lørdag, september 10, 2005

Tankespindets elendighed

Hvad har islamisten Said Mansour og filosoffen Karl Popper med hinanden at gøre? Jo, islamisten er sygdommen, og Popper er diagnogstikeren. Som man kan se i Mansour artiklerne, breder der sig nu en muslimsk konspirationstænkning i Danmark, der på én gang er resultat af et lukket , autoritært og provinsielt miljø, og forudsætningen for kommende volds og diktatur dyrkere. Man kunne sige at islam netop tilbyder mennesker en flugtmulighed fra det personlige ansvar og "civillisationens byrde"

Af Jørgen Møller Ph.d.-stipendiat
Kronik

Fænomenet »sammensværgelsestankegang« har været udbredt i alle samfund med de samme uheldige konsekvenser til følge. Fordi den besjæler mennesket med afmagt, er livsløgnen om skjulte bagmænd yderst skadelig. Et eksempel på tankegangen er den arabiske verdens udbredte påstande om, at israelerne eller amerikanerne selv stod bag terrorangrebene 11. september.

Popper så sin samtids to helvedesryttere, nazismen og kommunismen, som det seneste forsøg på at vende tilbage til det lukkede samfund. I lighed med tidligere anslag kom de ridende på frakkeskøderne af en idé, der havde rødder helt tilbage til det antikke Grækenland - det lukkede samfunds idé. Men hvad var det, der gang på gang gjorde så mange mennesker, forstandige såvel som uforstandige, lydhøre over for det lukkede samfunds sirenesang?
Poppers forklaring er enkel, men besnærende. Det lukkede samfund udmærker sig ved, at menneskelivet er underlagt en lang række tabuer. Tabuerne bliver aldrig genstand for kritik. I stedet for at foretage en moralsk stillingtagen til den enkelte valgsituation, kan medlemmerne af stammesamfundet henholde sig til tabuernes sociale rettesnore. Det lukkede samfund ofrer med andre ord det personlige ansvar og den menneskelige fornuft på tryghedens og forudsigelighedens alter.

Det åbne samfunds fremkomst forudsætter et opgør med tabuerne. Det frisætter det personlige ansvar og forkynder med Poppers ord, at »fremtiden afhænger af os selv, og vi er ikke afhængige af nogen historisk nødvendighed«.
- Bagsiden af medaljen er, at det enkelte menneske står til ansvar for egne handlinger, også de fejlagtige af slagsen. Popper kalder bevidstheden om, at vi er herrer over egen skæbne for civilisationens byrde. Netop denne byrde er årsagen til de bagstræberiske idéers tiltrækningskraft. De reaktionære bevægelser opstår - og vinder tilslutning - fordi fornuften og det personlige ansvars åg er ubærligt for mange mennesker.
Popper betragter altså ikke tilbagefaldene til det lukkede samfund som bevidste, endsige ondsindede, anslag mod civilisationen. Og hermed er vi tilbage ved sammensværgelsestankegangen. En sådan forestilling smager nemlig for meget af tyrkertroen på, at alle onder, det være sig krig, arbejdsløshed eller fattigdom, skyldes en gedulgt plan hos en bestemt gruppe personer. Poppers fornuft tilsiger ham, at rænkesmederi næsten altid er dømt til at slå fejl. Det første skridt i en fordækt plan vil have en række utilsigtede virkninger, der tilsammen gør det umuligt at føre den ud i livet."

se kronikken og Mansour artiklerne på linket (word dok)
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload6/popper.doc
mens nomenklaturaen valser rundt på de bonede gulve, sidder dem der har betalt gildet sådan her
Gudrun Schyman og virkeligheden
Karin Olsson:
Medan journalisterna skriver krönikor om Feministiskt initiativs historiska partibildning, har personalen på Högdalens demensavdelning 3C precis dukat av lunchen för nitton dementa åldringar. Sjömansbiff med blomkål och inlagd gurka. Men det luktar ingen mat, bara svagt av rengöringsmedel.
Tre dementa åldringar halvsover eller gapar framför tv:n. Tristessen förpestar miljön lika illa som en tjock smog av avgaser skulle göra. Det liksom sticker i halsen."Fi, vadå?!", undrar personalen skeptiskt. "Jaså, du menar det där kvinnopartiet".
Ljudet från tv:n har nu tystnat. Har den stängts av? Nej, det är bara ett program för döva som rullat i gång. En gammal kvinna har somnat med en bit banankaka över en kopp kaffe. Hon får en snabb klapp över sina vackra hängkinder.Det är kvinnor som dem på Högdalens äldreboende som Fi vill övertyga för att lyckas ta sig in i riksdagen. Den långt större utmaningen är att ge dem lusten tillbaka att rösta överhuvudtaget.
http://expressen.se/index.jsp?a=433584
Protesters condemn Canada's sharia court plan

09 September 2005
Hundreds of human rights campaigners staged protests yesterday in 11 cities in Europe and North America against Canadian proposals to set up the first court in the Western world to use Islamic law to settle family disputes.
The demonstrations registered outrage over the recommendations of a government report which advocates the introduction of voluntary tribunals based on sharia - the strict Islamic code - into the legal system of Canada's most populous province.
Rights activists, convinced that sharia courts would violate the rights of Ontario's Muslim women and children, fear that the province's premier, Dalton McGuinty, will soon announce his decision to implement the proposals and set an ominous precedent for the rest of the Western world.
"If this happens in Canada it is very likely that we in Europe will see the same sort of thing. This is a global issue- it is the movement of political Islam we're dealing with, which, if successful there stands every chance of succeeding here too," said Sohaila Sharasi of the International Campaign Against Sharia in Canada organisation, an Iranian activist who fled her country fearing for her life.

Ms Sharasi was one of the dozens of demonstrators protesting outside the Canadian high commission in London.
Advocates of the controversial proposal claim that sharia-based tribunals would be a strictly voluntary part of Canada's multicultural society.
Hundreds of human rights campaigners staged protests yesterday in 11 cities in Europe and North America against Canadian proposals to set up the first court in the Western world to use Islamic law to settle family disputes.
http://news.independent.co.uk/world/americas/article311281.ece
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net