mandag, december 05, 2005

Danmark gældfrit i 2007

ganske utroligt. Tror jeg ikke er forekommet i min levetid. En lang sejg kamp efter Anker Jørgensen, henover Schlüter og Nyrop. Vi har meget at takke 80 ernes borgerlige regering for:
Rekordoverskud på offentlige budgetter
Regeringen har et rekordoverskud på de offentlige budgetter i sigte for 2005. Det viser Økonomisk Redegørelse, som Finansministeriet offentliggjorde i dag.
Økonomisk Redegørelse
Økonomisk Redegørelse er Finansministeriets vurdering af den nuværende og fremtidige økonomiske situation. Den udkommer tre gange om året i maj, august og december.
I forhold til sidste vurdering har finansministeriet opjusteret den økonomiske vækst med 0,4 procentpoint til 2,8 procent. Til næste år ventes væksten at blive på 2,4 procent.
Væksten betyder flere indtægter til staten. Derfor sætter overskuddet på statens finanser rekord med over 50 milliarder kroner. Og da regeringen satser på at bruge pengene på at afdrage gælden, regner Finansministeriet nu med, at udlandsgælden er væk allerede om to år.
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/20051205132507.htm

Kebabpolitikere
Cirkus Københavns Rådhus fortolket af www.polemikken.dkJamaat-e-Islamis danske venner
Muhammed-tegningerne blev diskuteret med ekstremister fra Kashmir på et møde i København i begyndelsen af oktober
Af Lars Hedegaard og Helle Merete Brix
foto © webmaster
Pressetalsmanden for Det Islamiske Trossamfund i Danmark, Kasem Said Ahmad, kunne i den forløbne weekend berolige en opskræmt danske offentlighed med, at folkene bag dødstruslerne mod 12 danske tegnere ikke har forbindelse med eller støtte hos islamiske organisationer her i landet.

Sappho kan i dag afsløre, at der tvært imod er tætte og langvarige bånd mellem Jamaat-e-Islami, det yderligtgående islamistiske parti, hvis ungdomsorganisation har udsat en dusør på de danskere tegneres hoved, og organiserede pakistanske kredse i København.
En kær gæstJamaat-e-Islamis leder, Qazi Hussain Ahmed, har gennem de seneste år været i Danmark mange gange. Således talte han i 2000 ved et stormøde i Nørrebrohallen i København, hvortil han var inviteret af den danske afdeling af partiets søsterorganisation Tanzeem-e-Islami, der officielt tager sig af Jamaat-e-Islamis religiøse, kulturelle og sociale anliggender i såvel Pakistan som i udlandet, men som i realiteten er en dækorganisation for partiet. I forbindelse med besøget i 2000 fik Qazi Hussain Ahmed overdraget en meget stor sum penge, der var indsamlet blandt herboende pakistanere. Ved samme lejlighed blev han i øvrigt interviewet i Politiken under overskriften "En moderne fundamentalist". Det skulle opfattes som en ros.
I 2004 var Qazi Hussain Ahmed gæst i den nu nedlagte al-Haq moské i Hvidovre, hvis imam Farooq Sultan havde nære forbindelser til det ekstremistiske parti.
Al-Haq moskéen må ikke forveksles med ahmadia-moskéen, der også ligger i Hvidovre, og som er Danmarks ældste. De danske ahmadiaer har netop udsendt en kraftigt formuleret protest mod dødstruslerne mod de 12 tegnere, der har karikeret Muhammed. I pakistanske forsamlinger beretter adskillige herboende pakistanere beredvilligt, at de er medlemmer af Jamaat-e-Islami. Den ledende aktivist i denne kreds er Tariq Askari, som har boet i Danmark i mere end 30 år, og som karakteriseres som meget religiøs. Det har dog ikke forhindret hans familie i at drive musik- og boghandelen "Sazz & Awaaz", Vesterbrogade 110 i København, hvis musikudbud ifølge Sapphos kilder næppe ville finde nåde for Jamaat-e-Islamis strenge, religiøse blik. Sammen med en anden herboende pakistaner, Farooq Rathore, der er redaktør af Tanzeem-e-Islamis danske hjemmeside www.tanzeem.dk, har Tariq Askari drevet en såkaldt "Study Circle" på Nørrebro i København.
Her har man kunnet låne næsten alle Jamaat-e-Islamis publikationer. Blandt Jamaat-e-Islamis øvrige ledere i Danmark er den tidligere journalist Mohamed Saddique, som gennem mange år var korrespondent for partiets talerør i Karachi, "Jasarat". Han har også skrevet for Jamaats ugeblad "Takbeer", der ligeledes udkommer i Karachi, men som har en del læsere i København. ...................http://www.sappho.dk/Den%20loebende/jamaat.htm

