tirsdag, november 08, 2005

Godhjertet tegner

Måske Füchsel kunne velægge et lille brev med checken:
"Kære Pakistanere, I ville snildt kunne klare at hjælpe jer selv, hvis ikke I brugte 4.9 % (3.848 mia.dollars) af BNP på militær. Hvis I nøjedes med det samme som USA, Danmark eller Sverige (hhv: 3.3 % , 1.5% og 1.7 %) - ville jeres borgere måske heller ikke behøve udvandre i stort tal for at få et udholdeligt liv. - KH, Franz, Danmark
Tegner støtter muslimer
Af FLEMMING ROSETegneren Franz Füchsel sætter sin tegning af Muhammed til salg og lader indtægten gå til jordskælvsofrene i Pakistan.
»Jeg er glad for at kunne donere min tegning til ofrene for de ulykkelige begivenheder i Kashmir,« siger Franz Füchsel.
Han lader auktionen over tegningen begynde på 800 kr., som er det honorar, som han modtog af Jyllands-Posten.
Franz Füchsel er forbløffet over den intense debat, som de 12 tegninger har udløst, men han fortryder intet.
»Det har aldig været min mening med deltagelse i opgaven at ville besudle eller nedgøre andres religion. Jeg fik stillet en opgave og som indbygger i et demokratisk land er det min ret at have en mening om tingene, også selv om den kan virke provokerende,« tilføjer Franz Füchsel.
Feje for egen dør
Han afviser den kritik, som ambassadører fra en række muslimske lande og juraprofessor Eva Smith har fremsat mod Jyllands-Posten og de 12 tegnere. »Før de lande, hvor demokratiet er et fremmedord, begynder at tillægge os forkerte hensigter, bør de feje for egen dør, og det klares ikke med at feje tingene ind under et nok så ægte tæppe. Hvor jeg bor, er det tilladt at revse andre uden at ende på skafottet, og det burde man lære af i stedet for at gribe til love, der hører Middelalderen til.
Jeg har aldrig været bange for at give en undskyldning, når jeg har gjort noget forkert, men det har jeg ikke følt trang til i denne sag, og jeg har heller ikke forsøgt at svine andre til, som professor Eva Smith med sine store ord forkynder.«
Franz Füchsel modtager bud på tegningen på sin e-mail: fuechsel@mail.tele.dk

http://www.jp.dk/kultur/artikel:aid=3369992/

Indvandrerkvinder med diabetes vil ikke arbejde
Helt utroligt. Jeg har aldrig mødt en dansk diabetiker, der ville bruge det som grund for uarbjedsdygtighed.
Diabetes kan få indvandrere til at føle sig uarbejdsdygtige
Sukkersyge og allergi er normalt ikke lidelser, der pensionerer folk før tid – med mindre det drejer sig om en særlig gruppe af indvandrerkvinder. Mange ufaglærte indvandrerkvinder fra tredjeverdenslande holder sig væk fra arbejdsmarkedet på grund af sygdomme, der normalt ikke gør folk uarbejdsdygtige, viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse.

Undersøgelsen omfatter 60 indvandrerkvinders holdning til arbejde og uddannelse og er udarbejdet af analyse- og rådgivningsfirmaet LG Insight for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Et begrænset kendskab til sygdomme og bivirkninger, sociale aspekter og manglende vilje til at arbejde er de væsentligste årsager, viser lignende undersøgelser, som LGInsight har udarbejdet, forklarer Conni Gripping, der er konsulent i analyseinstituttet.
»Mange af kvinderne kender ikke deres krop. Når de får ondt, ved de ikke, om de er ved at dø, eller om det er noget helt banalt. Kommunernes sagsbehandlere er i tvivl om, hvad de skal stille op med de her kvinder, som jo selv mener, at de er for syge til at arbejde. Selvom den praktiserende læge ikke kan finde nogen lægelig begrundelse, lader man nogle steder, helt uofficielt, være med at aktivere kvinderne,« siger Conni Gripping.Lis Elgaard, der er leder for integrationsenheden i Aalborg Kommunes beskæftigelsesafdeling, erkender, at nogle af kommunernes sagsbehandlere i den slags sager bevidst undlader at sende kvinderne i arbejde.
»De her indvandrere har jo et helt anden syn på, hvilke sygdomme der gør dem uarbejdsdygtige. F.eks. arbejder danskere med diabetes jo på lige fod med alle andre, mens den her gruppe af indvandrere betragter diabetes som en sygdom, der gør dem ude af stand til at arbejde. Den opfattelse betyder, at sagsbehandlerne kan sidde over for en kvinde, som føler, hun er for syg til at arbejde, og så er det altså svært for sagsbehandleren at sende vedkommende ud til en arbejdsgiver,« siger hun.
*******
Lægerne skal inddrages
Den radikale folketingspolitiker Naser Khader er selv opvokset i Mellemøsten, og den anderledes måde at opfatte sygdomme på er ikke fremmed for ham. Han mener, at praktiserende læger kan være med til at ændre den opfattelse.»I forhold til den gruppe hjælper det ikke med pjecer og foldere. Det, der hjælper, er, at den praktiserende læge bruger tid på at forklare patienten, som lige har fået diagnosticeret f.eks. diabetes, at det ikke er en dødsdom, og at det ikke gør ham eller hende uarbejdsdygtig.
http://www.dagensmedicin.dk/art.asp?ID=3401

En hædersmand

er pastor Christensen, der allerede for år tilbage demonstrerede at han kunner læse en politisk situation, i modsætning til de fleste af hans præstekolleger. Og at han ikke var bange for at pådrage sig deres fordømmelse.
Han skriver blandt andet:
Vold og trusler dur ikke
Af BENT CHRISTENSEN pastor, dr. theol., kandidat for DF i Lolland Kommune, Fuglsevej 5, Holeby
*******
AnklagerMan har så travlt med at anklage os, der vil have bragt såvel indvandringen som islamiseringen ned på nul. Hvad er det for et menneskesyn, vi har? Osv.
Men det, vi forsøger, er jo netop at standse en udvikling, der fører mod en balkanagtig situation, hvor alt kan ske.
Og jeg ved godt, at dette også kan lyde som en trussel. Men det er det ikke. Man kan kalde mig "sort DF-præst", så meget man vil.
Men jeg er altså kristen præst og et kristent menneske, og jeg gruer i mit hjerte for, hvad der kan komme til at ske, hvis udviklingen ikke bliver vendt.
Den eneste "humanistiske" og næstekærlige politik er en politik, der virkelig sætter tilstrømningen af især muslimske indvandrere ned på nul og virkelig sætter en stopper for islamiseringen af det danske samfund - hvorved en sand integration bliver mulig.
Jeg kan godt se, at det må virke sårende på de muslimer, der opholder sig her i landet, at vi i den grad må erklære deres religion og kultur for uønsket, for så vidt angår vort eget liv. Men de er jo også ofre for den forfejlede fremmedpolitik, der i årtier har været ført. Så de må prøve at forstå, at de er kommet her mod det danske befolkningsflertals vilje, ved en politik, der har bygget på fortielse, løgn, manipulation og meningsundertrykkelse. Og de må forstå, at vi ikke kan acceptere en ændring af vor livsform under hensyntagen til de muslimske værdier.
De muslimer, der ender med at blive her i landet, må forstå, at religionsfriheden, det er friheden til at tro, hvad man vil, og praktisere den gudsdyrkelse, man tror er den rette - og til at vidne om sin tro. Religionsfriheden er derimod ikke en ret til at gribe ind i andre menneskers liv eller til at omforme det danske samfund i retning af ufrihed.
http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3369646
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net