tirsdag, maj 03, 2005

Til ny läsare

referat av Milld & Järvenpää i Köphamn, här:
http://dansk-svensk.blogspot.com/2005_04_01_dansk-svensk_archive.html
nederst BGF Update
http://dansk-svensk.blogspot.com/2005_05_01_dansk-svensk_archive.html
Välkommen
Välkommen till Tryckfrihetssällskapet från 2004. Namnet har vi tagit från detTryckfrihetssällskap som bildades 1835, då yttrandefrihetens anhängarefruktade ingrepp från statsmakten. Sällskapet upplöstes då Danmark 1849fick sin demokratiska grundlag, som bestämde att var och en är berättigadtill att fritt offentliggöra sina tankar. I dag är det fria ordet emellertid återhotat, först och främst av religiösa och ideologiske grupperingar ochinternationella påtryckningsgrupper. Därför har vi funnit det nödvändigt attåterupprätta sällskapet.

http://www.trykkefrihed.dk/svensk
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net