fredag, august 24, 2007

"Som vän av yttrandefriheten hamnar man lätt i dåligt sällskap"

skriver en journalist på Göteborgsposten om Lars Vilks og SverigeDemokraterna. Én af al diskussions værste plager: hvis én jeg ikke kan lide, siger noget jeg er enig i, er det forkert fordi det er ham der siger det. Det er jo Mette Winge -syndromet: (Hvis JP havde lavet "kunst" og det var publiceret i Politiken, havde alt været i sin orden.)
- Denne variant er også meget almindelig: Jeg mener det samme som Dansk Folkeparti, min mening er OK, men Pia´s er ikke OK, den er et forfærdeligt menneskesyn og jeg kunne ikke drømme om at stemme på et parti, det mener det samme som jeg, men på så infam en måde. (Og så er jeg ikke modig nok til at sige hvad jeg stemmer, når jeg er ude til en nydelig middag, skulle vores meddeler måske indrømme). Det gør jeg til gengæld - jeg nyder synet af borgerskabets frisindede døtre, der får punkerhår af rædsel over at så dannet og blid en person som jeres ærbødige, stemmer på så plumpt og lavsindet et parti. - Omvendt - hvis en Radikal, et parti med en hundredeårig landsskadelig historie, som jeg af et sandt hjerte ikke kan udstå, og som jeg ønsker alt ondt - siger noget rigtigt, så er det jo ikke forkert, bare fordi det er en Radikal der siger det. Selvom det egentlig burde være det.........
- Ergo: journalist Daniel Levin på GP er altså en pjalt og det gør det ikke meget bedre at han ikke kan se brodden og ironien i judesuggan, det er dog en karrikatur af en karrkatur. Han er altså tilmed synsskadet og trægt opfattende.
- I Ørebro har nogle uhyre krænkede muslimer protesteret fordi Nerikes Allehande har trykt nogle tegninger af Vilks. Islamiska kulturcentret: "Hur vågar ni?" (NA video min 4:00)
Sydsvenskan har et
rigtig godt interview med Vilks, der selv opsummerer det hele i sin post Vredens Dag på bloggen.
- Alt i alt ser Gudhjælpemig ud som om svenske aviser har lært lidt af deres forsmædelige fejghed under Muhammedkrisen. Tænk, verden bevæger sig. Lidt. Festina lente - livet er jo så langt. Men slutligen skal Vilks nok ikke regne med forståelse for de mere subtile budskaber, han prøver at lancere. Men nu kan det selvfølgelig tænkes at Vilks.net er lukket af en "embedsmand" i morgen. Se bare her, så kender man Riksdagen igen:


Ny SIFO-undersökning: Fortsatt svagt stöd för tryck- och yttrandefriheten i riksdagen
Många av riksdagens ledamöter kan tänka sig att begränsa tryck- och yttrandefriheten. Det visade en Sifo-undersökning som Tidningsutgivarna lät göra 2006. Samma undersökning har nu gjorts på nytt och resultatet är nedslående även om vissa förbättringar har skett. I enskilda frågor är många riksdagsledamöter alltjämt beredda att minska öppenhet och införa förbud och restriktioner.
Den nya undersökningen har gjorts sommaren 2007 och 227 av riksdagens ledamöter har svarat. Undersökningen visar bland annat (2006 års resultat inom parentes);

- 59 % (89 %) av de tillfrågade ledamöterna tycker att enskilda polisers meddelarfrihet ska begränsas.
- 55 % (74 %) tycker att det bör införas en lag som begränsar medias möjlighet att bevaka kända personer
- 55 % (68 %) tycker att skadestånden i tryck- och yttrandefrihetsmål ska höjas kraftigt
- 60 % (72 %) vill införa regler om ekonomiskt förtal så att företag och organisationer skall kunna kräva medierna på skadestånd.
- 81% (84 %) tycker att det är bra att media inte kommer åt pass- och körkortsbilder.

- Det är skrämmande att så många av riksdagens ledamöter inte förstår hur viktig tryck- och yttrandefriheten är för det öppna demokratiska samhället, säger PeO Wärring, ordförande i Tidningsutgivarnas tryckfrihetsgrupp.
Kun TU.SE og The Local har denne nyhed. På TU.SE kan du se hele SIFO undersøgelsen, PDF, 13 sider

Dagens bon mot
»Danskerne skal være stolte af deres land, men også huske at hylde forskelligheden. Måske kan de lære af England, som er mere multikulturel. Det kan gøre kulturen rigere.«
Berlingske
The Dianafication of Modern Life

Her [Diana] death provoked a reaction of sociological and psychopathological interest. Her combination of inaccessible glamour and utter banality appealed to millions of people(on her own admission, she was not very intelligent) ......She was the perfect character for a soap opera, in fact, and those who ‘grieved’ after her death were really protesting at the deprivation of a large part of the soap opera’s interest.

Danica White: Gidslernes frigivelse
fra Udenrigsministeriet. Det overgår min forstand hvorfor man skal respektere et stats territorialgrænse, når alle er enige om at der netop ikke er en fungerende statsmagt i Somalia, og det er grunden til at Kalashnikov én hersker. Sejl ind og skyd sørøverne ned ! Plaf dem ned fra luften. Send danske soldater med på skibe på den rute, - det kan ikke være dyrere end det, der er foregået nu. Udenrigsministeriet: Danica White frigivet
"Dansk-somaliere forhandlede om gidsler". Det lyder lidt pikant , da Ekstra Bladet jo for en måneds tid siden kunne meddele, at Udenrigsministeriet ikke ville lække flere oplysninger om Danicas White, da der var "somaliske kilder i Danmark" der viderebragte dem til sørøverne.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net