søndag, oktober 09, 2005

"Sig undskyld"

Her er en imam der er gået virkelig galt i byen. Han skulle ha drejet til højre ved skiltet hvor der stod Teheran:
Muslimer: Sig undskyld
Af HENRIK VINTHER OLESEN og PERNILLE AMMITZBØLL

Islamiske organisationer overvejer at lægge sag an mod Morgenavisen Jyllands-Posten og klage til FN. Kristne organisationer har forståelse for vreden over tegninger af profeten Muhammed.

Islamiske trossamfund kræver, at Morgenavisen Jyllands-Posten trækker en række tegninger af profeten Muhammed tilbage og samtidig giver alle muslimer en officiel undskyldning.
Den århusianske imam sheikh Raed Hlayhel er rasende over tegningerne og den artikel, der forrige fredag ledsagede dem.
»Vi mener i alles interesse, at Jyllands-Posten bør trække det tilbage. Artiklen nedgør den mest respekterede person i islam, profeten Muhammed. Det kan vi ikke stiltiende acceptere,« siger sheikh Raed Hlayhel, der bakkes op af Det Islamiske Trossamfund i Danmark. Ifølge islam må man ikke afbilde profetens ansigt.
http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3311252/

Leder: To verdener
MORGENAVISEN Jyllands-Posten bringer i dag et interview med imamen sheikh Raed Hlayhel fra moskéen på Grimshøjvej i Århus. Dette interview viser med skræmmende tydelighed, at imamen befinder sig i en helt anden verden og i et helt andet århundrede end det omgivende danske samfund. Han bekræfter med sine udtalelser og sin adfærd, at de muslimer, der tegner det muslimske samfund i offentligheden, er kendetegnet ved en monumental selvhøjtidelighed.
Pakket ind i påtaget ydmyghed i forhold til profeten og det hellige skrift, naturligvis, men da imamerne har tiltaget sig monopolet på fortolkningen af en gud, der i hvert fald ikke selv giver sig fysisk til kende, følger det logisk, at selvhøjtideligheden må tilskrives imamerne.
**********
Han truer med demonstrationer, han truer med at klage til politikerne, og han bebuder en påkaldelse af paven i Rom. Her må vi stilfærdigt gøre opmærksom på, at det romersk katolske kirkeoverhoved ikke har nogen myndighed at udøve i Danmark.
Men hvad værre er, tillader han sig også at henvise til den hollandske filminstruktør Theo van Goghs skæbne. Van Gogh blev som bekendt slået ihjel af en gal islamist, der var så fornærmet på profetens vegne, at han mente sig berettiget til at slå filminstruktøren ihjel.
http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3309864

Danmarks nye gangstere
Berlingske Tidende 9. oktober 2005,
En særlig indsatsgruppe under Rigspolitiet har i fire måneder brugt alle sine kræfter på at afdække indvandrerbander. Resultatet – massive fund af narko, våben og kontanter – afslører, at problemet har et langt større omfang end oprindelig antaget, fortæller chefen for efterforskningen, chefkriminalinspektør Troels Ørting Jørgensen, i sit første statusinterview.

Af Jesper Termansen
10.000 esctasy-piller. Det var blot ét af de mange fund, som politiet gjorde, da man i sommer ransagede Hassan A.’s bolig i nærheden af Greve.Han var som medlem af indvandrerbanden Black Cobra mistænkt for at uddele »dummebøder«.Men politiet gjorde en lang række interessante opdagelser ved samme lejlighed. Betjentene fandt en skarpladt pistol af mærket »Lama«, store mængder ammunition, og foruden de 10.000 esctasy-piller også 500 gram kokain og store mængder kontanter i dansk og udenlandsk valuta. Herunder 140.000 svenske kroner.Hassan A. er nu idømt fem års fængsel.For chefkriminalinspektør Troels Ørting Jørgensen, der leder Det Nationale Støtteefterforskningscenter (NEC) under Rigspolitiet, viser beslaglæggelserne hos blandt andet Hassan A., hvad det er for en opgave, som politiet og hele samfundet er oppe imod i forhold til indvandrerbanderne.
»Dette var bare en lille sag, men den indeholdt masser af kontanter, våben, narko og afpresning samt ting, der indikerer, at der er tale om internationale netværk og kontakter. Og det er de ting, som banderne gør det i,« siger Trols Ørting Jørgensen.
http://files.upl.silentwhisper.net/upload3/Danmarks_nye_gangstere.doc
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net