onsdag, august 31, 2005

Indvandrares val

Fra SD- Kurien via BGF:
skriven av Anna Hagwall, född i Ungern:
"Invandrare, din plats är på vår sida!"
Du som är invandrare och jag, en sverigedemokrat och invandrare, har en stor och livsavgörande sak gemensamt. Vi har båda valt att leva våra liv här. Vi har fått tillåtelse av det svenska folket och medgivande att de delar med sig all välfärd till oss som vi inte hjälpt till att skapa.
Eftersom vi efter flera årtionden fortfarande bor här har vi gjort ytterligare ett val; att vi stannade kvar. Alternativet hade varit att återvända då kommunismen fallit eftersom många utvandrat pga samhällssystemet de inte tyckte om då. Men varför väljer vi fortfarande att bo här? För vi har det bättre här, mycket, mycket bättre."


"Efter vår ankomst på 70-talet öppnades slussarna och i tre årtionden har närmare en miljon människor vällt in i landet som i ännu mindre skala var intresserade av att anpassa sig och göra rätt för sig. Ingen kan ha undgått att se hur Sverige sakta men säker försämrades på alla punkter, framförallt ekonomiskt och moraliskt.
Välfärdsstaten som generationer har byggt upp med sina liv som insats plundras av alla kategorier: såväl av den ekonomiska eliten med sina groteska pensioner, avgångsvederlag och bonusar, som andra som använder det offentliga trygghetssystemet för att plundra dem som arbetar
.
Det har tillkommit fyra nya försörjningssystem i sossarnas Sverige: A-kassa, sjukkassa, förtidspension och socialbidrag. En plundring av dem som arbetar genom extremt höga skatter.
Partiet som innehar den politiska makten sedan årtionden tillbaka har undan för undan tappat all sin ideologi, det enda som är kvar är begäret och hungern efter makten - kosta landet vad det kosta vill. Metoderna känner vi igen, vi om några.
Partiet och facket går hand i hand med otaliga statliga verk som i huvudsak sysslar med
åsiktsproduktion och hjärntvätt av medborgarna, samtidigt som de lojala partivännerna får välbetalda tjänster med trygghet för resten av livet. Det här känner vi igen från vår tid under socialismens ok. Vi såg hur nomenklaturan levde gott på en nivå som var helt otänkbar för oss vanliga.
Ser ni några paralleller kära ödeskamrater? Kritik av den förda politiken bemöts massivt av den mediala eliten som hör till kategorin köpta. Är det någon som inte minns lögnerna vi matades med också där av stadstelevisionens lakejer. De tillrättalagda kulisserna och våra stora ledare som visades upp emottagandes folkets kärlek är etsade i mitt minne. Redan som barn kände jag att det här inte var sant, verkligheten man levde i var allt annat än det. Vaknar inte någonting inom er efter detta? Vill inte ni också avslöja det förljugna, rätta till det skeva? "
Riksdagspartierna fortsätter trots det misslyckade mångkulturella projektet att överträffa varandra i godhet ..."
"Vissa tuffa krafter i befolkningen har börjat reagera och kräva att svenska folket ska upplysas om invandringens kostnader och dess konsekvenser för samhället. Då tog det hus i helsike. Enorma krafter mobiliserades, inte för att förändra den katastrofala utvecklingen utan för att tysta ner kritiken och skuld- och etikettbelägga kritikerna. Så blev vi alla rasister och främlingsfientliga över en natt.
Begreppet har sedan dess effektivt tjatats in i medvetandet hos det svenska folket och blotta tanken på att förknippas med det avskräcker människor från att organisera sig i invandrarkritiska organisationer och partier.
Jag som redan varit med om det en gång i mitt liv under kommunismen har genomskådat detta. Jag köper inte argumentet om det välsignade, mångkulturella lyckoriket som bevisligen inte fungerat i något land hittills. Vi som nu bor här och som har blivit en del av samhället är skyldiga det svenska folket att ta ställning. .."

http://www.bgf.nu/parlor/hagwall.html
http://www.sverigedemokraterna.net/artikel.php?action=fullnews&id=454
At stemme med fødderne
blev svenskerne spurgt om de ville have små 2 mio fremmede inb i deres land ? Næh. Fik de lov at protestere af demokratisk vej ? Næh. Finder de muligvis en anden måde at protestere på - f.eks. ved ikke at ansætte indvandrere ? Højest sandsynligt. Etablissementet har jo sagt i årtier, at det intet betyder hvad befolkningen mener. Så må Riksdagen drive deres politik igennem på ridefoged-facon. Som det skete i Danmark indyil 14 dage før 2001 valget. Er det klogt ? Næh.................Nu skal der love til. Mange!
"Lagstifta om företräde till jobb för utsatta grupper"
Regeringens diskrimineringsutredare: så kan den negativa särbehandlingen av invandrare stoppas.

En ny lag krävs för att ge boende i segregerade områden företräde till arbete vid likvärdiga meriter. För att det ska fungera måste Högskoleverket snabbt ta fram användbara jämförelser mellan svenska och utländska examina. Arbetslivserfarenheter från andra länder måste ses som meriter, skriver Masoud Kamali, som lägger fram sin rapport i dag.
-----------------
Den ökade etniska segregationen är ett direkt hot mot demokratin på många olika sätt.Den förstärker vi-och-dem känslan och äventyrar utvecklingen av en vi-känsla som är grundläggande för samhällets fredliga existens. Den minskar förtroendet för demokratins möjligheter att minska fattigdomens etnifiering. Segregationen ger också näring till den ökade främlingsfientligheten som sveper igenom den Europeiska unionen å ena sidan, och förstärker spridningen av fundamentalistiska ideologier som lever på brist på gemenskap och solidaritet mellan olika grupper, å den andra.Tiden är knapp och det gäller att agera snabbt. Vi kan inte vänta längre om vi vill ha en förändring. Det politiska systemet i allmänhet och staten i synnerhet måste vidta drastiska åtgärder för att bekämpa den strukturella/institutionella diskrimineringen och den ökade etniska segregationen på alla områden.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=456170&previousRenderType=2
TERRORISM: OVER 40,000 EXTREMISTS POSE THREAT TO EUROPE, SAYS EXPERT
- Some 10,000 active supporters of the al-Qaeda terrorist network in the United Kingdom and 31,000 Islamic extremists in Germany pose a serious threat to the European security apparatus, according to an internationally recognised expert on terrorism, Rolf Tophoven.
In a paper presented at the three-day seminar on "Global Terrorism" organised by the Institute of Regional Studies in the Pakistani capital Islamabad, Tophoven said a small minority of European Muslims were more than capable of attacking their own countries as part of the Jihad.
In his paper titled, “The European Network of al-Qaeda", Tophoven quoted a confidential British study, which estimated that the number of active al-Qaeda supporters in the United Kingdom are up to 10,000. The German Verfassungsschutz (Office for the Protection of the Constitution) outlined a recent number of about 31,000 Islamic extremists in Germany who were believed to be a potential security risk, he said.“Both figures demonstrate that militant Islam is firmly entrenched in the European heartland,” said Tophoven.............................
http://www.adnki.com/index_2Level.php?cat=Terrorism&loid=8.0.202426586&par=0
Islamists, Get Out
As the full implications of the London terrorist attacks by domestic jihadis sink in, Westerners are speaking out about the problem of radical Islam with new clarity and boldness.The most profound development is the sudden need of the British and others to define the meaning of their nationality. In the face of the Islamist challenge, historic identities once taken for granted must now be codified.
http://www.danielpipes.org/article/2912
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net