fredag, september 02, 2005

Det er næsten et helt års kvote

på en enkelt aften:


Stor garagebrand i Malmö
Ett 40-tal brandmän från tre brandkårer bekämpade i går kväll en större brand i ett stort underjordiskt parkeringsgarage på Gånglåtsvägen i Malmö. Först efter att rökdykare sökt i mer än timme lyckades man hitta själva branden. Ingen människa ska ha kommit till skada vid branden. Branden i garaget, som rymmer 350 bilar och är ett av de största i Malmö, utbröt vid 21.30 på torsdagskvällen. Strax efter 23 hade rökdykare lokaliserat det område i garaget där minst en bil brann och vid midnatt var branden släckt.
http://sydsvenskan.se/malmo/article117780.ece
Hvis svensk politi er lidt mytificeret af ale de biler, skoler, fabrikker og kirker der brænder hele tiden, skal jeg gerne hjælpe dem lidt på sporet:
Strasbourg har den kedelige franske rekord i, hvad der synes at være yndlingsadspredelsen i forstædernes ghettoslum:
Afbrænding af biler (1304 biler sidste år, tre-en-halv om dagen). Tæt efterfulgt af Lyon (1230 afbrændte biler).
Bander af arbejdsløse unge arabere og afrikanere, bevæbnet med skydevåben, knive og baseballbats, udkæmper gadekampe i timevis i Paris’ betonforstæder, mens sikkerhedspolitiet tøver med at blande sig. Forstædernes butikscentre melder om stærkt faldende salg på grund af kundernes utryghed. Kriminalitetsbekæmpelse er den socialistiske regerings ansvar, ikke præsidentens, og Chirac er ikke sen til at udnytte den kendsgerning i et for et statsoverhoved usædvanligt angreb på den førte politik: »Forbrydere har nærmest total immunitet. I årevis har politikere og embedsmænd udviklet en kultur, hvor alt er tilladt«.
Ole Nyeng, Weekendavisen 8-3-02 "Tolerance Zero"
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload7/Tol-rance_z-ro.doc
Solidariteten lever
Har du förståelse för dem som plundrar?
Ställningen just nu:
Ja (30.4 %)
Nej (69.6 %)
Totalt har 76657 personer röstat


Magt uden ansvar
Vart tar pengarna vägen?
När välfärdsstaten stod på sin höjdpunkt kunde man höra många svenskar säga att ”Visst, vi betalar världens högsta skatter, men vi får också mycket för pengarna.” Det känns nu som en mycket avlägsen tid. I dag kan man visserligen fortfarande höra svenskar konstatera att vi betalar världens högsta skatter, men numera följs detta konstaterande oftast av en fråga om vart alla pengarna tar vägen – i en del fall kanske även beledsagat av mustiga kraftuttryck.
Svaret på frågan om vart pengarna tar vägen är på det principiella planet mycket enkelt att ge. Välfärdsstatens själva grundbult är att en omfattande omfördelning av resurser skall ske ur en gemensam kaka som förväntas fortsätta att växa, trots att den enskilde ser ett allt svagare samband mellan den egna insatsen och den egna belöningen. Då staten tar en allt större del av den lön arbetsgivare är villiga att betala sina anställda måste det förbli tydligt för den enskilde att även dessa ”försvunna” pengar kommer till god användning. Det är i detta sammanhang frågan om normbildning, och då i synnerhet individuellt ansvar, blir så central.
http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=1309
analysen af den svenske velfærds succesive død, er meget passende gjort af Stefan Hedlund, professor i öststatsforskning vid Institutionen för Östeuropastudier vid Uppsala universitet. Han undlader dog at nævne de massive udgifter Sverige har invandret sig til. Men sådan er svenske borgerlige, stort set allesamen. Det hedder "anstændighed" og "saglighed" -den slags retouche arbejde.
Labour: 1 mio immigrants sine 1997
Labour's immigration record under fire
As a new report suggests immigration under Labour has exceeded one million, the government has defended itself against claims that it has lost control.
Migrationwatch said on Thursday that since 1997 immigration has added over one million to the population of the UK.

http://www.epolitix.com/EN/News/200508/8046a0d6-96c7-4efa-a82b-7d24727c4930.htm
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net