torsdag, september 22, 2005

Polisen, de kommer bare inte när man ringer

som Hans Bergström siger i interviewet nedenfor. Hvilket jo oversat betyder: Civilsamfundet er ved at falde sammen, enhver må bevæbne sig selv:
Att landets vice statsminister uppenbart inte vet skillnaden mellan att avsluta ett telefonsamtal och sätta på apparatens högtalarfunktion, är en rätt allvarlig brist. En toppolitiker måste veta när mikrofonerna är av eller på, inte minst av hänsyn till rikets säkerhet.Säger man som Ringholm gjorde i TV 4 (19/9) att han utgår från att polisen jagar de illegala spelautomater som finns, blir de mer trohjärtade tittarna förvirrade av att i nästa andetag höra honom döma ut svenska poliser som "så djävla slöa". Andra får bara sin bild bekräftad av regeringens dubbelmoral. Man säger en sak och menar en annan.
http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_10586106.asp
hvad er situationen for Sverige underbemandede politikorps i det høj kriminalitetssamfund politikerne har skabt ?
Her fra SVD Brännpunkt i 2003:
Hellre fler poliser än medborgarkårer
Polisbristen i Sverige

Dagligen sker överfall, som kan ge ett långt lidande. Efteråt får vi veta att vi inte kan skydda oss. Det antyds att detta är priset för vårt öppna samhälle - alternativet är någon form av polisstat. Detta är fel!
Många brott blir aldrig ordentligt utredda. Bostads- och bilinbrott, t o m personrån och väskryckningar, där brottsoffret kommer undan utan fysiska skador, blir ibland bortsorterade p g a resursbrist. För den drabbade är detta kränkande.Det är inte antalet poliser som avgör om vi har en polisstat utan polisens uppgifter. I vårt samhälle är polisens första uppgift att skydda enskilda mot våldsverkare, banditer och tjuvar. Finns det poliser ute i samhället minskar brotten.Hur är det i andra europeiska länder?
Antalet poliser är i Italien fler än fem per 1 000 invånare, Frankrike 4,0, Belgien och Holland fler än 3,0. Sverige har 1,8 poliser per 1 000 invånare!I Sverige hade vi 17 800 poliser 1994. Sedan kom nedskärningarna, nu har vi 16 000 kvar.
Stängning av polisstationer i glesbygd har gett timmar i utryckningstid. Reduceringen av kontorsanställda har förvärrat situationen.
Skall Sverige ha samma antal poliser som genomsnittet för EU, d v s 3,5 poliser per 1 000 invånare, behövs ytterligare 15 000 poliser.
BRÅ undersöker brottsligheten, liksom motsvarande institutioner i andra länder. Undersökningarna omfattar de flesta vanliga brotten.De redovisade siffrorna är intressanta.
Antal brott per 1 000 invånare är enligt "BRÅ m fl":
Frankrike 360 brott per 1000 invånare, d v s 89 brott per polis och år;
Belgien 370 brott; 113 brott per polis och år;
Holland 510 brott; 154 brott per polis och år;
Sverige 460 brott; 254 brott per polis och år.
En fransk polis har 89 brott att utreda, en svensk 254.
Den svenska polisen, som kanske är mer kompetent, har alltså nästan tre gånger så många brott att reda ut. Att detta är för mycket visar uppklarningsprocenten.Vad händer om samhället inte tar sitt ansvar, för att skydda medborgarna? Då gör medborgarna det själva. I många mindre orter finns "skyddskårer".
Det finns en risk att dessa tar lagen i egna händer. Detta är sämre än att öka antalet poliser.
Gösta Melander

http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_6505549.asp

Är det realistiskt att tro att den borgerliga alliansen kan skapa en fungerande regering? Nej, inte om man kommer ihåg hur det har gått med tidigare samarbetsförsök, skriver GÖSTA MELANDER, Malmö. 16 aug 2005
Skall vi tro på "de fyra" och deras borgerliga allians? Är det realistiskt att tro att de kan skapa en fungerande regering? Nej. De desillusionerade fyrtiotalisterna kommer ihåg hur det har gått tidigare.
http://www.corren.se/archive/2005/8/16/ib0l7qooje44xje.xml?category1=1097835189-26&category2=1097835189-27

