tirsdag, maj 03, 2005

Forblindet af USA had

det har såmænd også herhjemme lydt som om dele af venstrefløjen, har priotriteret deres uvilje mod USA højere end irakerenes levevilkår, men man må sige at svenske "leftists" er gået helt til excesser. Uanset hvad man mener om USA´s strategi for Mellemøsten. Det vidner om hvor meget psykologi der er i politik, at man selv flere år efter et etableret faktum, ikke er i stand til at glemme sine egne animositeter:
”Rasistiska undertoner i svensk Irakrapportering”
I Aftonbladet skrev Åsa Linderborg och Erik Wijk att vi ”måste respektera det väpnade motståndet”. Enligt dem bidrog attentaten till en säkrare värld genom att avskräcka USA från att störta andra diktaturer. Linderborg och Wijk menade den 27 januari att de irakiska rebellerna snarast var att jämföra med de tappra motståndskämparna mot den tyska ockupationen av Norge, Danmark och Frankrike. På så vis jämställs en folklig frihetskamp mot nazismen med fundamentalister som videofilmar halshuggningar och terrorbombar kvinnor och barn för att bekämpa demokrati.De var inte ensamma.
Ali Esbati, tidigare ordförande för ung vänster, var inne på ett likartat spår i Flamman den 27 januari: ”Lika lätt bör det vara att se varför den irakiska motståndsrörelsen angriper valprocessen; ty den angriper därigenom själva ockupationen. Den har rätten på sin sida, och dess framgångar är till förmån för folket runt om i världen.”
Det väcker den obekväma frågan om medierna inte kunde erkänna att en utveckling var positiv bara därför att USA hade ett finger med i spelet. Är vi så besatta av Bush?

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=410542&previousRenderType=2
Norberg fra Timbro har sin egen blog her:
http://www.johannorberg.net
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net