fredag, april 20, 2007

Mona-muslim blev til Mona-moral

I Sverige vækker det opsigt hvis man tillader et lovligt, indvandringskritisk parti at ytre sig på landsdækkende TV. Så Al ære til TV4, Lennart Ekdal och Johan Hakelius, men den ventede debat blev sagligt set en tynd kop the, selvom der var meget opsparet tryk der slap ud.
Sverigedemokraternes Åkesson gjorde det udmærket, men udsendelsen var mest et studie i....Mona Sahlin. Hvorfor stiller hun op i TV nu ? Kan hun forvente at hendes moraliseren tager kegler hos et svensk publikum ?
- Hvis populisme defineres som ukonkrete, emotionelt appelerende argumenter, tager Sahlin vist prisen. Den man umiddelbart kommer i tanker om, er det heldigvis hedengange CD´s Mimi Jakobsen.
- Vi blev ikke klogere på hvornår Sverige stopper indtaget af årligt små 100.000 uden asyl-grund, ja bare af 33.000 "familiesammenførte". Ikke klogere på økonomien, kriminaliteten, den stigende socialeuro eller noget af alt det andet, Sahlin heller ikke ved noget om.
- I studiet sad Lars Ohly, en åbenlys anti-demokrat om nogen, der ikke uvenet mente at hans politiske modstandere slet ikke skulle have adgang til at ytre sig på TV. Hvis ikke hans postkommunister sad i Riksdagen, ville han bare være en aparte landsbytosse. Nu er han mindre morsom. Hvorfor vækker Ohly ikke et ramaskrig med sine udtalelser?
- Men al begyndelse er svær, og nu begyndte TV 4 dog, men man skal nok godt ud på den anden side af næste valg, før man kan forvente at Riksdagen besinder sig på noget somhelst "kontroversielt". Mens Sahlin træder vande og peger fingre, dør Sverige. Jeg håber dog det går som i Danmark: Da Nyrup endelig slap ånden ud af flasken, var løbet kørt for masseindvandringen og sosserne.

- Expressen har et
referat af udsendelsen
og TV 4 har 20 minutters videouddrag her.
Sahlin var offside men Åkesson gjorde självmål

Lars Ohly, som själv beskrev sig kommunist för ett tag sedan, såg alldeles sjövild ut. Han formligen sprutade och fräste fram följande om Åkesson:
- Quisling.- Han är en blivande landsförrädare.- Fascist.- Mörka krafter, ur avgrunden.
Ohly har, som vi säger på Öland, fått stollarycket.
Qusling, nazist, förrädare : När Ohly fick stollarycket

”Svenska bloggare ärkluvna till tv-debatten”
Flera är upprörda över att debatten över huvud taget ägde rum. "Fascister fick sitta och tala i TV som nådde miljontals människor och ljuga ihop siffror som helt saknade stödjande fakta, och vi kunde inte säga emot dem" AB

Åkesson nöjd, Sahlin arg efter historisk debatt
– Jag är arg, upprörd och mår hemskt hemskt illa av att höra Jimmie Åkesson. Att han har mage att utnyttja det som händer på Rosengård till att piska upp hatiska stämningar!
Sydsvenskan

