mandag, januar 30, 2006

Hvem skal egentlig boykotte hvem ?

(Who should be boycotted?)
Saudiske tegninger fra Al-Yawm, Arabnews, Al-Watan og Ar-Riyadh - alle sidste halvår af 2005.
Danmarks udenrighandel
værsgo at gå i panik, Hans Skov Kristensen og Tøger Seidenfaden. De aktuelle lande er et sort hul i verdensøkonomien:
Ifølge Statistisk Årbog 2005 tabel 382 siderne 378-382 er Danmarks samledeeksport i 2004 opgjort til 452. 978. 939. 000 kr. (452 milliarder kr.)som fordeler sig med 79,4 % på Europa, 1,1 % på Afrika (heraf 0,4 % påAlgeriet, Marokko, Tunesien, Libyen og Egypten), 9,7 % på Afrika (heraf 1,7% på muslimske lande i Mellemøsten og Forindien) samt 1,2 % på Oceanien.(Se evt. på http://www.dst.dk/Statistik/ags/Statistiskaarbog.aspx)
Det betyder, at. den danske eksport til de muslimske lande i Nordafrika og Mellemøsten/Forindien udgjorde i 2004 samlet ca. 9.6 mia. kr eller 2,1 % afden danske eksport.

Ynkeligt og patetisk !
ikke bare prøver SF at plukke billige points, formanden Villy Somnabulist er også en skvattet tøsedreng. Hvor mange ganske skal JP og Fogh "præcicere" overfor folk der hverken vil eller kan forstå ? Man fatter hvorfor det parti ikke har haft fremgang ved et valg i 17 år. Må de dø en stille død på alderdomshjemmet, som jo heldigvis ikke er så langt borte for partiets medlemmer.
SF: Muhammed-strid øger risiko for terror
Den optrappede konflikt om Muhammedtegningerne i Jyllands-Posten har øget risikoen for terror i Danmark.
Det mener SF's formand, Villy Søvndal, som opfordrer statsminister Anders Fogh Rasmussen til at præcisere, at den danske regering ikke hetzer befolkningsgrupper på grund af tro eller herkomst.
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2006/01/29/214323.htm

Radikalt tungsind
Vestagers eksil

For første gang i nyere tid er det ikke de pædagogiske sværmere fra de Radikale og deres talrige proselytter blandt Undervisningsministeriets embedsmænd, der har formuleret folkeskolens grundlov. Den nye formålsparagraf er resultatet af et forlig mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Socialdemokraterne, der på det pædagogiske område har måttet underkaste sig det radikale tyranni i snart et halvt århundrede, er naturligvis himmelhenrykte. Den radikale uddannelsesordfører, Margrethe Vestager, har derimod ladet sit gode hoved gå bort i nedtrykt sindstilstand.
I den nye paragraf 1 står, at folkeskolen skal give eleverne kundskaber. I den gamle stod, at folkeskolen skal fremme elevernes tilegnelse af kundskaber. Ændringen fra »fremme« til »give« får det til at sortne for Vestager.
Groft sagt har forståelse for hendes fortvivlelse. Det ses ofte, at mennesker, der lever i eksil, gribes af paranoia og maler de mindste bagateller op til de dystreste katastrofer. Og den under normale forhold så kloge Vestager lever i dobbelt eksil.
Ikke alene er hun holdt uden for folkeskoleforliget. Hun må også se i øjnene, at hun vil være fyldt 87, når Marianne Jelved i 2055 tøvende beslutter sig for at overlade posten som de Radikales leder til hende for at trække sig tilbage til en rolle som partiets magtfulde grå eminence.
Claes Kastholm Hansen, Groft Sagt, Berlingske
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net