fredag, november 04, 2005

Så begynder valgkampen

og lokumsspanden rammer ventilatoren hvis denne historie er rigtig. Overborgmester-kandidat Søren Pind i Berlingske: (Til svenske læsere: Kommunevalget er d. 15 november)
Kære Ritt
I forlængelse af din, skal vi sige det pænt, bemærkelsesværdige terrorudtalelse om, at »den, der sår vind, høster storm« er jeg blevet gjort opmærksom på en hjemmeside, der hedder sappho (www.sappho.dk ). Det er en hjemmeside, der redigeres af Lars Hedegaard, og i hvis redaktion også indgår komikeren og kommentatoren Farshad Kholghi. Begge er for denne avis’ læsere kendt fra Groft sagt. På denne hjemmeside optræder to beretninger, som jeg gerne vil bede dig om en kommentar til.1.
Det fremgår, at du øjensynligt har en kandidat på din liste til Borgerrepræsentationen ved navn Sikandar Malik Siddique, som er tilknyttet den fundamentalistiske organisation Hizb ut-Tahrir. Det er i parentes bemærket den organisation, I hele tiden i kommunale sammenhænge nægter at forholde jer til eller gøre noget ved. Ifølge hjemmesiden mener den pågældende, at hans forhold til Hizb ut-Tahrir er »irrelevant«. Et kendt svar i de miljøer for, at man naturligvis er med. Har du nogen problemer med, at en repræsentant for en politisk organisation, der ønsker at indføre et såkaldt »kalifat«, stiller op på din liste? Og hvorfor må ingen fra pressen tale med ham?
*******
Lad os så antage, at du vil skrive, at oplysningerne er forkerte. Det bliver så mit sidste konkrete spørgsmål: Hvad agter du og dit parti så at gøre ved det? Kan I leve med, at disse oplysninger nu er en del af den offentlige debat ved blot at benægte dem uden at foretage jer yderligere? I givet fald må vi andre vel lægge til grund, at oplysningerne er sande. Hjemmesiden kan også oplyse, at du er blevet bedt om at kommentere begge forhold, men at det har du nægtet ...Disse forhold, set i lyset af dine legitimerende udtalelser om terror i Danmark, giver mig anledning til dyb bekymring over, hvilken kurs du vil antage i integrationspolitikken i København.

Ritt Bjerregaards svar er kort. Bortset fra at kalde Pind "etnocentrisk og højre-radikal", levner hun ikke den sag andre bemærkninger end:

"Hizb ut-Tahrir har både jeg og mine partifæller taget afstand fra. Jeg forstår, at den unge socialdemokrat, der her er på tale, har dementeret historien i går. Men helt ærligt, Søren, du burde tage et kritisk blik på, hvis ærinde du går – også i forhold til terrordebatten."

Et rigtig rutineret sosse-svar fra én, som er ved at gøre i bukserne ved tanken om at landspolitikken skulle gentage sig i det kommunale.

Siddique præsenterer sig selv således:
Dialog bygger bro
Mit navn er Sikandar Malik Siddique, og jeg er dansker med pakistansk baggrund. Jeg er født, opvokset og bosiddende på nørrebro, hvor jeg bruger mit tid som frivillig gadeplansmedarbejder og er politisk aktiv i DSU.
Integrationen har slået fejl, og vi har et todelt samfund. Der er brug for at bygge bro mellem danskere og nydanskere, og med et ben i hver lejr ved jeg, at det kan lade sig gøre. Dialog skaber gensidig forståelse og tolerance, og det skal vi alle blive bedre til.
Jeg har et bredt netværk i indvandrermiljøet, et tæt kendskab til problemerne med integrationen – og ikke mindst en brændende lyst til at gøre en forskel.
En stemme på Sikandar, er en stemme for en bedre integration gennem dialog.
http://socialdemokraterne.dk/default.aspx?site=koebenhavn/sikandarmaliksiddique&func=article.view&id=102403

tidskriftet Sappho præsenterer Siddique:
Hizb ut-Tahrir på Ritt Bjerregaards liste
Socialdemokratisk kandidat til Københavns Borgerrepræsentation deltog i rabiate arrangementer.
http://www.sappho.dk/Den%20loebende/bydel2.htm

