mandag, december 12, 2005

Konventionerne må opsiges

nu nærmer vi os endelig humlen én gang til. Fortaber den sig også denne gang ? Blair sagde det samme lige efter London-mordene, men har åbenbart glemt det igen. Blair en en vindbøjtel. Læs lige hvad Telegraph skrev, men blodet i london endnu ikke var størknet:

lørdag, juli 23, 2005
Ten urgent steps to make Britain safer
http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2005/07/23/dl2301.xml&sSheet=/portal/2005/07/23/ixportal.ht

Tommelfingerreglen er : Importerer man et folk , importerer man dets konflikter. PLUS - vel at mærke, nye interaktioner med dé der allerede findes i landet. Spørg bare danske og svenske jøder om tabt idyl.
Pia K: Luk af for Irak, Iran, Somalia og Libanon

Hvis indvandringen fra en række lande ikke kan stoppes, så må konventionerne revideres eller opsiges, mener Pia Kjærsgaard.
Det skal være slut med indvandring fra lande som Somalia, Irak, Iran og Libanon. Det vil for alvor give mere velfærd i Danmark, og derfor skal regeringen undersøge, om det er muligt.
Og siger konventionerne nej, så må de enten revideres eller helt opsiges, mener Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard.
Man kan vel ikke bare sige: Pakistan, der vil vi ikke modtage flere folk fra!»
Jamen, det er det, vi skal undersøge. Det er jo ikke mange år siden, at Venstres Birthe Rønn Hornbech kom til at sige noget lignende. Så nu bør det da undersøges«.
Hvis der er en familiesammenføring fra Pakistan, så kan man vel ikke sige: Synd, men du kommer fra det forkerte land!
»Jamen, det er det, som er en undersøgelse værd. Jeg vil da ikke afvise, at man kan. Det er det, vi har gjort os tanker om i mange år, og som beskæftigelsesministeren også var ude med«.
Opgør med konventioner
Hvad vil I gøre?»Undersøgelsen skal være en del af forberedelserne til velfærdsforhandlingerne, som jo nu er kogt ned til tilbagetrækningsalder og indvandring«.
Hvad så, hvis det bryder med konventionerne?
»Jamen, det synes jeg ikke, at jeg vil bryde mit hoved med nu. Men jeg har tidligere udtalt, at jo mere konventionerne begynder at snære i forhold til fornuftige tiltag, jo større er tilskyndelsen til at se på dem. Og det er jo vel og mærke konventioner, som er lavet for mange år siden. Derfor skal vi undersøge, hvor bundet vi er af disse konventioner, og om det er muligt med en revision eller en opsigelse«...................................
www.politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=424293

Mange er her ikke for at arbejde
Ambitiøse integrationsmål vil ende i fiasko
Effektiv integration af indvandrere er udpeget som en af forudsætningerne for velfærdssamfundets fremtid. Men vi bliver nødt til at dæmpe forventningerne til indvandrernes deltagelse på arbejdsmarkedet, siger Torben Tranæs, forskningschef i Rockwool Fonden. Mange har ikke kvalifikationerne til at bestride et job. Den eneste løsning er at sænke mindstelønnen eller løsne det sociale sikkerhedsnet.
*******
Han mener, at vi er tilbøjelige til at glemme, hvem vi har med at gøre, når vi taler om integration. Flygtninge og indvandrere i Danmark er en sammensat gruppe af personer, hvoraf kun en del er kommet til landet for at arbejde.
Siden 1973, da der i lyset af den stigende arbejdsløshed blev lukket af for »beskæftigelsesindvandrere«, er gruppen udelukkende vokset i kraft af flygtningestrømme og familiesammenføring, og det har samlet set fjernet gruppen fra arbejdsmarkedet.»
Flygtningene er her, fordi Danmark har påtaget sig et globalt ansvar, og de sammenførte er kommet for at være sammen med familien og ikke med det primære formål at arbejde.«
http://www.ugebreveta4.dk/view.asp?ID=9941
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net