tirsdag, april 10, 2007

Søren Kirkegaard ?

Flere er overbeviste om at denne uidentificerede mand, tegnet af Johan Thomas Lundbye i 1846, forstiller en 33-årig Søren Kirkegaard. Blandt andet er Ebbe Kløvedal i sin bog om Grundtvig 1978 fuldstændig overbevist. Jeg vil også gerne tro at han så sådan ud, og at de andre tegninger er karrikerede. At han dog ikke gik til fotografen som samtidige Andersen gjorde til overmål..................................OBS

uregelmæssig opdatering på grund af problemer på mit net. Gælder også mail. Varer til engang i næste uge.

Ny bog : "Sveriges tragedie"
Foreningen Dansk Kultur har netop udgivet denne bog, og redaktøren har givet mig lov at blogge økonomen Lars Janssons indlæg skrevet specielt til den. Bogen koster 80 kroner, er på dansk og kan købes her. Der er ikke tale om en af de få autoritative bøger som "Exit Folkhemssverige, En samhällmodells sönderfall" (som enhver dansk og svensk burde kende). Det er en lettere bog, med mange gode nedslag.
Bogen kommer på svensk til efteråret. (foto Snaphanen)

"Nedenstående redegørelse for Sveriges arbejdsmarked og økonomiske situation er skrevet af universitetslektor Lars Jansson, Gøteborg. Hans bog »Mångfall eller Välfärd«, som udkom 2002, vakte megen opsigt og naturligvis hård kritik fra de politisk-korrektes side. Men siden da er Sveriges tragedie blevet mere og mere tydelig. Lars Jansson skriver i forordet til sin bog:
"Svenskerne vil have information om, hvad indvandringen koster, og hvordanden er finansieret. Indvandrerne udgør den største udgiftspost i den offentlige sektor. Hver kommune burde fortælle, hvad indvandringen koster." [..]
- Det nya är att de som är födda i Sverige med endast en utrikesfödd förälder i statistiken räknas till den inhemska befolkningen. De har med andra ord gjorts till svenskar. Det innebär en radikal förändring i beskrivningen av storleken på invandrarbefolkningen.

Inte mindre än 587. 000 personer (december 2005) har förts över till svenskbefolkningen från att tidigare ha ingått bland „personer med utländsk bakgrund". Samtidigt har SCB och den förra regeringen infört det onödiga begreppet:„personer med svensk bakgrund", som omfattar ca 7,6 miljoner enligt den nya ordningen.
- Av dessa är 92 procent genuina svenskar (inhemsk befolkning) och 8 procent, som har en utrikesfödd förälder. Förmodligen skulle inget annat land komma på idén att på analogt sätt beteckna sin majoritetsbefolkning. I Sverige är vi svenskar, i Danmark danskar, i Tyskland tyskar. Den svenska befolkningen beskrivs i statistiken som ett slags blandfolk. Den förra regeringen deltog i beslutet, som döljer och förminskar Sverige och det svenska. Samtidigt lyfts invandrarkollektivet och mångkulturen fram och betonas. Medierna har mer och mer slopat begreppet svenskar. Både i Sveriges Radio och i TV har detta kunnat observeras. [..]
- Per december 2005 uppgick invandrarbefolkningen till knappt 2,1 miljoner i alla åldrar, vilket innebär 22,7% av hela befolkningen. Ett år senare är den 23%. Ökningstakten ligger i genomsnitt på drygt 0,4% per år. Om tendensen blir densamma framöver kan den svenska befolkningen komma att ersättas av en ny majoritetsbefolkning med utländsk bakgrund. Det kan bli aktuellt någon gång under andra hälften av seklet. Såvida inte svenska politiker vaknar och gör något åt situationen i tid.


