onsdag, oktober 12, 2005

Krönika: Indvandrarna och kriminaliteten

Carsten Ringmose översatt:
http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3309728

Offentliggjort 10 oktober 2005
Av Carsten Ringsmose, cand. rer. soc., Harndrup
När invandrarna bara omfattar ca 8 procent av befolkningen, hur kan de då utgöra 28 procent av de intagna i fängelse? Svaret är dubbelt: Invandrarna är mycket mer kriminella än danskarna, och invandrarnas brottslighet är grövre och ger längre straff, skriver krönikören.
Morgontidningen Jyllands-Posten (15/9) skrev att justitieminister Lene Espersen har lovat Folketinget statistik »där brottsligheten bland invandrare ska redovisas ända ner på de enskilda polisdistrikten« - och efter etniskt ursprung. Det har länge funnits ett behov av detta, men även med bättre statistik är det på grund av myter och beröringsskräck svårt att bedöma omfattningen av denna brottslighet.
Diskussioner om invandrarbrottsligheten inleds ofta med påståendet att polisen i högre grad "håller ett öga på" invandrare och därför i mycket större utsträckning registrerar och lagför invandrares brottslighet. Argumentet är omöjligt att dokumentera. Det är snarare fallet att polisen visar hänsyn mot invandrare, överser med deras kriminalitet och endast sällan för saken till rättssystemet. Polisen »ursäktar, visar hänsyn och bortförklarar« - och tassar på "tåspetsarna" som Nahid Riazi skriver i Jyllands-Posten 5/11 2004, där hon ger exempel på ärenden som inte fördes till domstol.
Även när brottsligheten utreds är resultatet ofta en tragikomisk bortförklaring, t ex när man beskrev ungdomar i Vollsmose som lockade polis och brandkår i "fällor" genom att tillkalla dem till anlagda bränder och sedan angripa ur bakhåll (som jag beskrev i Fyens Stiftstidende 12/12 2002).
Nästa invändning i diskussionen är att unga människor är mer kriminella än gamla, att fattiga är mer kriminella än rika, och att man därför endast kan göra jämförelser genom att räkna om till "socialt jämförbara grupper".
Som exempel kan vi här ta den hittills bästa beskrivningen av invandrarbrottslighetens omfattning, nämligen riksstatistikern Jan Plovsings krönika i Berlingske Tidende (13/12 2004): "Torra siffror om invandrare och kriminalitet".
word dok:
http://files.upl.silentwhisper.net/upload4/ringmosesvenska.doc

Jyllands-Posten kritiseres på al-Jazeera
Den århusianske imam sheikh Raed Hlayhel har givet interview til den arabiske satellitkanal al-Jazeera, der er baseret i Qatar. Han protesterer i interviewet over Morgenavisen Jyllands-Postens tegninger af Muhammed.
Den arabiske sattelitstation al-Jazeera har på sin velbesøgte arabisk-sprogede hjemmeside bragt et interview med den århusianske imam, sheikh Raed Hlayhel, på baggrund af de 12 tegninger af profeten Muhammed, som Morgenavisen Jyllands-Posten bragte den 30. september.
I interviewet fortæller sheikh Raed Hlayhel, at han har sendt en protest over avisens tegninger, som han betegner som en hån mod islam og profeten. Sheikh Raed Hlayhel fortæller om tegningen, der viser Muhammed med en hovedbeklædning som en bombe, og den tegning, der viser Muhammed med en krumsabel og to tildækkede kvinder bag sig.
Han undrer sig over, at sådanne tegninger kan blive bragt med henvisning til ytringsfriheden, når man ikke vil acceptere antisemitisme i Danmark. al-Jazeera konkluderer også, at tegningerne virker besynderlige...................
http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3317120/

