fredag, marts 04, 2005

Et feminist-parti til ?

Som bekendt erklærer alle 7 socialdemokratier i Riksdagen sig som feminister., så hvorfor et 8.? Grunden er nok snarere at Schyman med sin lemfældige omgang med skattemidler, har brug for et parti der vil have hende som medlem. Og det spildte de megen tid med -"jämtstäldheten och genus-perspektiverna". Adspurgt om emnet sagde V.S.Naipaul for et år siden: "My dear, isn´t life too short for that ?" - SD -Kuriren har en syrlig kommentar:

Manshatare bildar parti
Ebba-Witt Brattström, Gudrun Schyman och Maria-Pia Boëthius, tre kända konspirationsteoretiker, planerar att starta ett parti för feminister enligt Svenska Dagbladet. Ett partiprogram ska presenteras den 8 mars, på den internationella kvinnodagen.
Känner man de tre damerna rätt, och det kan ingen undgå att göra så mycket mediastöd som de har, kommer partiet baseras på ett totalt ignorerande av forskningen om av evolutionen skapade biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Istället anger de tre "förtryck" som orsak till i stort sett allt som sker världen över, i sann marxistisk anda.Trots en sådan gedigen grund riskerar partiet att gå en allt annat än lysande framtid till mötes; fastän feminismen varit statsreligion i fyra årtionden beskriver sig endast femton procent av svenska folket som feminister. Icke desto mindre måste man önska det nya partiet lycka till i sin strävan att ta röster från vänsterpartiets väljarbas.

http://www.sdkuriren.se/nyheter.php?action=fullnews&id=251
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net