onsdag, november 02, 2005

Langt om længe

ser det ud til at svenske politikere kommer deres hårdt trængte politi til hjælp med et maskeringforbud. Det skulle have været indført øjeblikkeligt efter Göteborg optøjerne i 2001
..... På foto fra sidste uge kan man se dansk politi stoppe en demostrantion i en halv time, for at plukke 9 maskerede demonstranter ud til anholdelse.
Lagrådet godkänner maskeringsförbud
Lagrådet ger klartecken till regeringens omarbetade förslag till maskeringsförbud vid demonstrationer och folksamlingar.
Det förra förslaget innebar ett allmänt förbud för folk att dölja ansiktet, och sågades av Lagrådet eftersom det bl.a. ansågs begränsa mötes- och demonstrationsfriheten. Det nu godkända förslaget ska endast gälla vid allmänna sammankomster där den allmänna ordningen störs, eller om det finns risk för ordningsstörning. Straffet föreslås bli böter eller fängelse i högst sex månader.Förbudet ska inte gälla den som täcker huvudet av religiösa skäl. Det 1 juli nästa år är det tänkt att reglerna ska börja gälla.
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=480015&lid=puff_401865&lpos=rubrik
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net