torsdag, juli 13, 2006

2000 "svenskere" strandet i Beirut

heldigvis kommer de hjem på udenrigsministeriets regning. Beirut er faktisk en vidunderlig by.
Jeg var der to gange inden borgerkrigen. Havde det ikke været for den udbredte homo-praksis blandt hetero mænd, ville det have været en svir at være ung mand i Beirut.
- Den har, som Israel, det problem at den ligger det forkerte sted, og delvis har den forkerte befolkning.
Lå den i en stabil region, ville den være en turistmagnet af format.
De är fast i Libanon
Ali Aiach, 38, är förtvivlad.För två veckor sedan åkte hans fru och fem barn på semester till byn Haruyf i södra Libanon - i morse bombades byn av den israeliska armén. - Jag ringer och ringer och ringer, men får inget svar. Jag har inte kunnat sova sedan igår, säger han till Expressen

Krönika: Islams politiska tragedi
agurketid er reprisetid, vi griber præcis et år tilbage foto © webmaster

Av Kai Sörlander, filosof och författare, Brönshöj

I ljuset av det islamistiska terrorhotet måste vi reflektera över våra politiska värden. Och muslimerna måste reflektera över den tragiska dynamik som är inbyggd i islams förhållande till politiken.Båda parter ska vi - utifrån var sina positioner - erkänna sharialagens oförenlighet med förutsättningarna för en förnuftsgrundad demokrati, skriver krönikören.
Krönika Jyllandsposten word dokument

og et par år til:

Varningsflagg för militant islamism
DEN SVENSKA MEDIACENSUREN
foto © webmaster
DSM nr 6/2003
I 30 år har Lars Berglund - docent i konstvetenskap med utomeuropeiska kulturer som specialitet - medverkat på kultursidan i Sydsvenskan. Men när han för nu ganska exakt två år sedan ville få nedanstående artikel publicerad blev han refuserad av tidningens kulturredaktör Staffan Söderberg. Och inte nog med det. Sedan dess har han varit en på kultursidan i Sydsvenska icke accepterad medarbetare.
- Nu i höst har fakta och synpunkter som Lars Berglunds fått utrymme bland annat på Expressens debattsida - låt vara tillsammans med ”balanserande” inlägg från militant islamistiskt håll.
- Och nyligen fick frilansjournalisten Lars Åberg möjlighet att på Sydsvenskans kultursida anmäla Aje Carlboms avhandling ”The imagined versus the real other” (pdf 237 sider), som är en studie av den islamiska separatism som fått ett allt starkare fotfäste i Malmö med Rosengården som centrum.
- Det är tveksamt om en artikel som Åbergs hade kunnat bli publicerad för två år sedan.
-- Den censur som de stora tidningarnas kultur- och debattredaktörer upprätthållit och fortsatt försöker upprätthålla för att främja och värna ”korrekt åsiktsbildning” får allt svårare att stå emot den verklighet, som nu tränger sig på från alla håll - en verklighet som tillhör fler och fler ”vanliga människors” vardag.
- Att en artikel som Sydsvenskans kulturredaktör refuserade för två år sedan och som DSM nu kan publicera är en bra illustration till hur en handfull journalister med för debatt och åsiktsbildning strategiska positioner genom att agera åsiktspoliser kväser den fria åsiktsbildningen. Därmed utgör de ett allvarligt hot mot demokratin.
Lars Berglund, DMS word dokument

Fremtidens problem
ser således ud. Vi kipper med flaget, takker Nyrup-Jelved og ønsker vore efterkommere held og lykke:

"Hver femte gymnasieelev forlader uddannelsen i utide. På skoler med mange indvandrere gennemfører kun hver anden elev, viser nye opgørelser. Et politisk krav om 12 års skole-gang er nødvendig, mener eksperter.
Men langt værre står det til på københavnske gymnasier med mange tosprogede elever: På Metropolitanskolen og Vestre Borgerdyd Gymnasium får kun hver anden elev studenterhuen på."
Tosprogede elever misser studenterhuen

Bakvända problem / Danmark vs Sverige

den mand skulle jo på den danske stats og Dansk Industri´s lønningsliste for at skaffe arbejdskraft til landet !

Tänk er välfärden i folkhemstiden i Sverige. Så är det att leva i DF och Venstresregeringskoalition.
I Danmark är det dagligen nyhetsinslag om arbetskraftsbristen på alla fronter. Det saknas arbetskraft idag. Venstre (moderaterna) och Danske Folkeparti har tagit in DK i en otrolig högkonjuktur. 3 av 5 företag tvingas idag tacka nej till order som beräknas till 24 miljarder kronor i omsättning pga av arbetskraftsbrist. Man saknar kompetent arbetskraft och inte förortsanalfabeter från bergen i mellanöstern.

