onsdag, marts 07, 2007

Stoppa asylinvandringen!

særdeles åbenhjertigt læserbrev. Antagelig endnu kun muligt i en skånsk avis. Imens fortsætter politikerne i Stockholm deres selvmordsfærd. Det ender rigtig ilde, som enhver ved jeg mener, og jeg ser jeg ikke er alene om at betragte disse politikere som de facto forbrydere, selvom de selvfølgelig ikke er det på papiret:
Asylhanteringen har mindre med flyktingmottagning att göra, den fungerar som en slags invandringssluss, skriver Björn Collin, Sibbhult. [..]
- Under senare år har ungefär 10 procent av de asylsökande bedömts som flyktingar. 90 procent är alltså inte flyktingar men söker ändå asyl. Med hänsyn till den stora andelen "asylmissbrukare" och den systematiska lögn som beledsagar ansökningarna om asyl, kan man undra om Migrationsverket har någon som helst chans att med en godtagbar grad av säkerhet fastställa vem som har rätt till uppehållstillstånd. -

- Asylhanteringen har sannolikt ingenting med flyktingmottagning att göra utan fungerar som en slags invandringssluss rätt och slätt. Som urvalsinstrument för den svenska arbetsmarknaden fungerar den dessutom dåligt. Stora grupper av dessa invandrare står efter flera års vistelse här fortfarande utanför arbetsmarknaden .
Asylhanteringen producerar årligen mellan 40.000 och 60.000 uppehållstillstånd. I år kan kanske siffran stiga till 100.000. Huvuddelen är anhöriga till asylsökande som beviljats uppehållstillstånd. [...]
Trots de fortlöpande "eländesbeskrivningarna" om invandrares bristfälliga samhällsintegration tillåter politikerna att situationen år från år förvärras genom en fortsatt omfattande asylinvandring. Utan överdrift kan asylinvandringen beskrivas som en samhällsfientlig verksamhet vilket situationen i många av våra kommunala skolor, bland annat i Landskrona, vittnar om.

Kristianstadsbladet

Landskrona-syndromet
også i Helsingborgs Dagblad får en hårdt prøvet læser lov a skrive.

Sharia inclusive
Vi har selvfølgelig altid vidst det. Ingen indvandrere eller flygtninge er nogensinde blevet tvunget til Danmark. Det er ikke negerslaveri, der har ført udlændinge til Danmark ,som en kinesisk taxachaufør udtrykte det en dag han kørte mig på arbejde på Nørrebro.
Men det omvendte var tilfældet i Barbarskstaterne hvor danske, og andre kristne, blev taget som slaver af muslimer i 1700 tallet.
- Det undrede i øvrigt taxachauføren, hvorfor jeg gad arbejde på Nørrebro. I hans optik er Nørrebro et sted, hvor indvandrere, der ikke ønsker at blive en del af Danmark, klumper sig sammen og bestyrker hinanden i at de ikke er det. De er heller ikke særligt ydende i forhold til fællesskabet eller venligtsindede overfor andre kategorier af indvandrere, synes han.

- For ham er det aldeles besynderligt, at Danmark betaler sådanne udlændinge, for at opholde sig i landet, når de endda ikke er flygtninge. Det er vel at mærke udlændinge, der ikke har noget at tilbyde arbejdsmarkedet, fordi de gennem mange år har undladt at skaffe sig jobmæssige kvalifikationer og som ”bare” hellere vil bo i Danmark fremfor Pakistan, Marokko eller Tyrkiet, hvor de har statsborgerskab.

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog på
Altinget.dk - gengivet med forf. tilladelse. Word dok - download - vent 10 sek.

How my eyes were opened to the barbarity of Islam
Is it racist to condemn fanaticism?

en amerikansk feminist - om at lære "the hard way"

Phyllis Chesler
Once I was held captive in Kabul. I was the bride of a charming, seductive and Westernised Afghan Muslim whom I met at an American college. The purdah I experienced was relatively posh but the sequestered all-female life was not my cup of chai — nor was the male hostility to veiled, partly veiled and unveiled women in public.
When we landed in Kabul, an airport official smoothly confiscated my US passport. “Don’t worry, it’s just a formality,” my husband assured me. I never saw that passport again. I later learnt that this was routinely done to foreign wives — perhaps to make it impossible for them to leave. Overnight, my husband became a stranger. The man with whom I had discussed Camus, Dostoevsky, Tennessee Williams and the Italian cinema became a stranger. He treated me the same way his father and elder brother treated their wives: distantly, with a hint of disdain and embarrassment.......Times Online

Cheslers klummer på Frontpage Magazine Phyllis Chestler com

"Den omstridte danske indvandringspolitik"

omstridt hvor ? på Sveriges Radio muligvis ?
Sverigedemokraterna håller fast sin hårda linje i invandringspolitiken och vill införa danska regler i Sverige. Det är innehållet i det förslag till ny invandringspolitik som arbetsgrupp i partiet tagit fram.
– Vi säger att det behövs en radikal kursändring i svensk politik och då har vi låtit oss inspireras väldigt mycket av den danska regeringspolitiken, säger Mattias Karlsson, som är ordförande i Sverigedemokraternas programkommission.
Efter dansk modell - Det är den omstridda danska invandringspolitiken som står modell i det förslag till ny invandringspolitik som nu diskuteras bland Sverigedemokraterna och som ska behandlas av partiets årsmöte nästa månad.

