lørdag, november 05, 2005

How much looting ?

"Recently the Swedish government was forced to admit that they simply had no idea how many government agencies exist. As the major daily papers took up the issue, the Agency for Public Management were given the task of performing an official inquiry to find out how many agencies there were.
One of the first things the agency did was to call the largest free-market think tank in Sweden, Timbro, and ask whether they knew. Alas, the expansion of public bureaucracy has been so rapid in Sweden that even the opposition to central planning finds it difficult to keep track of things.
And so the investigation has been going on for a few months. The results that were recently released were shocking to say the least. There are currently 552 government agencies in Sweden, working with important issues such as making sure that those employed by the merchant fleet can consume culture or that we might have "handicraft circuses" (an ongoing project of the committee for handicraft issues).
Looking at the list of Swedish agencies and having some previous knowledge of what they spend their funds on, it is perhaps quite understandable that even our government did not know how many agencies existed – if you don’t do anything worth noticing nobody is going to be aware of your existence.
- The 552 government agencies currently employ 230,976 persons. That corresponds to over 5,7 percent of those active in the Swedish labor market. Note that this figure does not include the countless bureaucrats employed by the 20 county councils and the 290 municipalities in Sweden. The actual number of Swedish bureaucrats might easily be over 10 percent of those active in the labor market. "
Nima Sanandaji president of the Swedish think tank Captus and the editor of Captus Journal.
http://www.lewrockwell.com/orig6/sanandaji5.html

Force majeure ?
....."På sistone har olika former av värdetransportrån accelererat. Rånen har riktat sig mot både Securitasdepåer och fordon i rörelse. För inte länge sedan blev hela E4:an avspärrad av rånarna, som placerade ut brinnande bilar för att försvåra förföljandet. Nu senast sprängde man väktarbilen.
Det har nu gått så långt att vitala samhällsfunktioner riskerar att stanna av.
Väktarnas fack stoppar transporterna, och de för stöd av myndigheter. Polisen lovar viss hjälp med eskort, men har inte resurser till detta annat än i vissa fall. I slutändan blir det brist på sedlar i uttagsautomaterna.
Hur reagerar då "Svensson"?
Av nyhetsinslag i TV att döma tar han/hon det hela med jämnmod och förståelse. Resonemangen går i riktningen att själv försöka anpassa sig till den nya situationen. Kanske får man försöka göra sig oberoende av kontanter. Kan man inte betala med kort istället?
Det inträffade uppfattas tydligen som en resultat av en oundviklig utveckling, utanför mänsklig kontroll. En slags naturkraft har slagit till. Det gäller då att "gilla läget".
Så reagerar ett kuvat och hunsat folk, skuldbelagt och förskrämt. Indoktrinerat av decenniers kampanjande för en perverterad "tolerans".
I själv verket är ju den uppkomna sitatuationen ett resultatat av en under många år bedriven politik.
Värdetransportrånen är i högsta grad kopplade till det mångkulturella projektet.
För vilka är rånarna?.....................
http://www.bgf.nu/ak05/v44.html

Kaos hotar helghandeln
Ett sammanbrott hotar stora delar av handeln i storstäderna redan i dag.De stoppade värdetransporterna lamslår detaljhandeln, tömmer bankomaterna och ökar rånrisken.- Detta är katastrof, säger Dick Malmlund, säkerhetschef i organisationen Svensk handel.
http://www.expressen.se/index.jsp?a=465417
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net