelligheder.
Sex-videoen er del af en pakke på 50 små film som via YouTube skal forklare de 27 EU-landes borgere, hvad det er for sager EU arbejder med.

Sex-video skal sælge EU

Sørlander: Den skæve arv fra nazismen
Af Kai Sørlander - Filosof og forfatter
Det er i lyset af nazismen, at den indvandrings- og asylpolitik, som har været ført i Europa i de seneste generationer, skal forstås. Man har villet undgå den mindste mistanke om at kunne sættes i bås med nazismen og nazisternes behandling af jøderne. Og man har mere eller mindre bevidst opfattet indvandrerne i jødernes billede. Det har medført en liberal indvandringspolitik, som truer demokratiets overlevelsesevne. [...]

Sagen er, at vi står i et tragisk valg; og spørgsmålet er, om vi har den moralske modenhed til at bære dette valg. Det er os umuligt at undgå at få urene hænder. Vi kan ikke gøre det rigtige uden samtidig at gøre noget, som vi helst burde undgå. Vi får urene hænder, når vi sætter grænse for indvandringen folk bliver lukket ude til en usikker skæbne men gør vi det ikke, så undergraver vi demokratiets forudsætninger. Det er et reelt dilemma. Derfor gør vore urene hænder os ikke til fremmedhadere endsige til nazister.
- Derimod er der grund til at tro, at netop de, som nægter at se, at de står i et tragisk valg, vil fremme tragedien. At netop de, som tror sig selv rene, fordi de går ind for en liberal indvandringspolitik, vil ende med snavs på fingrene. Fordi deres ureflekterede afstandtagen fra nazismen har givet dem et urealistisk syn på indvandringspolitikken, kan deres politik medvirke til at undergrave demokratiets overlevelsesevne. Det ville være en ironisk arv fra nazismen.

Berlingske Tidende

Social kapital i frit fald
Drosjenæringen i Oslo har vært den reneste svindelfabrikken. Oslo ligningskontor har avdekket at over 900 drosjeeiere og sjåfører har kjørt for over en halv milliard kroner svart.
Over 600 av de samme personene har i samme periode fått store beløp utbetalt i form av trygdepenger. NAVs gjennomgang av materialet de fikk oversendt fra skattemyndighetene, viser at trygdesvindelen kommer til å overstige 100 millioner kroner.

Har snytt staten for over 100 millioner

"Det er vores skyld"
ikke let at opdrive den slags skriverier i Danmark længere. En mageløs docent:
....."Samtidigt är det uppenbart att det inte hjälper att framställa anhängarna av en religion som annorlunda om de är utbildade läkare eller integrerade i samhället. Tyvärr kan även välutbildade människor begå oförklarliga eller svårförståeliga handlingar. Det är dock en myt att religionstillhörighet har ett förklaringsvärde. Vad som istället måste beaktas är hur människor tolkar, förstår och omställer sin tro i praktisk handling.
Ur detta perspektiv visar den samlade forskningen att muslimer inte är mer benägna att omsätta sin tro i våldsamma handlingar än någon annan religion och dess anhängare. Därför är det ett problem att debatten efter de senaste händelserna i England framför allt har kommit att handla om det faktum att några av våldsverkarna är läkare. I stället för att betona att de arresterade personerna var välutbildade läkare (”de borde ha vetat bättre”) borde vi försöka förstå varför personer överhuvudtaget är benägna att iscensätta terrordåd. Vad säger dessa desperata handlingar om muslimers situation i västvärlden och vad säger deras vilja att ta andra människors liv om situationen i världen? Oberoende av hur vi besvarar dessa frågor ska inte den internationella terrorismen förstås och analyseras i ett politiskt och socialt vakuum. Både 70-talets vänsterradikala grupper liksom 80- och 90-talens nationalistiska (?) och 2000-talets religiösa våldsverkare är uttryck och reaktioner på sin samtid.
GÖRAN LARSSON
Göran Larsson är docent i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han är expert på islam och muslimer i Europa och har bland annat skrivit boken ”Muslimerna kommer! Tankar om islamofobi” (2006).

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net