Sd diskuterar ny invandringspolitik

Europa og multikulturalismens tvetydigheder
Nedenstående foredrag blev holdt af Bat Ye´or, en pioner i forskning om “dhimmitude” i Poul Gerhard Kirken i München, Tyskland ved Kristen Solidaritets Internationales (CSI) 29. årlige møde, afholdt fra 2. november til 4. november 2006. (via Veritas Universalis)
foto © Snaphanen

"Efter min opfattelse lever vi nu i en periode med reaktiveret jihad og dhimmitude."

"I dag, som førhen, føres jihadisk terror ikke blot mod Israel, men også mod Vesten, det vil sige mod kristenheden.
At hugge hovedet af islams fjender, som profeten gjorde da han statuerede en hellig model ved at hugge hovedet af de jøder som nægtede at konvertere, blev konstant gentaget af jihadister under samtlige jihadistiske erobringer af kristne lande."

"Efter min opfattelse var 1973 skæbnedagen da de politiske beslutninger blev truffet som skulle føre Europa på kurs mod dhimmitude.Efter min opfattelse er Europa blevet det nye dhimmitude land og jeg skal forklare hvorfor.
Europæerne opfører sig som dhimmier som skal betale beskyttelsespenge for deres sikkerhed og udvikling af muslimske økonomier uden så meget som at blive takket derfor. Massiv muslimsk immigration forbundet med de 56 muslimske lande vejer tungt på europæisk politik. Vi har set det under den danske affære med muhammedtegningerne."

"Siden 1975 har teksten i de Euro-Arabiske møder været et krav til EU om at etablere kulturelle og politiske muslimske centre i de europæiske byer."

"Kulturel jihad med dens antisemitisme, anti-amerikanisme og antivestlige karakteristika udvikles inden for en multikulturel kontekst.
Multikultiralismen bliver således et instrument til undergravelse af vestlig tænkning med det sigte at fremme historisk og islamisk teologisk tænkning, så som retfærdiggørelsen af islamistisk terrorisme – baseret på den muslimske selvopfattelse af at være ofre.
Den fejlagtige bekræftigelse af, at det var islamisk kultur som igangsatte europæisk kultur i Middelalderen er et forsøg på at bevise islams historiske, kulturelle og demografiske ligitimitet i Europa, og følgelig implementeringen af principperne i sharia i dag. Den bekræfter også islams kulturelle overlegenhed over Vesten."

"Vi kan nå dette mål hvis vi fastholder sandheden, hvis vi i vore skoler og universiteter underviser i jihad og dhimmitude.
Så vil den store mængde af fredelige muslimer, befriet fra den jihadistiske hadefulde ideologi, slutte sig til os så vi sammen kan bygge freden.
Men vi kan ikke hjælpe dem, hvis vi selv er dømt til dhimmitude"


Kasper Støvring: Støtte til kulturelle minoriteter marginaliserer dem i parallelsamfund
Religiøse hensyn virker modsat hensigten

Nyamko Sabuni dödshotad
Den nya integrations- och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni lever under dödshot.
Efter at muslimske organisationer og svenske dhimmier har kaldt hende "islamofob", kan man jo gisne kvalificeret om, hvem der knæsætter denne samtale-facon. Efterhånden er det en æressag at være dødstruet.
Realtid.se

SVT - Jihad Service
I Rapports värld är terrordåd och terrorism ständigt närvarande men samtidigt märkligt frånvarande. (foto Rådhuspladsen 2006, © Thomas Lønbæk)
Terroristorganisationer världen över lägger ner stora ansträngningar på att föra ut sitt budskap. En del – exempelvis Hizbollah – satsar miljonbelopp i en egen satellitkanal. Kanske är det bortkastade pengar. Det finns ju svensk public service. I en månads tid har jag bemödat mig om att studera utrikesrapporteringen i SVT:s Rapports huvudsändning klockan 19.30 lite närmare. En iakttagelse är denna: Visst, människor dödas. I ”självmordsattentat”, i ”sprängdåd” i ”bombdåd”, i ”dåd”, i ”sprängattentat” i ”attentat”, av ”explosioner”. Men inte i terrordåd. Inte i terrorangrepp. [..]
- Enligt avtalet med staten skall SVT:s sändningsrätt förvisso utövas ”opartiskt och sakligt”. Men det innebär inte att SVT skall förhålla sig opartiskt i förhållande till terrorister och grupper och rörelser som är odemokratiska eller mer eller mindre fascistoida. [..]
- Till journalistikens grunder hör ifrågasättande och kritisk granskning. Men det är inte oväsentligt och sällan en slump vad som ifrågasätts och vad som tillåts passera, vem som granskas och vems verklighetsbeskrivning journalisten, uttalat eller outtalat, gör till sin. Begreppet public service står för TV och radio i allmänhetens tjänst. Inte TV och radio i terrorismens tjänst. Om någon nu mot förmodan skulle ha missuppfattat den saken.

Jihad Service


View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net