Det er jo ikke til at vide noget med sikkerhed, men man kan selv bedømme Siddques verdensbillede på S´s Frit Forum - nu slettet indlæg, men bevaret i Archive.com.Sproget er kandidatens helt eget. Fra 14/11-2004! :

"Kom, lad os udslette terroren fra verdenen."
11/9 katastrofen har ikke kun omformet vores hverdag, vores måde at færdes på, men også hele verdenssystemet. Uanset hvem der er ansvarlig for denne uhyrlige og umenneskelige handling, har den gjort noget uhyrligt. Den Amerikanske regering kastede straks skylden på al – qaeda, men har dog stadig den dag i dag ikke formået at kunne fremvise konkrete beviser."
*********
"Hvordan kan man forvente af en far, som har set sin søn blive tortureret og derefter myrdet, at han ikke tager loven i egen hånd hvis ikke han får retfærdighed. Jeg mener at den absolutte grund til terror er, at det enkelte individ ikke får retfærdighed. Hvis alle fik frihed, lighed og solidaritet ville fænomenet terror aldrig eksistere."
http://web.archive.org/web/20041121040038/http://www.fritforum.dk/index.php?id=820&no_cache=1&tt_board_uid=2848

Søren Pind i personangreb- risikerer injuriesag
mener Vagn Greve naturligvis.
Venstres overborgmesterkandidat hævder, at en socialdemokratisk kandidat er tilknyttet Hizb ut-Tahrir. Oplysningen stammer fra anonyme kilder. »Er de usande, risikerer Pind en injuriesag«, siger ekspert.

Siddigue og HUT beægter alt, men siger dog:
Sikandar Malik Siddique erkender at have været til stede i Nørrebrohallen for fire år siden:
»Misforståelsen er tilsyneladende opstået, fordi jeg på et tidspunkt har været tilhører ved en åben konference i Nørrebrohallen arrangeret af Hizb ut-Tahrir. Mit ærinde var alene at erfare, hvad organisationen står for.«
http://www.berlingske.dk/grid/indland/artikel:aid=651246
Seminaristavisen Information har dette opfindsomme indspark:
Terror rettet mod Ritt
Patriotisme er slynglens sidste tilflugt. Den iagttagelse gjorde den britiske skribent Samuel Johnson allerede i 1775. Det går skidt for partiet Venstre i den københavnske valgkamp. Troværdigheden er sivet af Søren Pinds overborgmesterkandidatur. At Pind ryger af pinden, giver næppe Fogh søvnløse nætter. Derimod kan V-toppen frygte, at en drengerøvs-afklapsning i København bliver til lammetævning af hele partiet. Et trick må nødvendigvis trækkes af trylleposen. Og se, så er der jo altid den dér med patriotismen. Derfor denne terrorfælde, Venstre har sat for en Ritt B., der ikke siger andet end, hvad vestlige efterretningstjenester for længst har konstateret.
http://www.information.dk/InfWebsite/FremvisningPHP/Common/Information.php?pShow=Webavis/WAvVis.php&pWAvVis=906

Radikale pip
Så er den radikale integrationsordfører, Simon-Emil Ammitzbøll, igen rystet i sin grundvold.Et krav fra integrationsminister Rikke Hvilshøj om, at folk, der fremover ønsker dansk statsborgerskab, skal være delvist selvforsørgende og have arbejdet i mindst fire ud af fem år, går helt hen over hovedet på den radikale drømmer.
»Jeg kan slet ikke forstå, hvad regeringen og Dansk Folkeparti er bange for. Vi taler om mennesker, der allerede har opholdstilladelser og lever i Danmark. Hvorfor skal de ikke kunne få et pas og stemmeret? Hvad er problemet?« pipper den radikale ungpolitiker med den vage virkelighedsfornemmelse.
Groft sagt foreslår, at Ammitzbøll ufortrødent søger om opholdstilladelse i Tyrkiet, Bosnien, Etiopien eller Mellemøsten, og derefter slår sig ned som arbejdsløs bistandshjælpsmodtager i en årrække – for endelig derefter at kræve indfødsret i sit valgte nye hjemland. Det forekommer ikke selvindlysende, at han vil have succes i sin bestræbelse!
Egon Balsby (Groft Sagt, Berlingske)

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net