Folk idømt mere end 18 måneder kan ikke blive danskere
foto © webmaster

Integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) bliver mødt med nyt krav i statsborgerskabsforhand-linger. Personer med en dom på mere end 18 måneder skal aldrig kunne få indfødsret, mener Dansk Folkeparti
Dansk Folkeparti vil skærpe kravene til dansk statsborgerskab.
Udlændinge der har fået en dom på mere end 18 måneder skal ikke længere kunne komme i betragtning til et dansk pas og stemmeret, mener indfødsretsordfører Søren Krarup, der i øjeblikket forhandler med regeringen om nye regler for statsborgerskab.
Forhandlingerne skulle have været færdige for 14 dage siden, og ifølge en central kilde er regeringspartierne og Dansk Folkeparti enige om de fleste punkter. Men parterne forlod alligevel hinanden i uoverensstemmelse sent onsdag aften i sidste uge og genoptager forhandlingerne i morgen aften i Integrationsministeriet.
VK godtager DF-krav
Alt tyder dog på, at regeringen godtager kravene fra Dansk Folkeparti, lyder vurderingen fra en kilde, der har siddet med ved forhandlingerne. "Der er tale om et par enkelte småjusteringer. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om kursen. Også overfor 18-månederskravet for tidligere straffede." Som reglerne er i dag, kan personer, der har fået en ubetinget frihedsstraf på mere end to år, ikke få statsborgerskab, men der er brug for en endnu skrappere kurs, mener Søren Krarup.
"Normalt udtaler jeg mig ikke gennem pressen i slutfasen af en forhandling. Men det er helt korrekt, at vi vil skærpe kursen over for tidligere straffede personer. Jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor sådanne mennesker skal have lov til at få indfødsret," siger Søren Krarup.......................
http://www.information.dk/Indgang.php?pShow=Webavis/WAvVis.php&pWAvVis=1025


Fælles regler for religiøsitet
Jyllandsposten 05.12.05
folkeskolelærer Tina Bergstrøm og indvandrerlærer og psykolog Kirsten Damgaard
Imam Abu laban , mener at gymnasiet skal indlede en særlig dialog med indvandrerforældre. Pludselig efter at sønnen har tordnet mod demokratiet og opfordret sine studiekammerater,til at deltage i Hizb ut Tahrirs konference for kort tid siden, præsenterer imamen ordet - dialog. Vi håber ikke hr. Laban igen får den ønskede særbehandling. Det er absolut ikke rektors opgave at undervise forældre, der har negligeret at sætte sig ind i det danske sprog og samfundsstruktur – og i teenageres psykologi.
D. 30 nov. påstår Jyllandspostens leder i Københavnertillægget, at det er bedre med lokale regler for bønnemøder og lignende på landets uddannelsesinstitutioner end centrale retningslinier.
Vi er lodret uenige.Uden nationale retningslinier, bliver det nemt til at en skole er ”tolerant” i forhold til muslimske særkrav og en anden skole ”mindre tolerant”.Når befolkningsunderlaget ændrer sig, vil faren for, at den lokale skolebestyrelse ændrer reglerne i mere muslimsk favør ,som forsøgt med Nordgårdsskolen i 1980’erne i Gjellerup, - være overhængende.
Dengang forsøgte forældrerepræsentanter at tilsidesætte folkeskolens klart præciserede dannelsesidealer og islamisere skolen.” Jamen ,hvad skal der være i vejen for at indrette skolen mere efter lokale behov ?”
Der er det i vejen, at uligestillende, kønsadskillende og anti-demokratiske fordringer er i direkte modstrid med folkeskolens formålsparagraf ! Islamiseringen er så sidenhen lykkedes på Nordgårdsskolen, hvor en imam er ansat som skolemedhjælper .Derfor mener vi også, at hverken lærere eller elever skal tillades at skilte med ideologiske eller religiøse forestillinger i danske (ud)dannelsesinstitutioner eller i offentligt embede overhovedet.Vi citerer Naser Khader : ”Det er ikke troen, der skal vige, men troens praksis, der skal vige” – men er det tilstrækkeligt ?
Tolerancen overfor bønnemøder, burker og lignende manifestationer kan også skyldes uvidenhed om hvilket menneskesyn islamisme har i sig. Vi vil gerne slutte af med at citere en dansk forsker Fariba Parsa : ”Sharia legitimerer og nødvendiggør den permanente underordning og diskriminering af ikke-muslimer inden for islams område. Det vil sige, at ligeværdigheden, som udtrykkes i den vestlige menneskerettighedstradition ikke anerkendes.”( artiklen ”Islam og Menneskerettigheter" ).
Folkeskolelærer Tina Bergstrøm
2400 NV
og indvandrerlærer og psykolog Kirsten Damgaard
1657 København V.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net