JP - ordet er frit
DET HAR VAKT en del opmærksomhed blandt muslimer, at Morgenavisen Jyllands-Posten fredag den 30. september bragte 12 bladtegneres mere eller mindre satiriske bud på, hvordan profeten Muhammed kunne have set ud.
En hel del af dem mener, at avisen dermed har gjort sig skyldig i en skændig og fornærmende handling, og nogle går så vidt som til at forlange, at vi skal »undskylde« og »trække tegningerne tilbage.«
Rent bortset fra at det ikke lader sig gøre at trække noget tilbage, som én gang er offentliggjort, ligger det os fjernt at undskylde en handling, som er en naturlig del af det at drive medievirksomhed.
Tegningerne blev bragt sammen med en artikel om den selvcensur, der breder sig blandt mediefolk og kunstnere, og som kan føre til en utålelig og ødelæggende handlingslammelse til skade for det frie udtryk.
Mange har følt sig krænket over tegningerne, men det var ikke hensigten med initiativet at krænke folk. Nogle føler endda, at selve debatten er en krænkelse i sig selv.
Det er ikke en reaktion, som repræsentanter for islam har monopol på.
Vi har i tidens løb også set kraftige reaktioner fra folk, der har følt deres kristne barnetro krænket, når avisen efter deres opfattelse har trådt kristne tabuer for nær.
Det ligger i avisens og i den frie debats natur, at der altid kan være nogle, der føler sig krænkede over de emner, der drøftes, men religion og tro er ikke magiske ord, der sætter den demokratiske debat ud af kraft.
Derfor kan der hverken blive tale om at undskylde eller "trække tilbage".
Derimod stiller vi i dagens avis ekstra spalteplads til rådighed til debatten om tegningerne og reaktionen på dem. Det gør vi, fordi vi tager den frie debat alvorligt. En del af de synspunkter, der udtrykkes, er udtryk for et livs- verdens- og menneskesyn, der ligger os uendeligt fjernt.
Ikke desto mindre bringer vi dem, fordi ytringsfriheden skal have vide grænser, også - eller måske endda især - når det er avisen selv, der kritiseres.
Morgenavisen Jyllands-Posten har imidlertid også en grænse. Denne grænse er overskredet i samme øjeblik, man erstatter argumenterne med trusler om vold.
Allerede samme dag som avisens KulturWeekend bragte tegningerne, modtog vi pr. telefon en dødstrussel mod, hvad der udtryktes som »en af de 12 tegnere«. Mordtrusler vil vi ikke finde os i, og truslen medførte da også øjeblikkeligt politianmeldelse.

http://www.jp.dk/meninger/artikel:aid=3316864/

og masser af læserreaktioner på JP debat:
http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3316704
http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3316712

en smagsprøve spottet af Urias:
Khaled Karroum i Jyllandsposten om den kristne underklasse - et par forklarende citater…Jyllandsposten har idag valgt at trykke 20-30 læserbreve fra herboende muslimer, som er vrede over avisens Muhammed-tegninger. Her et jeg lige snublede over:
Sig undskyld
Jeg er en de mange, der protesterer over JP’s artikel 30/9 om vores profet Mohammed (saws). Vi kan ikke acceptere det, JP har skrevet. Jeg syntes, det er så ringe, at sådan en person, der er i underklassen, kan nævne vores Profet på den måde. Derfor kræver vi muslimer en undskyldning fra Jyllands-Posten. (Khaled Karroum, Brabrand)
Et par forklarende citater fra dansk islamforskning før den blev multikulturaliseret.
“Selv om de Kristne levede nogenlunde fredeligt Side om Side med Muslimerne, var der dog et Misforhold mellem deres kulturelle Overlegenhed og den Plads Islam gav dem, idet den stemplede dem som Borgere af anden Rang.” (Johs. Pedersen: Islams Kultur. København, 1928. S. 48) “I 630 blev Mekka besat og Kaba’en renset for alle gudebilleder. Jøder, kristne og persere blev betragtet som andenrangsborgere…“ (Sv. Aa. bay: Fremmede religioner i nutiden. København, 1982. S. 78)
http://www.uriasposten.net/

update:
Vagter ved Jyllands-Posten efter dødstrusler

Dødstrusler får nu Jyllands-Posten til at sætte vagter i døren for at beskytte sine medarbejdere. Truslerne er kommet, efter at avisen bragte 12 bladtegneres fortolkninger af, hvordan profeten Muhammed kan have set ud.
- Vi tager nogle nødvendige forholdsregler i en situation, hvor nogle er ganske ophidsede og sender trusler af diverse karakter, siger Jyllands-Postens ansvarshavende chefredaktør, Carsten Juste.
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2005/10/12/142059.htm
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net