Pia Kjærsgaard har ret
jeg faldt over en gammel artikel jeg skrev i Politiken i foråret 2001. Den kostede mig en hel del skæld-ud fra "indvandrede englændere og franskmænd". Set med dagens øjne er den nu ret moderat. Hvem er ignoranterne?
Jeg vil ikke sige jeg savner dem der afskrev mig dengang. Gamle venner forsvnadt, nye kom til. De steger nu i deres eget fedt, pædagoger og skolelærere. Prøver at regne ud hvordan deres børn - "guldklumper" hedder det, kan komme i hvide skoler. -It serves them right, hvis de skulle læse dette. Manglen på fantasi og virkelighedssans er bare - patetisk. Med uvenlige hilsner - herfra:
Politiken 8. april 2001, kultur og debat
Når man 4.4. slukker for tv, efter at have set Kurt Strand og Pia Kjærsgaard i indbyrdes konkurrence om at holde debatniveauet i den standende 'indvandrerdebat' (rettelig: skænderi) nede, forstemmes man. Ligegyldige emner som tørklæder og plakater for DFU. 'Debatten' er en kløft, hen over hvilken der råbes skældsord - landsforræder, racist osv. Hvad kunne man f.eks. diskutere? Tja, prisværdige folk som Erik Meier Carlsen, Ole Hyltoft og Ralf Pittelkow forsøger at holde et vist niveau.
Man spørger: Er det et legitimt politisk standpunkt at være imod yderligere indvandring til Danmark? I så fald, hvorfor?Danmark har gennem tiderne indoptaget mindre mængder tyskere, hollændere, polske og russiske jøder, og dertil de fleste: 10.000 svenskere. Til alles glæde og med stor succes, ikke mindst for jødernes vedkommende. Men de sidste 25 års indvandring til landet, er eksempelløs i vores historie. Det drejer sig om mere end 200.000 mennesker, som i adfærd og religion er langt mere fremmede for os end europæere fra øst eller vest.
Selv på Christiansborg er det ved at dæmre, at der er en smertegrænse - ikke kun økonomisk - som ikke gerne skal overtrædes. Det har intet som helst med racisme at gøre, det handler om fremtidig fredelig sameksistens i et lille, men endnu velfungerende demokrati.Kigger man sig over skulderen til historien, læser man avisen grundigt, eller rejser man verden tynd, opdager man hurtigt at det multietninske, og navnlig multireligiøse, samfund uvægerligt har konflikt indbygget i sig. Det behøver ikke gå så vidt som på Balkan, men det er værd at tænke på, at krigene der udspillede sig i det ældgamle grænseland mellem kristendom og islam. Dybest set er det religiøse myrderier vi har set i 90erne. I USA er 'the race issue' stadig brændende, efter over 200 års amerikansk historie. De sorte bor for sig, børnene går i sorte skoler, og vice versa de hvide. Der er ganske få ægteskaber hen over 'raceskellene'.
De sorte er de fattige, de sorte fylder fængslerne op. Det indgiver ikke optimisme for en harmonisk dansk fremtid, nu hvor politikerne har givet Danmark minoriteter i al fremtid herefter. Spørgsmålet er kun, hvor store de skal blive. Det bliver et Danmark med flere konflikter, og ingen ministre eller embedsmænd fra velmenende EU- kontorer mod 'racisme', kan diktere danskere hvad de skal tænke og føle ved at se deres land radikalt forandret. Det ligger uden for enhvers magt. Hvorfor mennesker er som de er over for hinanden, det kan man filosofere længe over, men sådan er virkeligheden. Politikernes pligt er at tage virkeligheden til efterretning, hvade nten de bryder sig om den eller ej.
Moraliseren og skældsord nytter intet.Det gør ondt for en gammel socialdemokrat som mig at skulle sige: Pia Kjærsgaard har ret - tilgangen til Danmark må stoppe, på nær ganske få ægte konventionsflygtninge. Når (og hvis) Nyrup-regeringen falder, bliver det desværre bl.a. på dette spørgsmål, som er ved at radikalisere det politiske liv. Uanset at Socialdemokratiet har gjort et fint stykke arbejde de sidste otte år. Mange af partiets vælgere ønsker den årlige tilgang af 23.000 skatteforsørgede udlændinge, stoppet. Ligesom undertegnede. Og til alles bedste, herunder vores nuværende indvandrere.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net