- Idag talas mycket om green cards och import av "kloka huvuden".Man siktar på Indien och forna östater.
Jämför med sossesverige:
I Sverige har vi 600 000 öppet och dolt arbetslösa och en fortfarande ohämmad kvasihumanistisk nollefterfrågad massimport av analfabeter o tattare.
Jag arbetar på en stor arbetsplats i Danmark och efter 11 månader så har jag frestats med 2st sk shanghai försök via brev från andra firmor som vill att jag skall hoppa över till dem. De lockar o pockar med högre löner och bättre avtal.
Lönerna är 40% högre i DK och villkoren är otroligt mycket bättre. Man konkurrerar om arbetskraften helt enkelt. Men det skapar på sikt inflation.
- Aldrig mer en svensk arbetsplats. Aldrig. Urusel lön och helkassa villkor.För första gången i mitt liv kan jag spara pengar.
videre på Flashback

Kommunal hjernevask / hjärntvätt
her var et fag jeg gik glip af i gymnasiet, så jeg har måttet slæbe mig gennem tilværelsen - såvel som 52 eksotiske lande - uden et "interkulturelt-pædagogisk udgangspunkt" eller en "dikotomisk forståelse". For ikke at tale om " en forankringsbar mångfalds- vision". Jeg vil ha mine skolepenge tilbage.
Det er næsten ærgerligt man ikke ser en sådan lyrik i Danmark mere:
Sedan hösten 2004 anordnar Öresundsgymnasiet kursen Att leva i ett mångkulturellt samhälle. Kursen utformades av Minka Huskic och Mujo Halilovic, integrationssamordnare på Öresundsgymnasiet, och var den första av sitt slag i Sverige.
- Att leva i ett mångkulturellt samhälle riktar sig till elever som går år 2 och 3 på gymnasiet. Det är en 100 poängs tvärvetenskaplig kurs där sociologiska, kulturantroplogiska, etnologiska, historiska, filosofiska, socialpsykologiska, interkulturell-pedagogiska utgångspunkter, metoder och diskurser möts för att beskriva människan och dess relationer i dagens globaliserade och mångkulturella samhälle.
- Kursen erbjuder en kommunicerbar, förankringsbar vision, en världsbild om mångfald och demokrati i vårt samhälle, som har en integrativ funktion.

- Den ökar medvetenhet om vilka krav det mångkulturella samhället ställer på var och en av oss; på elever, skolpersonal, föräldrar och på skolan som en av de viktigaste samhällsinstitutionerna.
- Kursen genomsyras av att inse betydelsen av skapandet av tillit, tillhörighet och ansvar utifrån det mångkulturella samhällets premisser.
[..]
Kursen leder till kunskap om vilka konsekvenser "vi-och-dom"- tänkandet och etnocentrism kan ge för vårt samhälle.
det sidste antyder jo er perfekt kursus til de monokulturelle arabere i Malmø! Lær dem at cykle, gå på kineserrestaurant, på kunstmuseet og at dele badestrand med andre. Her er fast arbejde til integrationssamordnere i uoverskuelig fremtid!
Att leva i ett mångkulturellt samhälle via Angantyr

Måske er der håb alligevel
om at Sverige kan slippe af med den udtjente solkonge Persson og hans skadelige ekstremistiske støttepartier. Om Alliancen så er bedre, er en anden sag. Men det er folkestyrets død aldrig at skifte regering, så alene det ville være velkomment. Ja mere end det, alvorligt påkrævet:


Dick Erixon

"Integration er racisme"
er i virkeligheden hvad Sahlins opfindelse Kamali siger. Fordi det går så overordentligt ad helvede til, er hundeslagsmålet større i Sverige end i Danmark.
Den dag den danske katastrofe måtte være af svenske proportioner, vil det hedde fra vores hjemlige Kamalier : Det er Dansk Folkepartis skyld.
Det ligger allerede på tungen, ikke Engelbreht, Jakob Holdt, Seidenfaden et. al.
Meget selektivt syn på skyldbyrden, må man sige.
Hvis Kamali havde spalteplads nok (som om han ikke har haft det) ville han også mene at det er noget svineri, at Riksdagen kun har givet ca. 20 % af landet væk.

Lägg ned Integrationsverket i sin nuvarande form, föreslår regeringsutredaren Masoud Kamali. Den förra invandrarpolitiska utredningen färgades av den rasistiska synen på invandrarna som ett problem. [..]
Som ett resultat av ökade etniska klyftor och föreställningen om "de andra" som annorlunda har en särartspolitik under benämningen integrationspolitik skapats. Enligt denna särpolitik har "vi" blivit en integrerad grupp i förhållande till "dem" som på grund av sitt "underskott" är icke-integrerade och i behov av integrationsinsatser. Integrationspolitikens grundproblem är att befolkningen delas i en integrerad grupp, "svenskar", och en icke-integrerad grupp, "invandrarna".
"Svenskar" betraktas vara den grupp som ska integrera "invandrarna".

"Skrota alla myndigheter som sysslar med integration"

"Vi sladrer til EU"
hvad der umiddelbart er i det for Nils Erik Hansen, ved jeg ikke. Men Foreningen af Udlændingeadvokater er ramt på brødet i deres tvivlsomme geschäft, nemlig at tjene tykt på at skaffe opholdtilladelse til uberettigede. Deres idealisme gir´jeg ikke fem flade ører for:

Organisationerne bag anmodningen er ud over DRC, SOS mod Racisme, Foreningen af udlændingeretsadvokater, Foreningen for Etnisk Ligestilling, Præsteinitiativet og Folkesagen for værdig asylpolitik.
Opfordring til EU: Undersøg danske asylcentre

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net