mandag, august 22, 2005

"Antiracister"


http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/08/22/440994.html

Bertel Haarders yndlingsnordmand
eller én af dem. Har hun virkelig sagt dette ? :

"Normalt brukar frågor om kvinnans klädsel och beteende i samband med våldtäktsrättegångar väcka protester från feminister, men när feministen och professorn i social-antropologi vid universitetet i Oslo, Unni Wikan, menar att
norska kvinnor måste ta sin del av ansvaret för våldtäkterna ("Wikan, som er professor i sosialantropologi, mener norske kvinner må ta sin del av ansvaret for at voldtektene skjer"), så är det helt tyst. Till tidningen Dagbladet.no säger hon: "Jeg vil ikke legge skylden for voldtektene på de norske kvinnene. Men norske kvinner må innse at vi lever i et flerkulturelt samfunn, og innrette seg deretter."

"De fleste steder mener man at det er kvinnen som har skylden for voldtekten. Og det er rimelig at innvandrere tar med seg slike holdninger når de flytter hit til landet, sier professoren, som selv har levd mange år i muslimske land."

http://www.sdkuriren.se/nyheter.php?action=fullnews&id=800

Jo, sandelig om ikke hun har. Har konen studeret sig rent rundt på gulvet?

Professor Unni Wikan er ikke overrasket over tallene som viser at 65prosent av voldtektsanmeldte menn i Oslo i fjor var ikke-vestligemenn. Nå ber hun norske kvinner kle seg mindre dristig. - Jeg vil ikkelegge skylden for voldtektene på de norske kvinnene. Men norskekvinner må innse at vi lever i et flerkulturelt samfunn, og innretteseg deretter. Hun peker også på at voldtektsmenn i de flestemuslimske land knapt blir straffet. - De fleste steder mener man atdet er kvinnen som har skylden for voldtekten. Og det er rimelig atinnvandrere tar med seg slike holdninger når de flytter hit tillandet, sier professoren, som selv har levd mange år i muslimske land.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2001/09/07/279829.html

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net