tirsdag, december 19, 2006

»What the Pope Gets Right ...«

By decrying the use of violence in the name of God, Benedict is challenging Muslims to confront hard truths

Marital Import: The Cause of Europe’s Rapid Islamization

The Reality of Eurabia

»Det nye Guantanamo«
Ikke én bank på hele Nørrebrogade der ikke er smadret + en Seven Eleven, en sports- og en spøg og skæmt butik. Noget siger mig at det gamle Folkets Hus* ikke kommer til at stå meget længere, heller ikke som sekt-kirke.
Man må søge sig til
Politiken og René Karpantchof for at blive opdateret på "den autonome ideologi".
(foto © Snaphanen - klik !)...

"Omkring 1. februar vil DR blænde op for en rystende dokumentar, der hedder »En søndag i december«, som viser politiets uprovokerede overfald på hjemløse mindreårige med påfølgende tortur af specielt de udenlandske arrestanter. Det hele minder uhyggeligt om Abu Ghraib og Guantanamo, lyder nu den samstemmende kritik fra oppositionen.
De Konservative vil få problemer med at støtte det menneskesyn, der førte til politiets uvarslede overfald, men vil henføre denne eksempelløse udartning af dansk politik til Dansk Folkepartis begrædelige indflydelse."
Lars Hedegaard om det problematiske menneskesyn, der førte til politiets uvarslede overfald

*Folkets Hus på Jagtvej blev centrum for arbejderbevægelsens aktiviteter på Ydre Nørrebro. Her blev afholdt generalforsamlinger, kongresser, juletræsfester, 1. maj fester, sportsstævner og en lang række andre kulturelle aktiviteter. Den største historiske beslutning der blev vedtaget i Folkets Hus var nok indførelsen af 8. marts som Kvindernes internationale kampdag. Den blev vedtaget af en international socialistisk kvindekongres i august 1910. En af deltagerne var socialdemokraten Nina Bang, der senere blev verdens første kvindelige minister.

"Hverdagsresignation"
overfor "vardagsbrott" :
Endast tre av tio offer anmäler brottet till polisen
Den här veckan tvingas fler än fem omyndiga malmöbor till sex. Tio ungdomar rånas och åtta tonåringar blir så allvarligt misshandlade att de måste uppsöka läkarvård.
Men bara tre av tio offer polisanmäler brottet. Bland de sexutnyttjade går inte ens var sjunde till polisen.
Det visar kommunens undersökning bland 7 378 Malmöungdomar.
– Det är ett underkännande av hela rättsapparaten. Vi är inte i fas med dagens samhälle, säger Willy Persson, kommissarie på rånkommissionen.
Metro : Få ungdomar tror på att anmäla brott

Roger Scruton : Tony Blair´s genius

"Han villle skabe orden i anarkiet (Irak, Afghanistan), men skabte anarki i ordenen (England)" . Sådan kunne man forestille sig Blairs historiske epitafium. Tredive løbende engelske terrorefterforskninger peger unægtelig i den retning :

The British prime minister has replaced real politics with a carefully crafted fiction, says Roger Scruton.


- In these and many other ways Blair has entirely changed the style of British politics. And his success is evident in the fact that the Conservative Party leader David Cameron is now
striving to imitate him, conjuring up his own Disneyland visions with which to tempt the British people.
- The only problem is that serious matters are looming on the horizon: the imminent implosion of Europe, the Islamist threat, the rise of
English nationalism, and a host of other matters that have been driven off the agenda. But then, it is only further proof of Blair's genius that he knows when it is best to step down.
Open Democracy

Lars Hedegaard : Den holografiske verdensorden
I stedet for at tale om et "clash of civilizations" er det bedre at anskue verdensordenen som asymmetrisk holografisk, dvs. at Vesten er ved at optage kulturer og folkeslag fra resten af verden i sig – samtidig med at i hvert fald den islamiske verden bliver stadig mere renset for kristendom og andre vestlige indslag [..]
- Store dele af de europæiske landes politik – det gælder både indenrigspolitik og udenrigspolitik – føres ud fra moralske antagelser om verden. F.eks. den antagelse, at alle mennesker i verden er præcis som os, og at det derfor ikke kan blive noget problem at åbne for masseindvandring af dem. Det er stadig den pæne anskuelse i Danmark, og ikke nok så mange empiriske resultater af indvandringen kan få de pæne til at ændre opfattelse. [.]
- I den vestlige verden avler tryk ikke længere modtryk, men eftergivenhed og selvbebrejdelse. Når vi får en på siden af hovedet, er vores første indskydelse ikke at slå igen, men at spørge, hvordan vi dog har gjort os fortjent til en sådan behandling. Dernæst iværksætter vi straks et bekosteligt program for om muligt at afværge nye overfald ved at bestikke overfaldsmanden med penge og forskellige indrømmelser.[..]
- Det er i øvrigt karakteristisk, at man først begynder at blive opmærksom på en ting, når den er ved at forsvinde. Sammenhængskraft i samfundene bliver et nøglebegreb, når den indre opløsning er sat ind. Ligesom man for alvor begynder at tænke på vandets nytte, når man befinder sig ude i ørkenen. [..]
- Man bemærker et andet karakteristisk træk ved den nye holografiske verdensorden: Der er ikke længere klare skel mellem det indre og det ydre. Mellem indenrigspolitik og udenrigspolitik. I Danmarks tilfælde, kan man lige så godt sige, at politikken over for områder som Gjellerup, Vollsmose, det ydre Nørrebro og lignende steder er udenrigspolitik på samme måde som indsatsen i Iran og Afghanistan. [..]
- Vi kan nu pludselig også forstå, hvorfor straffen for frafald fra islam – altså for at forlade den muslimske tro – er døden. Det er nemlig præcis det samme som at desertere fra hæren under en krig.
Sappho, december 2006
den endnu herskende opfattelse af årsagssammenhængen, kan netop studeres i disse dage i den "humanistiske" del af Europas presse:Islamophobia takes a grip across Europe
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net