lørdag, august 27, 2005

Norsk kriminaltets top-10

nogle måneder gammel, men interessant:
..................Ser vi på innvandrernes opprinnelsesland, avtegner det seg et oppsiktsvekkende bilde. Det er nemlig betydelige forskjeller mellom de ulike nasjonalitetene. De suverent mest kriminelle innvandrerne kommer fra Gambia i Vest-Afrika. Blant gambierne ble 70,4 av 1000 straffet, altså mer enn fem ganger som mange som i den norske befolkningen. Om man lager en ti-på-topp-liste over de kriminelt belastede innvandrergruppene i Norge blir den seende slik ut:Antall straffedømte per 1000 innvandrere (gjennomsnitt for resten av befolkningen: 13,5):


1. Gambia 70,42.

2. Irak 51,53.

3. Somalia 51,54

4. Marokko 49,75.

5. Iran 43,86.

6. Libanon 41,67.

7. Serbia-Montenegro 41,28.

8. Eritrea 40,29.

9. Makedonia 39,610.

10. Chile 39,4

De seks øverste nasjonalitetene på denne listen er muslimske land (land med et flertall av muslimer).
Først på syvendeplass følger verste ikke-muslimske gruppe, innvandrere fra Serbia-Montenegro.
Det er verdt å merke seg at personer som ble straffet flere ganger i samme år likevel kun er registrert én gang. Statistikken gjør seg ellers bruk av SSBs vanlige definisjon på ”innvandrer”, det vil si en person bosatt i Norge som har to utenlandsfødte foreldre. Innvandrere med norsk statsborgerskap og/eller én utenlandsfødt forelder, er altså registrert som ”nordmenn”, noe som medfører at gruppen ”innvandrere” kommer gunstigere ut enn med en videre innvandrerdefinisjon.
Alder spiller også stor rolle for det kriminelle aktivitetsnivået. Enkelte politikere og forskere har forsøkt seg på å forklare overrepresentasjonen av innvandrere på kriminalstatistikken med at denne gruppen inneholder særlig mange unge menn, men tallene fra SSB slår i stykker denne forklaringen :77 av 1000 ikke-vestlige gutter ble straffet i 2002, mens hele 117 av 1000 ikke-vestlige menn mellom 18 og 20 valgte å starte sitt voksne liv i Norge som kriminelle. I aldergruppen 21-24 var strafferaten 94. Blant norske gutter og menn var de tilsvarende tallene til sammenligning 39,1, 81,7 og 59,3.
Dette viser at integreringspolitikken har mislykkes. Kriminelle innvandrere bør i langt større utstrekning utvises og sone straffen i hjemlandet. FrP krever at reglene for utvisning av kriminelle innvandrere praktiseres strengere enn i dag, da mange får bli i Norge av ”humanitære grunner”, til tross for at de er dømt for så grove lovbrudd at det kvalifiserer for utvisning.
Kanskje er integrering umulig? Enkelte grupperinger vil rett og slett ikke akseptere at Norges lover gjelder alle som bor i dette landet. Da fratar de seg etter min mening retten til å være her.
http://www.vol.no
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net