fredag, oktober 07, 2005

Hvorfor piver spinatfuglene?

Den egentlige grund til kanonhyænernes hylen skal søges i Brian Mikkelsens tiltrængte opgør med en mulitikulturalisme, der er gået amok i Vesten
Af Michael Pihl, lektor (Berlingske)
»Hvis de andre går, så går jeg også,« sagde Mette Winge (Information 29.9.). Kanonudvalgets venstrefløjsakademikere ville ikke lege mere i skolegården med Kultur-Brian, klassens frække dreng. Brian Mikkelsen gjorde i sin landsrådstale modigt op med multikulturalismen som ideologi: »Vi har gjort op med årtiers politisk korrekt meningstyranni (...) med den multikulturelle ideologi, som siger, at alt er lige godt,« sagde ministeren. Og kanonudvalget brød ud i hylekor.
I bogen »Den konservative årstid« erklærer Brian Mikkelsen sig som en »patriot, der holder af sit land uden at se ned på andre lande og kulturer«.
For Mikkelsens konservatisme overskrider sit partis holdningsløse økonomisme og fastholder et nationalt kulturfællesskab, der har udviklet sig gradvist gennem historien. Derfor hader de ham. Derfor udgyder Carsten Jensen nu sin gule galde over kulturministeren i Berlingske Tidende (1.10.). Carsten Jensen – denne medieskabte kulturkommissær og tredjerangsforfatter, der siden midtfirserne har skabt sig en karriere ved at nedgøre dansk kultur. Ligeglad med alt andet end sig selv og sine rigtige meninger er Carsten Jensen kulturdebattens mest primitive populist. »Kunst giver os ingen identitet,« skriver han. Og burde tale for sig selv og sin egen meningssmarte triviallitteratur."
-------
"Tager man nu udgangspunkt i, hvad kulturministeren rent faktisk sagde i sin tale ved det konservative landsråd, forstår man vanskeligt kanonpingernes selvsving. Intetsteds fremhæver Mikkelsen en kulturkanon som våben i en kulturkamp imod islam. Han fremhæver den som et samlende middel til at styrke det efterhånden skrøbelige kulturelle fundament, som samfundets solidaritet og demokratiske orden hviler på: »… en national kulturkanon … skal være en gave til alle borgere her i landet – også til indvandrere, der får en adgang til de fælles referencerammer, den danske kultur bygger på«.
Det, Brian Mikkelsen gjorde, var at se multikulturalismens polarisering i øjnene: »Midt i vores land er der ved at udvikle sig parallelsamfund, hvor minoriteter praktiserer deres middelalderlige normer og udemokratiske tankegange«. Det er svært at se det tvivlsomme i dette udsagn, medmindre kanonudvalgets fløjlsklædte akademikere da ligefrem er tilhængere af muslimske parallelsamfund."
------
"I Danmark kan ikke længere ses bort fra, at kulturforskelle polariserer. Sidste uges æreløse nedskydning af en 19-årig pige på lagelse banegård viser det. Nyheden om, at hvert fjerde muslimske barn terper udenadslære i koranskoler, viser det. Og statsministerens møde med langskæggede imamer, der foreslår ham at skride undertrykkende ind over for religionskritik i pressen, viser det. Hvis denne udvikling fortsætter i et multikulturelt tomrum, hvor man bandlyser enhver forestilling om, at indvandrere og efterkommere på en eller anden måde skal blive danske, så bryder det kulturelle fundament under samfundsfællesskab og solidaritet sammen.
Brian Mikkelsen formulerer kun et tiltrængt opgør med en multikulturalisme, der er gået amok i Vesten."
læs eventuelt Pihls kronik fra foråret: Vestens død:
http://www.respublica.dk/2005_artikler/vestens_doed.htm

Offentlig apartheid
Filtrat i JP
I MORGENAVISEN Jyllands-Posten 1/10 skriver Lars Erslev Andersen om et møde i Den Sorte Diamant følgende:
»I dagens anledning var salen, et offentligt dansk rum, blevet inddelt i rækker, der var forbeholdt kvinder, og andre rækker forbeholdt mænd.
Scenen var sat«.
Såfremt denne beskrivelse er korrekt, undrer det mig, at det tilsyneladende er forbigået avisens redaktion. Kan det virkelig passe, at et møde i en statslig bygning og med offentlig adgang havde kønsdiskriminerende og muligvis ulovlig inddeling af tilhørerne?
I hvert fald har JP ikke dækket dette eller undersøgt, hvordan det kunne ske. Det eneste, man har kunnet læse om arrangementet var 27/9, da der var trykt et indlæg, der lignede en pressemeddelelse fra mødets arrangører. Endda signeret JP.
Har dette sin rigtighed?
Ulrik Høys kommentar i WA idag anbefales alle der har mulighed for det.

Hvad må man sige i Danmark ?
F. eks. kan man sige om andre: »Vi har altid betragtet dem som vildledte, beskidte, usle, værre end dyr og som de værste blandt alle skabningerne. Der skal ikke være respekt, kompromis eller tolerance på dagsordenen over for dem, som vi kalder de værste dyr.«
Eller »At følge dansk lov er ikke tilladt, da den er lavet af vantro, mennesker af en lavere kategori.«
Eller om jøder: »Det er udelukkende sådan, vores forhold til de jødiske voldsforbrydere skal være, fjendskab, ufred, unormalitet, bekæmpelse og drab af dem, indtil vi har udslettet deres rødder.«
»Danskere er selv ude om voldtægt af deres piger, fordi de ikke beskytter deres piger, og urene piger er ikke beskyttet.«
Islam »har en kæmpemæssig frigivende styrke og vil udskifte de skamfulde regeringer af hedensk romersk lov (grundloven), revideret og korrumperet af sadistiske kristne præster og af judeosækulære modernister.«
»Vor forpligtelse er bl.a. at erklære hellig krig når og hvor mod de vantro.«
Det er endvidere tilladt at kalde jøder og danskere for aber, hunde og svin og kvinder, som ikke bærer tørklæde, for ludere.Det er også tilladt at skrive følgende instruktion: »Der er ingen trosfrihed i islam. Derfor, den som forlader islam, ham skal I dræbe.«
Sidstnævnte politianmeldelse blev også afvist.Konklusionen må være, at der i Danmark er en enorm ytringsfrihed. Mere underligt er det, at man må opfordre til drab, da det entydigt er imod grundlovens § 67.Efter denne paragraf kunne vi endog forbyde disse muslimske organisationer.Den brede vifte af danske muslimske organisationer, som her er citeret, nyder grundlovens frihedsrettigheder, men den frihed nyder bestemt ikke alle i Danmark.
Du må godt kalde til hellig krig eller sige, at kvinder uden tørklæde ikke skal være beskyttet mod voldtægt. Men du må ikke sige: »Muslimerne kalder til hellig krig.« Eller »muslimer kalder kvinder uden tørklæde for ludere og jøder for svin.« Så dømmes du efter racismelovens § 266b, som siger, at man ikke må diskriminere.
http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3307414
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net