søndag, december 11, 2005

"På kant med konventionerne"

Åh, jeg var helt bange for at udtrykket var gået i glemmebogen. Ellers at nogle tøsedrenge ikke turde bruge det længere.
Det lever, omend lidt afsides. De få lande der overholder "konventionerne", skal hæfte for at dem, der blot har skrevet under på skrømt. Det ender med selvødelæggelse - godt nok applauderet af FN. En ringe trøst.

(Iøvrigt mener jeg disse konventioner bør opsiges eller genforhandles. De har gjort skade nok på verdens absolutte mindretal af demokratier og (endnu) fungerende stater.
Det er prisværdigt at hjælpe nødlidende. Det er idiotisk at ødelægge sig selv i processen - eller forbeholdt Jesus.
Statsborgerskabsaftale i strid med FN-konvention
Mikael Børsting og Sandy French, 10. december 2005
Nye regler for statsborgerskab bryder med FN- konvention, mener forsker fra Institut for Menneskerettigheder. Dansk Flygtningenævn er bekymret for regeringens linje.
Talsmanden fra UNHCR bakker op om kritikken
Den ny statsborgerskabsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti er et direkte brud på FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder, mener Eva Ersbøll, der er forsker hos Institut for Menneskerettigheder. Hendes kritik kommer, efter regeringen og Dansk Folkeparti har lavet en ny statsborgeraftale, som forhindrer folk, der lider af post traumatisk stres syndrom (PTSD), i at søge om dispensation til dansk statsborgerskab. Men ifølge Ersbøll overtræder Danmark FN's konventioner med den ny aftale. "Når en bestemt gruppe - personer med post traumatisk stress syndrom - udelukkes fra at få statsborgerskab, så sker der en forskelsbehandling på grundlag af en bestemt psykisk lidelse (PTSD). Hvis der ikke er en saglig begrundelse, er der tale om forbudt forskelsbehandling. Uden en rimelig begrundelse mener jeg, at Danmark overtræder FN's konventioner med den ny aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, og det er uacceptabelt," siger Eva Ersbøll.
http://www.information.dk/Indgang.php?pShow=Webavis/WAvVis.php&pWAvVis=1049

En Radikal luskefis er en - Radikal luskefis
hvis ikke de er så bogstavelige som Elisabeth Gerner Nielsen, der ikke synes at kunne luske nogen steder hen. (Forleden blev de på tryk , kaldt landsforræddere i JP). En dansk politiker forærer ikke land bort i større stil og hyler op over over nogle protesterer.
Uforsonlig debat om bøvs, perkere og Muhammed
Vi skal tale pænere og ikke provokere minoriteter unødigt. Det var budskabet på et debatmøde om ytringsfrihedens ofre, som Institut for Menneskerettigheder i går stod for i anledning af FNs internationale menneskerettighedsdag.
»Perker« er blevet en politisk korrekt betegnelse for en indvandrer. Så grelt står det til med tonen i den offentlige debat om muslimer i Danmark. Debatten er at sammenligne med »en stor kollektiv bøvs«. -->
remove_arrow('Middle');
Der var ikke megen uld i mund, da folketingsmedlem Elsebeth Gerner Nielsen (R), der stod for ovennævnte udsagn, sammen med andre politikere og mediefolk i går debatterede ordenes magt. Og netop, hvor ondt ord kan gøre på de kritiserede og nedgjorte.
Institut for Menneskerettigheder havde arrangeret konferencen om ytringsfrihedens ofre, og instituttets direktør Morten Kjærum mener, det er på tide, at danskerne tjekker, om de har passende filtre til at sortere, at de ikke ukritisk lukker alle meninger ud.
*******
Også kristne danskere har - især i 1970-erne - måttet tåle forhånelser af Gud og Jesus. Kunstnere som maleren Jens Jørgen Thorsen og sangerinden Trille fattede især interesse for det guddommelige sexliv. Personligt tager Elsebeth Gerner Nielsen dog mest hensyn til muslimernes sårede religiøse følelser, fordi de er en minoritet.
»Man skal altid se på magtforholdene i samfundet, og vi er mange flere kristne end muslimer. I forhold til takt og tone er man nødt til at gøre sig specielt umage, når det drejer sig om mindretallets religion, for de har ikke samme adgang til Folketingets talerstol og medierne, som flertallet har,« sagde Elsebeth Gerner Nielsen efter debatmødet.
http://www.berlingske.dk/grid/indland/artikel:aid=668314

Flovt
Politiken 11. 12 2005,
Hvorfor har Poitiken ikke bare den på som standard, hver dag ? Og kære Karen: Er islam (overvejene) en religion ? Foruden altså at være et socialt opløsningsmiddel, der ikke selv kan bygge fungerende stater ? Du kan selv skamme dig derude i Humlebyen, K. Holm.
Af Karen Binger Holm, freundsgade 20, københavn
Hvor er jeg flov! Flov over at være medborger i et demokratisk samfund, hvor en folkevalgt politiker som Jesper Langballe citeres for, at han ønsker at forbyde alle muslimer adgang til Danmark, flygtninge såvel som indvandrere (Radioavisen 4.12. kl. 17). Det er simpelthen ikke rimeligt, at en folkevalgt politiker i Danmark tillader sig at blande medborgerskab og religion sammen på den måde. Hvordan kan et demokratisk samfund som det danske overhovedet kunne tænkes at regulere adgang til landet ud fra et kriterium som religion? Som jeg ser det, er det jo selve religionsfriheden, en af grundværdierne i det danske samfund, som Jesper Langballe med sit forslag forbryder sig imod.
Til mine danske og internationale medborgere, der bekender sig til islam, vil jeg gerne sende budskabet, at vi er mange medborgere, som tager dybt afstand fra et sådant forslag.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net