onsdag, oktober 05, 2005

Tyrkiet sækulært ?

tankevækkende og kyndig kronik af Tina Magaard. Ex: Rusland,Frankrig, Danmark og USA er demokratier. Dykker man ned i det, har man på fornemmelse at vi mest har ordet tilfælles:

"Lad os tage et tilsyneladende enkelt udsagn fra den britiske udenrigsminister Jack Straw til BBC 8. september: »Turkey is a secular nation«. Storbritannien har EU-formandskabet nu, hvor forhandlingerne med Tyrkiet indledes, og man kan derfor tillægge Straws udtalelser en vis vægt i debatten. Han fremhæver som argument for Tyrkiets optagelse i EU, at det er et sekulært land - uden at tilføje, at udtrykket »sekulært« har en noget anden betydning i den muslimske verden end i Europa. Derfor er det spørgsmålet, om argumentet ikke forvirrer mere, end det forklarer.
I Europa kan de fleste blive nogenlunde enige om, at sekularisme har noget at gøre med adskillelse af stat og religion, og statens neutralitet i forhold til religion. Hvis man som europæer vælger at bruge udtrykket »sekulær« om Tyrkiet, kan det måske også være på sin plads at se på, hvordan tyrkerne selv definerer og bruger begrebet."
http://www.berlingske.dk/grid/kronikker:aid=637316

Turkiet har inte i EU at göre
Turkiet och EU
Turkiet har nu börjat förhandla med EU om medlemskap.Inom överskådlig tid har dock Turkiet inte i EU att göra.Historiskt har många EU-länder (och blivande EU-länder) kollektiva minnen av turkisk ockupation och turkiska övergrepp. Turkarna har kontrollerat Bulgarien, Grekland, Albanien, Rumänien, Kosova, Serbien-Montenegro, Bosnien-Hercegovina, Moldavien och Ungern. De länderna har alla med vapenmakt fått slå sig lösa från en turkisk ockupation som varat i upp till 300 år.
**********
EU enligt grundfördraget en organisation för demokratiska europeiska länder. Turkiets demokratiska sinnelag kan i hög grad ifrågasättas. 90 procent av Turkiet ligger i Asien. Och kulturellt har landet mycket lite gemensamt med Europa.Förhandlingarna borde avbrytas snarast. Turkiet av idag har inte i EU att göra.

http://www.contra.nu/
Ramadan-spam
man skulle næsten tro der var udgået en ordre fra højere sted. Alle medier marcherer i takt:
Olika inställning till ramadan.Hur känns det de första dagarna under ramadan? Den frågan har SvD.se ställt till några kända svenskar med muslimska rötter. Det visar sig snart finnas vitt skilda inställning till fastemånaden.
Nadia Jebril, programledare för SVT:s Ät Jag fastar, det har jag gjort sedan jag var 13 eller 14. Det känns jättebra att fasta, jag älskar Ramadan. Det är bara jobbigt i början, innan man vänjer sig. Det kan kännas lite konstigt i början att inte gå ut och äta med arbetskamraterna.
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_10694931.asp
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net