Word dokument, download her (vent 10 sek, skriv kode) Har nogen besvær med downloading, lad mig vide på Snappost@yahoo.dk

Tiden gav Ninn Hansen ret
idag på sin 85 års dag i mange aviser. Moralsk havde han ret, og politisk var han fremadskuende og repræsenterede et folkeflertal der formentlig allerede var tilstede under Tamil sagen.
Men det er selvfølgelig ikke helt nok for Anne Marie Helger/ Politiken segmentet. Jyllandsposten skriver blandt andet:

Retfærdiggjort
Ved valget i 2001, da magtforholdene i dansk politik igen skiftede, fandt Erik Ninn -Hansen sin egen retfærdiggørelse for den udlændingepolitiske stramning, som han søgte med nedprioriteringen af de tamilske asylansøgninger.
»Ved valget blev det slået helt fast, hvad der skal være den officielle politik: En strammere udlændingepolitik. Det er tilfredsstillende for mig. Det var jo, hvad jeg forsøgte dengang,« fortalte Erik Ninn -Hansen til Jyllands-Posten i 2002 og bedyrede, at han nu havde fået sit humør tilbage. [..]
Kompromisset, der kunne skabe fred, blev Poul Schlüter, som tilskrev Erik Ninn -Hansen en stor del af æren for, at han i 1982 kunne danne regering.


Første terror-dom i Danmark.
Said Mansour får hvad DR kalder "en hård straf", for at opfordre til massemord, hvortil der er at bemærke: Brixtofte har lige fået en hårdere dom for embedsmisbrug (!). Kan man håbe på at anklageren anker?

Jeg mener det er helt ufatteligt, at han ikke bliver smidt ud af Danmark. Han er jo helt fri til at tage sine fire børn med sig. Tror Københanvs Byret at Mansour er spor mindre islamist om tre år og seks måneder? Lever han længe, hænger Danmark på en potentiel terrorist i 30-40 år endnu, hvor der ingen grænser er for hvilke ulykker han kan nå at lave. Smid ham ud med hovedet først!
Mansour skyldig i opfordring til terror

Mansours CV

1960: Født i Marokko.1983: Kommer til Danmark. Har aldrig haft arbejde.1988: Får dansk statsborgerskab.1986-1992 Kører boghandlen "Al Nur" på Vesterbro og derefter forlaget Al Nur Islamic Information.1995: Anholdes under mistanke for at planlægge terror mod FN-topmødet i København. Alle sigtelser bliver droppet.2004: Idømmes tre måneders fængsel for våbenbesiddelse og hæleri.2005: Anholdes og sigtes for at opildne til terror.2007: Idømmes tre år og seks måneders fængsel ved Københavns Byret. JP

Rundt om den varme PISA
Århus Universitet har i marts udgivet en rapport , der bl.a. slår fast at blandt studerende med indvandrerbaggrund har studerende med dansk adgangsgivende eksamen en markant lavere studieeffektivitet end dem med udenlandsk adgangsgivende eksamen. De unge der behersker dansk sprog i skrift og tale på gymnasieniveau og har konkret erfaring med dansk uddannelseskultur, klarer sig altså meget dårligere end studerende direkte fra udlandet.
- Det får så Århus Universitet til at mene, at de her opvoksede studerende indvandrere må have et sprogproblem. Universitetet udformer et spørgeskema til dem med indvandrerbaggrund , hvor der så rigtigt nok også kun er mulighed for at definere sine problemer som sprogligt betingede. De unge holdes ganske bekvemt fri for at reflektere over egen indsats, almen og faglig viden. Der konkluderes at efterkommernes problemerne med at bestå eksamener er et spørgsmål om vanskeligheder med det akademiske danske sprog. Miseren med de fire års længere studietid – og hvem siger de overhovedet fuldfører – afskæres endvidere på forhånd fra at kunne relateres til motivation, læringsstil og tænkningens organisering , som jo er afhængig af den kontekst den studerende lever. Det er bemærkelsesværdigt i betragtning af at de tre studerende Anne Leth Pedersen har interviewet personligt netop peger på kammeraters dovenskab, studerendes egen passivitet og indvandrerforældre generelt som meget betydningsfulde i forhold til at tage uddannelse.

Kulturpsykolog Kirsten Damgaard på Altinget.dk, Word dokument, download

Forår på Vestrebro
(der er to i vognen) foto Kirsten Damgaard
Eksotisk

man må da ikke håbe at denne person har nået voksenalderen:

För att ge sken av att Danmark är en demokrati och inte en polisstat låtsades politikerna i Köpenhamn att det fanns en "dialog" mellan dem och Ungdomshusets aktivister. Att ledarna vägrar lyssna på medborgarna och kör över dem med våld istället för att prata med dem ingår ju som bekant inte i de liberala demokratiernas självbild.

Varje stat är enpolisstat

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net