søndag, november 14, 2004

Er Gøran Persson kyniker eller idiot ?

Man skulle mene at det står ilde til i en dagspresse, hvis eneste saft og kraft leveres af en pensioneret Paris korrespondent pænt over de 70 år. Men sådan er det. Der er l a n g t mellem snapsene i de statssubventionerede svenske aviser, som aldrig ville klare sig på det frie marked.http://expressen.se/index.jsp?a=206320

Är Sveriges statsminister korkad? Eller är han cynisk och beräknande?Jag måste tyvärr tro det senare.

När offren efter terroristattacken i Madrid begravdes hade Göran Persson inte tid. De flesta av Europas ledare ställde upp för att hedra de vanliga knegare som sprängdes i stycken på pendeltåget. Persson föredrog att hälsa på kossor i Södermanland – en signal som förbittrade hans partivänner i Spanien. När den moderna terrorismens gudfader, Yassir Arafat, skulle begravas hade Persson däremot tid. Både med personlig närvaro och ord av varm uppskattning.

forts........
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net