onsdag, august 17, 2005

Svic/Sverige i Centrum - flot ny hjemmeside


http://www.svic.se

ALTERNATIV INFORMATION
Mångfalden och "pluralismen" i svenska massmedia är inte vad den borde vara. Trots över 500 miljoner kronor varje år i presstöd från skattebetalarna är de svenska dagstidningarna påfallande ensidiga. De gör i stort sett samma nyhetsbedömningar och hos redaktionerna finns en åsiktsmässig samstämmighet.
Således informerar svenska media om samma händelser samtidigt som de är överens om vilka händelser som ska förtigas. Vinklingar och utelämnande av vissa faktauppgifter följer också ett mönster.
Detta gör behovet akut: svenska folket behöver tillgång till alternativ information!
Så informeras du
I slutet av juni 2005 gick SVT och andra massmedia ut med information om att invandringen är lönsam för Sverige. Man baserade sig därvid på en färsk rapport - "World Migration Report 2005" - från den internationella organisationen IOM.
Hur kan man komma till en sådan slutsats, när vi i Sverige har 1,3 miljoner människor i yrkesaktiv ålder som befinner sig utanför arbetsmarknaden och lever på olika former av bidrag, när invandrare är kraftigt överrepresenterade inom denna grupp?
Det rör sig om en desinformation i två steg:
Läs mer om IOM
Tyst i svenska media
I Nordiska Rådet ställde Sören Espersen, Dansk Folkeparti, i juni 2005 en fråga om respekten för demokratiska fri- och rättigheter i Sverige. Ett svar från den svenska regeringen kom i början av juli.
Bortsett från en liten notis i Sydsvenskan har tystnaden i svenska massmedia varit kompakt om den danska frågan.

Så här löd Sören Espersens
skrivelse:

http://www.svic.se/svic/info/espersen.html
Så här löd svenska regeringens svar:
http://www.svic.se/svic/info/espersen-regeringen.html
Danske sosser - möjlig splittring idag
enligt Radionyheternes politiske kommentator, Pieter Raunwe
http://netradio.dr.dk/content.asp?program=radioavisen&&participant=yes<http://netradio.dr.dk/confirm.asp?program=radioavisen&
Socialdemokraternes sommergruppemøde 2005
På mødet den 17.18 august tages der bl.a. hul på debatten om Socialdemokraternes velfærdsudspil
http://socialdemokratiet.dk/default.aspx?func=article.view&id=102817
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net