Exit Folkhemssverige, kapitel 4:
Invandrarna på arbetsmarknaden

Asylmagneten Sverige
Slingrekursen i den svenske asylpolitik får antallet af asylsøgere til at eksplodere.
Honninglandet hinsidan
Af Frede Vestergaard, Weekendavisen
.......Men når udlændingepolitikken kommer på slingrekurs, risikerer antallet af asylansøgere at eksplodere.Det har Sverige fået at føle. Her har en midlertidig lempelse af asylpolitikken demonstreret, at søger man asyl i Sverige, får man nok lov at blive. Også selv om der ikke er grundlag for at få bevilget asyl.
- Den svenske udlændingestyrelse, Migrationsverket, vurderer selv, at Sverige i 2006 modtog 43 procent af alle de irakiske asylansøgere, der søgte til vestlige lande, herunder USA, Canada og Australien, samt at det i december 2006 kan have været så mange som 63 procent mod ni procent i januar 2006. Migrationsverket venter i sin seneste prognose fra februar, at der i år kommer 40.000 asylansøgere til Sverige, især fra Mellemøsten og fortrinsvis fra Irak. Oven i forventer Migrationsverket 40.000 familiesammenføringer i år, altså i alt 80.000 personer.I 2006 fik Sverige 24.300 spontane asylsøgere, hvortil kom nogle hundrede kvoteflygtninge. Til sammenligning modtog Norge 5.300, Finland 2.300 og Danmark 1.900 asylsøgere.
Asylmagneten
Hvad angår irakere, modtog Sverige sidste år fem gange så mange som de øvrige nordiske lande tilsammen, skriver Migrationsverket i en oversigt. I december og januar udgjorde irakere halvdelen af asylsøgerne i Sverige. Også målt pr. indbygger fik Sverige markant flere asylansøgere end noget andet EU-land i 2006. Efter at have fået asyl, har flygtningen ret til at få sin familie til Sverige. Antallet af flygtninge med familie som fik opholdstilladelse steg fra ca. 30.000 i 2005 til 47.000 personer i 2006.
-Hvordan er det gået til, at Sverige i den grad er blevet asylmagnet? Forklaringen er, at den svenske regering opgav at stå fast, da den i 2005 kom ud for et voldsomt pres i medierne, understøttet af diverse organisationer som Svenska Kyrkan, for at asylsøgere, som var forblevet i Sverige efter gentagne afslag på asyl, skulle have deres sag genoptaget. Specielt familier med børn. Der var dukket en række sager op med asylsøgendes børn, som henlå apatiske i deres senge, angiveligt på grund af usikkerhed om familiens fremtid. [..]
Svensk generøsitet
Migrationsverket tror, at det var ændringen af udlændingeloven, som fik antallet af asylansøgere til Sverige til at eksplodere.»Loven havde et omfang, som savner modstykke i noget andet land i Europa. Den midlertidige lov har skabt opmærksomhed om Sverige og kan være årsag til det stigende antal asylsøgere til Sverige«, skriver Migrationsverket forsigtigt.
En anden faktor som Migrationsverket nævner er, at en permanent ændring af udlændingeloven har givet irakere mulighed for efter individuel bedømmelse at få asyl begrundet i de svære modsætninger mellem grupper i Irak.[...]
- Og så nævner Immigrationsverket den store betydning af, at der allerede er et netværk i Sverige:»Personer fra Mellemøsten udgør 60 procent af asylansøgerne. I Sverige har der længe været bosat store grupper fra disse lande. Det er en kendt omstændighed, at netværk mellem landsmænd spiller en stor rolle for hvilket land, man vælger at søge asyl i.«
- Det svenske forløb viser altså, at vil et land sikre, at det selv har rimelig styr på indvandringen og dens sammensætning, er det vigtigt ikke at suspendere asylreglerne på grund af politisk pres. Det er i praksis det samme som at afskaffe asylreglerne i forhold til lande, hvortil det er umuligt at returnere personer, som har fået afslag og som ikke vil rejse frivilligt.
Spredte protester
Den voldsomme stigning i antallet af asylansøgere har i øvrigt hidtil vakt relativt ringe opmærksomhed i Sverige. Dog har en række kommuner i de senere måneder gjort gældende, at de ikke kan klare at tage imod og integrere flere flygtninge.[..]
- Blandt de kommuner, som har henvendt sig til regeringen er Malmø, hvor den socialdemokratiske borgmester Ilma Reepalu for et par måneder siden henvendte sig til regeringen med en bemærkning om, at »situationen bliver stadig mindre holdbar.« Siden 1992 har Malmø taget imod godt 33.000 flygtninge og indvandrere, heraf cirka 3.000 i 2006.
- I Malmø har der i øvrigt i de seneste dage været nærmest franske tilstande i bydelen Rosengård med ildspåsættelser og stenkast mod politi og brandvæsen. Uden at det dog har vakt samme opmærksomhed i svenske medier, som da noget tilsvarende skete i Gellerup-området. [..]
- En sammenlignende rapport, som Integrationsverketudsendte i fjor, viste i øvrigt, at Sverige er langt mere tilbageholdende med at stille krav til indvandrere og flygtninge end lande som Tyskland, Frankrig, Belgien, Holland og Danmark. I disse lande stilles der krav om at deltage i introduktions- og uddannelses- og arbejdsmarkedsprogrammer, og udeblivelse sanktioneres på forskellig vis. For eksempel ved at økonomisk støtte bliver reduceret, eller at det bliver sværere at få permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab.
Exodus from Europe
THE JERUSALEM POST citerer Gates of Vienna:
Last week's column presented the spectre of European civil war, which will be inevitable if two conditions are fulfilled: that the current demographic trends and expectations (notably about immigration into the EU, mainly from North Africa) pan out and, critically, that Christian Europe decides to fight back rather than passively accept Islamification.
Neither of these conditions is a certainty, but the demographic trends are already far advanced. The collapse of native European (read white Christian) birth rates on the one side, and the high birth rates and even higher immigration rates of the Muslim minorities means that the ratio of fighting-age males is set to collapse from 18:1 today to a mere 2:1 by 2025.
This is the nightmare scenario predicted by British author Paul Weldon
. [..]
From an Israeli viewpoint, the relocation process is still in its early stages, but several aspects are already clear. First, large amounts of capital - meaning billions of euro - are flowing into Israel from European Jews and have made their mark on the real estate markets of many cities. The flow of people is still very small, if measured in terms of aliya, but is significant in terms of holiday tourists, students and other personal visitors. All these flows are likely to be stepped up, in line with the deterioration of Jewish security and communal stability in Europe.
Jerusalem Post

Tortur
Three Protestants murdered at a Christian publishing house in Malatya, Turkey, were tortured for three hours before their assailants slit their throats, a press report said Friday, quoting one of the doctors involved in the grisly case.
- "He had scores of knife cuts on his thighs, his testicles, his rectum, and his back," Ugras said. "His fingers were sliced to the bone. It is obvious that these wounds had been inflicted to torture him," he said.
And in case somebody claims otherwise: The practice of beheading infidels or slitting their throats is a proud Islamic tradition based upon the example of Muhammad himself and the Koran:The Koran, 47:4: "So when you meet in battle those who disbelieve, then smite the necks"
Slain evangelists were tortured, says Turkish doctor

Tørklædesagen

DR, DCR og Politiken nyder hvert minut.En rigtig strid på forkert tidspunkt. Camre og Messerschmidt burde kunne se det. Say no more.
Politiken

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net