søndag, december 11, 2005

Svenskan - et diskriminerande språk

en dag får jeg vel nok af denne stupiditet - og helliger mig Jussi Björlings, Gunnar Ekelöfs og Pär Lagerkvists Sverige. Helt og aldeles. Hellere tilhøre fortiden, end et kvalmende, barbarisk Babelstårn . Hvor længe endu vil det svenske Babelstårn af såkaldte "kulturer" ,sende dette på TV søndag aften i prime time? Snart afløst af afstumpet arabisk rap-parodi på musik og plaprende pagegøjer kaldet journalister.
Verden af igår, der kæmper forgæves mod en såkaldt kultur, der intet har bragt verden andet end vold , diktatur, had og sjælløshed siden 700 tallet.
Veckans konsert: Ave Maria
Från klassisk elegans till folklig visa bjuder
kammarorkestern Musica Vitae in till musikupplevelser på Huseby Bruk strax
utanför Växjö. I det gamla järnbruket ljuder de femton stråkarna tillsammans med operasångerskan Lena Hoel under ledning av konsertmästare Dorota Siuda.
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=4042&a=484692

Svenskan diskriminerar - en korkad riksdagsman
En svensk landslagströja kan vara så provocerande att rektorn vid en skånsk skola uppmanar en elev att gå hem och ta av sig tröjan; annars riskerar eleven stryk av dem som känner sig provocerade, vilka det nu kan vara - berätta, vilka det är.
Även svenska språket är provocerande, ty så här står det i en statlig utredning :
"En bestämmelse om att de som fullgör uppgifter i sin verksamhet ska använda klar och begriplig svenska, som kommittén föreslår, kan uppfattas som diskriminerande mot dem som inte har svenska som modersmål eller av annan anledning inte behärskar svenskan."
Av detta skäl ville inte socialdemokrater och kommunister i riksdagen den gångna veckan lagstifta om svenska språket som vårt officiella, lagstiftade modersmål. Däremot har vi lagstiftat om fem minoritetsspråk, zigenska, samiska, finska, det judiska språket samt den svensk-finska rotvälska som talas i en del Norrlandsbyar, inget språk att bevara egentligen.
Efter att ha läst riksdagens snabbreferat från denna språkdebatt finner jag mig tvingad att utnämna riksdagens mest enfaldiga ledamot, Matilda Ernkrans (s) från Hallsberg. En grym och hänsynslös partiledning hade utvald henne att försvara partilinjen, som alltså innebär att svenska är ett diskriminerande språk.
Matilda kommer upp i mitten av debatten.
Hon vill inte ha en lagstiftning av rent symbolvärde och glömmer bort att riksdagen inte gör annat än stiftar symbollagar. Hennes huvudsakliga invändning mot en språklag är emellertid att tillgången till språk är ojämlikt fördelad, att det finns skillnader i språk på grund av olika familjebakgrund; därför kan vi inte ha en språklag.
Alla måste rådbråka svenskan lika eländigt som Matilda för att en lag skall ha en mening. Svenska låter bäst när det missbrukas av alla. Vi skall ha ett folkhemskt språk, annars får det vara.
Hon vill ha mer av En bok för alla, Läs för mig pappa samt kraftinsatser av LO, TCO, ABF och kulturrådet. Vi skall alla tala som en LO-ombudsman.
När hon kommit så här långt började Matilda tappa greppet och humöret och talmannen fick klubba av henne för ovårdat språk och påminna henne om att riksdagens ledamöter diskuterade en vårdad svenska.
Riksdagen beslutade med en knapp majoritet att ej lagstifta om svenska som vårt officiella modersmål eftersom det kan vara kränkande och provocerande; jag begriper inte mot vem.
http://kurtlundgren.webblogg.se/111205162434_svenskan_diskriminerar__en_korka.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net