torsdag, oktober 06, 2005

Aje Carlbom: Enklaven utmanar nationalstaten

Atomiseringen af et land. Carlbom var "kontroversiel" bland danske sociologer ved et foredrag i DK for nylig. Det kan kun skyldes at disse stuelærde danskere ikke har begreb skabt om svenske forhold. F.eks det enkle faktum at Sverige har 2.5 gange flere indvandrere pr. capita end Danmark.- "Utmanas" (udfordres) - Carlbom er et pænt menneske. Jeg villle bruge ordet "hotas" (trues) - og det endda inden for overskuelig fremtid - 20-30 år. Læs denne uhyre interessante artikel:

ESSÄ/ Avvisad integration. Trots allt tal om pluralism verkar den svenska politiska eliten tro att invandrare förr eller senare kommer att integreras med majoritetsbefolkningen. Om de inte gör det beror det på att hinder ställs upp. Men det finns också en aktiv vilja bland en del invandrare att inte integreras och i stället upprätta enklaver. Islamisterna är det tydligaste exemplet.
Av Aje CarlbomSocialantropolog vid Lunds Universitet
"Mannen är familjens överhuvud. Mannen skall utföra alla sysslor som sker utanför hemmet. Kvinnan har sina plikter inom hemmet.I Sverige lever de flesta muslimska familjer som minoritetsgrupp bland övervägande svenskar (antalsmässigt). Detta påverkar de muslimska barnen i deras karaktärsutveckling och religionstillhörighet. För att undvika detta måste skolan ge de muslimska barnen möjligheter till islamisk undervisning.

Lösningen på problemen [är bland annat] … införande av islamiska dagis, byggande av islamiska skolor, ökade islamiska sociala och kulturella aktiviteter … övernattning på skolans lägerskola är helt förbjudet för muslimska flickor om de inte har sällskap av sin far eller en vuxen bror.Undervisning i religionskunskap borde ordnas så att muslimska elever får sin religionsundervisning i muslimska församlingslokaler för att de skall lära sig om islam, samt behålla sin muslimska identitet, eller att bjuda en kunnig i islam att undervisa eleverna i ämnet."


Dessa citat är hämtade ur skriften Att förstå islam, publicerad av Islamiska informationsföreningen i Stockholm och Sveriges muslimska förbund och 2005 både tillgänglig i tryckt form och i nätversion på http://www.islamiska.org/
et par uddrag:

"I Sverige har mångfaldsideologin i kombination med antirasism dock bidragit till att skapa en föreställningsvärld som säger att endast svenskar (eller européer) står för stereotypa beskrivningar av den Andre."

"I SVERIGE FINNS en tendens bland intellektuella att i pluralistisk anda och utan egentlig analys dra slutsatsen att islamiska institutioner kommer att bidra till framväxten av en ”blågul islam”.Betraktar man motiven till etableringen av exempelvis friskolor, som de formuleras av islamister, verkar det dock handla om att försöka skydda muslimska barn från en ”försvenskning”.

"I Sverige har feminister tvekat att befatta sig med dessa frågor, men internationellt är det just det patriarkala in- slaget som utgjort föremål för den feministiska kritiken av den pluralistiska diskursen. Susan Moller Okin påpekar till exempel att samhällen präglade av mångfald ofta missgynnar kvinnor och andra personer som är marginaliserade inom gruppen."

"Enklavisering och det faktum att det finns religiösa entreprenörer som aktivt arbetar för att ”muslimer” och ”svenskar” ska separeras från varandra innebär att det i dag är rimligare att tala om etnisk eller religiös integration än om integration i det etablerade svenska samhället. Detta är en ny situation för den skandinaviska nationalstaten som vi känner den under 1900-talet. Situationen har inte enbart uppkommit på grund av främlingsfientlighet eller rasism i majoritetsbefolkningen utan har sin grund i de ekonomiska och sociala förändringar som ägt rum de senaste åren. Delaktighet i ett gemensamt projekt av den typ nationalstaten representerar kräver både ekonomisk och social stabilitet, något som dagens globala kapitalism ständigt undergräver."
http://www.axess.se/svenska/aktuellt/frizon_carlbom.php

Sensommer i Kongen Have
let gulnende blade, men 20 grader og folk henslængt på plænen

foto © webmasterVoldtægtsepedemien
somder efter min bedste mening absolut intet er at gøre ved. Det går kun én vej for hvert år - den forkerte. Det ender med at kvinder kun skal bevæge sig hvor der er kameraovervåget.
Rädsla styr många kvinnors liv
Stockholm City har i en serie artiklar skildrat våldtäkterna i Stockholm. I dag handlar det om att åtta av tio unga kvinnor är rädda för att gå ut i mörker. Staden har satsat tio miljoner på att bygga bort mörka platser – men en ljusarkitekt sågar deras belysning.

Är du kvinna och rädd för att bli våldtagen eller överfallen? Då är du inte ensam. Hälften av Sveriges kvinnor undviker att gå ut ensamma på kvällar och nätter.Man struntar i att motionera när mörkret fallit. Man tar taxi hem, trots att det bara handlar om några hundra meter. Man ringer väninnan som tagit bussen själv för att höra så att hon kommit hem ordentligt. Man funderar om mannen på andra sidan gatan är en våldtäktsman.Känner du igen dig?
En rad undersökningar visar att rädslan kommit att styra många kvinnors liv:• Mer än åtta av tio flickor i 15–16-års åldern är rädda för att gå ut själva på kvällen när det är mörkt. Den största rädslan gäller risken att bli överfallen eller våldtagen, visar en undersökning bland nästan 3 000 ungdomar på Lunarstorm.•
Hälften av kvinnorna i Sverige undviker att gå ut ensamma på kvällar och nätter. Sju av tio kvinnor mellan 16 och 29 år oroar sig för att bli våldtagna, visar siffror från Länsförsäkringar.....................
http://makeashorterlink.com/?H34021FEB
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net