lørdag, december 17, 2005

Hvad koster indvandringen ?

Det taler ordentlige mennesker ikke om. Det er ikke noget tema overhovedet. Men når man har betragtet hvad der er sket med den svenske velfærd, der var rigelig for 25 år siden, må man uvægerlig spørge. Hvor er alle pengene til den velfærd blevet af idag. Fra verdens højeste skat ?
Hvis 2 uafhængige undersøgelser - der med 3 års mellem rum kommer til nogenlunde samme beløb - er blot nogenlunde korrekte, så forstår jeg det godt omkostningen er et ikke-tema.
Denne nye fra 20. nov. 2005 ligner meget Lars Janssons beregninger fra 2002 (Mångfald eller välfärd*).
Jeg er ikke økonom, så jeg skal afstå fra at kommentere regnestykkerne - bare sige: Jeg håber ikke for Sverige at bare det halve beløb er nær sandheden.

http://skattesankarna.se/index.htm
MISSLYCKAD INTEGRATION – GIGANTISKA BELOPP
***********
Varför så tyst om kostnaderna – och hur stora är de? Den enkla sanningen är att de är obehagligt stora. En enkel, rättvisande och lättbegriplig be-räkning kan göras med utgångspunkt från det helt rimliga i att alla familjer bosatta i Sverige solidariskt delar på alla offentliga utgifter. För år 2004 var de samlade offentliga utgifterna 1.403 miljarder kronor. Totala skatteinkomsterna var bara 1.290 miljarder, varför Sveriges offentliga ekonomi tvingades låna 113 miljarder under år 2004.
I dessa 1.403 miljarder kronor ingår naturligtvis samtliga kostnader för asyl-, flykting- och invandringspolitiken. Antalet utlänningar och personer med utlänningsbakgrund i Sverige är ca 1,8 miljoner. Alltså ca 20% av befolkningen. Varav de flesta bjudits in under 80-, 90- och 2000-talet då Sverige drabbades exempellöst av arbetslöshet och ekonomisk nedgång i modern tid.
20% på 1.403 miljarder är 280,6 miljarder. Till det kan läggas minst 20 miljarder per år i extra kostnader för diverse stöd och hjälp till stora grupper utlänningar, som nu kommer och kommit under de se-naste 20 åren. Summan för 2004 blir alltså 300 miljarder eller mer.
I sanningens namn måste sägas att de ca 500.000 utlänningar, som har arbete, bidrar med skatter och avgifter. Dessas bidrag kan beräknas till ca 75 miljarder för 2004. Bristen för år 2004 är alltså minst 300 - 75 = 225 miljarder. Den misslyckade asyl-, invandrings- och integrationspolitiken kostar alltså oss skattebetalare ca 225 miljarder per år och om några år kanske uppåt 250 miljarder om inget görs.
I debatten finns otroligt nog de som kallar detta att berika Sverige. Med normal logik är det tvärt om. Invandringen slutade faktiskt att vara ekonomiskt lönsam för Sverige redan 1976. Alltså, migrationen är sedan 1976 en gigantisk förlustaffär för Sverige. Inte särskilt konstigt att den svenska offentliga verksamheten ständigt måste göra nedskär-ningar år efter år i skola, sjukvård, tandvård, omsorg, polis, vägar, rättsväsende mm.
Dess-utom pressas den arbetande befolkningen till max och sjukskrivningar, förtidspensioneringar och statsskulden ökar. Fängelser, rättsapparaten och apparaten "vård+skola+omsorg" mm. överbelastas. Detta håller inte längre. Nu måste det till krafttag. Svenska folket orkar helt enkelt inte med denna belastning.
Politikerna som driver denna galna politik känner naturligtvis inte av belastningen. De bor i sina välordnade "getton" och har höga löner på skattebetalarnas bekostnad.
Hur mycket är då 225 miljarder? Det motsvarar skatteintäkterna från ca 1.350.000 löntagare i det svenska näringslivet. Varför näringslivet? Jo, enkelt, därifrån kommer pengarna till offentlig konsumtion. Se där, alla svenskar och utlänningar i Sverige i arbetsför ålder måste helt enkelt arbeta och bidra till eko-nomin. Är det nödvändigt att bristen på 225 miljarder kompenseras? Ja, åtminstone till stor del. Sverige kan inte fortsätta att skära i offentlig service för att försörja och ge samhällsservi-ce åt en ökande skara bidragsberoende ekonomiska migranter.
************
Vad betyder 225 miljarder för skatterna? 225 miljarder = ca 17,5% av Sveriges samlade skatteintäkter år 2004. Utan denna kostnad skulle det samlade skattetrycket kunna sänkas till 34%, vilket är den normala nivån västvärl-dens länder. Ett för svensk del bättre alternativ är att åtminstone delvis rusta upp den offentli-ga servicen och de offentliga investeringarna.
http://skattesankarna.se/pdfer/artikel004.pdf
*21/8 2002
Vad kostar invandringen?
Lars Jansson - universitetslektor i företagsekonomi
(Utkom i juni i år med boken "Mångkultur eller välfärd"?)http://www.svd.se/dynamiskt/Brannpunkt/did_2577372.asp
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net