fredag, september 02, 2005

Aje Carlbom - artikel fra dansk tema nummer fra SFI

= socialforskningsinstitutet, Temamøde om integration 22 august.2005
Etniske minoriteter - på vej mod et nyt proletariat?
På vej mod integration i etniske enklaver
I Sverige kender man – i langt højere grad end i Danmark – fænomenet med meget store boligområder, hvor der næsten udelukkende bor indvandrere.
Rosengård i Malmø er et eksempel på en sådan enklave. Her er der tendens til, at indvandrere integreres ind i lukkede etniske miljøer fremfor at blive en del af det omkringliggende samfund.

A J E C A R L B O M
socialantropolog Lunds Universitet

download herfra
http://www.sfi.dk/sw24219.asp
eller herfra
http://makeashorterlink.com/?K5B025ABB
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net