søndag, oktober 17, 2004

Fra Christian d. IV s gamle by

artikel af Thomas Nydahl : For første gang i en svensk avis omtales "I Krigens Hus" og Bluitgens "Til gavn for de sorte".

Om Brix, Hedegaard og Hansen så ser Islam udfra et "vänsterperspektiv" - er af mindre betydning. En meget glædelig og tiltrængt artikel.

PS: Besøg Trefoldighedskirken når du kommer til Kristiansstad. En pragtkirke - ligner Holmens Kirke, bare 3 gange større.


http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20041016/KULTURALL/110160423/1012/KULTUR


Ökade klyftor

I Pia Kjærsgaards Danmark har invandrarfrågorna blivit det mest omskrivna. Varför har inte den danska vänstern agerat mer kraftfullt i integrationsfrågor och mot islam, undras i två nya böcker som ser på dagens Danmark utifrån ett vänsterperspektiv.


Publicerad: 16. Oktober 2004 02:00 Den klichébild av dansk samtid som präglat svensk rapportering sedan Dansk Folkepartis parlamentariska genombrott har omöjliggjort en nyanserad bild av den faktiska debatt som pågår i landet. Istället för att rapportera om de artiklar och essäer som trycks i flera av landets bättre tidningar har siktet varit inställt på kvällspressens insändarsidor, där en allt aggressivare ton kunnat förmärkas. Den ström av seriös litteratur som utgivits de senaste åren har med få undantag ignorerats i svensk press.I Danmark diskuteras dessa djupgående sociala problem öppet. Svenska medier hävdar ofta att detta är till skada och att det underblåser främlingsfientliga strömningar och gynnar populistiska partier. Men jag tror ändå att den danska attityden på sikt är hälsosammare än den svenska, där varje litet försök till diskussion tycks sluta med att alla sticker huvudet i sanden.I Sverige skulle Aishas fall möjligen ha hamnat i Uppdrag granskning om någon haft en dold kamera med sig.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net