mandag, august 22, 2005

"Stockholm är fritt från ghetton"

ja, ghetto er jo bare et ord. Men så ville jeg godt vide hvad prof.kulturgeograf Roger Andersson kalder dette korts røde områder. Lyserød er 6 % indvandrere, mørkerød 66 % og brun forklares ikke.Når innestaden er lyserød, kan det meget vel være finner, polakker og tyskere. Skal vi så kalde det "enklaver" professor? Reservater?
6 %
26 %
46 %
66 %

beskæmmende artikel fra SvD, den eller mindst ringe avis.

Här finns 193 nationaliteter
I Stockholm bor människor från 193 olika länder. På en karta i dagens SvD kan du se vilka grupper som, vid sidan av de svenskfödda, dominerar i stadsdelarna. Mest segregerat bor de som är födda och uppvuxna här. Var vi bosätter oss styrs mer av plånbokens tjocklek än vår bakgrund.Så här gjorde vi undersökningen: Stockholms Utrednings- och statistikkontor, USK, fick i uppgift att räkna andelen människor med utländsk bakgrund, det vill säga stockholmare som är födda utomlands eller vars båda föräldrar är det. Stefan Liljevall på USK tog fram vilken grupp som dominerade, förutom de svenskfödda, i Stockholms 46 stadsdelar. Kravet var att det skulle bo minst tio invandrade och maximalt 85 procent svenskfödda i området.– Överallt bor det mest svenskfödda.
Jag vill poängtera att det inte rör sig om någon ghettobildning.
Det handlar i många fall om små procentandelar av invandrargrupperna, säger han.Om andelen är liten i ett visst område finns risken att vi röjer enskilda människors etnicitet, säger Stefan Liljevall.Stockholm är etniskt segregerat, men fritt från ghetton. Det säger Roger Andersson, professor i kulturgeografi på Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet.
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_10362157.asp
USK: Statistik på karta:
http://makeashorterlink.com/?F2FE417AB
UK muslims in denial
BBC program er "heksejagt"
se Panorama fra søndag online om et par dage, eller genudsendelse onsdag:
After 7/7 the Commissioner of the Metropolitan Police said the Muslim community in Britain is "fairly close to denial about the extent of extremism in its midst."
We show that beyond Iraq, even within some of the mainstream, there exists sectarianism, anti-Semitism, and a powerful conviction that Christians and Jews are conspiring to undermine Islam. Some MCB* affiliates also promote the belief that Islam is a superior ideology to secular Britain.
Several prominent Muslims explain to Panorama why they believe the MCB is unlikely to meet this challenge at the moment. Indeed one of the founding members of the MCB tells us that "It is my personal belief... that they are in a state of denial."

*Muslim Council of Britain
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/panorama/4727513.stm
interview med programmets tilrettelægger:
http://makeashorterlink.com/?B47F357AB
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net