onsdag, august 03, 2005

Kommunismen lever

i bedste velgående. Den hedder Lars Ohly til fornavn, og Vänsterpartiet til efternavn. Samme formand Ohly, der begræd Berlinmurens fald og som har haft mægtig travlt med at retouchere fortidens spor efter sig. "Revidere" skulle man vel kalde det. Desuden synes betonkommunisterne i partiet, at have fået overtaget over "fornyerne". Den bedste karateristik af denne forsamling faldt i programmet : "Partimedlemmerne er ramt af total mangel på virkelighedsforankring" .Sidst i programmet spørger journalist Janne Josefsson: "Hvornår blev du egentlig demokrat " ? Ohly forsøger ikke at se fornærmet ud.
.Seværdig genudsendelse af Uppdrag Granskning.

Vänsterns kontakter med östdiktaturerna
Granskningen av vänsterpartiets moderna historia avslöjar ett mörkt förflutet som sträcker sig ända in i våra dagar. Officiellt tog vänsterpartiet avstånd från de brutala öststatsregimerna, men i det fördolda fortsatte kontakterna med bjudresor och fri sprit för partitopparna.
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=37917&a=407932
Dokument från reportaget om (v)
ARKIVHANDLINGAR: Under granskningen av vänsterpartiets moderna historia har redaktionen gått igenom tusentals sidor dokument i svenska och utländska arkiv. Här nedan kan du läsa ett mycket begränsat urval av dokument som haft betydelse för granskningen.
Första utkastet av brevet till Leo Eriksson
Brevet, nu med Lars Ohlys ändringar
Brevet så som det sedan skickades
Urban Karlssons handskrivna tal från 1976
Bertil Måbrink skriver artikel om Nordkorea
Vpk-ledningen gratulerar Nordkorea vid jubileum (engelska)
Vpk-ledningen gratulerar Nordkoreas ledare
Exempel på samtal i bastun på DDR:s ambassad - Lars Werner närvarande (tyska)
Lars Werner önskar sprit till 40-års kalaset (tyska)
DDR noterar Lars Werners semesterönskemål (tyska)
Lars Werner tackar för semestern (tyska)
Läs mer: Så gjorde vi reportagetView Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net