tirsdag, august 09, 2005

Sveriges komplicerede højkonjunktur

høj vækst i industrien,historisk rekordsarbejdsløshed - 25 % i arbejdsfør alder udenfor arbejdsmarkedet. Vil man orientere sig, er det altid godt at læse prof. Bo Södersten - for længe siden kendt som "Røde Bo"
DN debatt"Spåren av amatörernas framfart är förskräckande"

Regeringens plan för att stärka sysselsättningen
innebär att sätta kärran före hästen. Vad som i dag behöver ökas är inte utbudet utan efterfrågan på arbetskraft. Denna minskade kraftigt på grund av den "saneringspolitik" som Göran Persson genomdrev i mitten av 1990-talet. Arvet från "saneringspolitiken" är att antalet personer utanför arbetskraften har ökat med en halv miljon, skriver Bo Södersten och två andra nationalekonomer. Den svenska välfärdsstaten har länge ansetts vara vår stolthet. Fram till 1970 var "den svenska modellen" också oanfrätt. Vi kunde då se tillbaka på ett hundra år av obruten tillväxt, en internationellt sett helt unik erfarenhet
.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=447822&previousRenderType=2

læs evt. den 3 år gamle, men mere prinicipielle artikel:

Den svenska modellen fungerar inte längre.

Sverige är inte längre en välfärdsstat. En ny forskarraport visar att antalet sysselsatta har minskat kraftigt, med drygt 250.000 personer under de senaste tio åren. Det skriver professor Bo Södersten på DN-debatt.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=38131

Sverige sämst i Norden på att skapa nya jobb
Det går trögare att skapa nya jobb i Sverige jämfört med övriga Norden. Och någon vändning på den svenska arbetsmarknaden är ännu inte i sikte, enligt prognosmakarna.– Sverige är sämst i Norden på att skapa nya jobb. Det har vänt uppåt på arbetsmarknaden i de övriga nordiska länderna men inte i Sverige. Det ser tyvärr fortsatt dystert ut för de arbetslösa, säger Håkan Frisén, prognoschef på SEB

-"Den danska arbetslösheten för ungdomar under 25 år ligger just nu på 7,1 procent, långt under den svenska nivån på 18 procent. Men LO anser inte att den danska modellen med bland annat en flexiblare arbetsrätt är rätt väg att gå för att få bukt med dagens höga svenska arbetslöshet. – Ökad otrygghet för de anställda är inget som vi vill se i Sverige."

http://sydsvenskan.se/sverige/article114919.ece

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net