mandag, januar 16, 2006

Neutralitets-teatret

fortsætter efter den kolde krig, bare i lidt andre kulisser. Et show til ære for venstrefløjen og folket. Jeg mindes stadig en politiker, der i midten af firserne sagde: "Vi ved jo godt hvem vi holder med". En sådan ligefremhed var ikke populær.
"Vi kan inte försvara Sverige utan att offra alliansfriheten"
Försvarets nya inriktning bygger helt på integration med andra staters försvarsmakter, skriver forskaren Mike Winnerstig.
Den officiella bilden av orubblig svensk alliansfrihet går inte ihop med Försvarsmaktens nya inriktning. Svensk trupp kan inte försvara landet mot ett kraftigt angrepp. Försvaret bygger i stället helt på integration med andra staters försvarsmakter och är baserad på Natostandard.
Merparten av vår försvarsindustri är såld till företag i Natoländer och samarbetet med USA frodas. Sverige kan heller inte räkna med att EU "täcker" nedskärningarna av vårt eget försvar. Detta medför att den svenska alliansfria säkerhetspolitiken blir ohållbar både i teori och praktik, skriver försvarsforskaren Mike Winnerstig.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=513211&previousRenderType=2

EMC om Olle Svenning
Meir Carlsen lige så afdæmpet, som Olle Svenning var hysterisk igår:
De mange forargede røster i debatten om »tonen« - senest i lederen i søndags udgaven af Sveriges største avis, Aftonbladet - i den danske udlændingedebat risikerer at opnå det stik modsatte af deres erklærede hensigt:
http://www.bt.dk/leder:aid=414046

Karl Gerhard, nazismen og islamismen
Islam och den ökända hästen från Troja
synd at det ikke er de store aviser, som er så gode som Världen Idag. (foto: Karl Gerhard og Zarah Leander):
Den trojanska hästen har blivit symbol för något främmande, hotande och destruktivt som kommer in bland intet ont anande människor och samhällen. Ursprunget kommer från Odysseus och grekernas list i kriget mot Troja. I vår digitala tidsålder är trojanska hästar ett slags datavirus; något dolt och skadligt kommer in i datorn och hotar dess funktioner.
Revyförfattaren Karl Gerhard, tog upp detta tema i ”Gullregn” år 1940. Då härjade nazismen inte bara på den europeiska kontinenten, utan det fanns även starka nazistiska krafter och organisationer i Sverige. Karl Gerhard såg klart att dessa var farliga, anti-demokratiska krafter som inte på något sätt stod i samklang med respekt för människor och grundläggande friheter. Han skrev den berömda kupletten ”Den ökända hästen från Troja” och hade en stor trähäst på scenen när den framfördes.
Den Tyska legationen i Stockholm klagade hos svenska regeringen. Statsminister Per-Albin Hansson kallade till sig Karl Gerhard och försökte förmå honom att ta bort kupletten och hästen.
”Vad ska svenska folket säga, när det upptäcker att vi har en tysk regering”, svarade Karl Gerhard statsministern.
**********
Och dessa element har förespråkare bland muslimer i Sverige. Hassan Moussa, ordförande i Sveriges imamråd och Abd al Haqq Kielan, ordförande för Svenska islamska samfundet tar inte avstånd från de islamska hoten mot yttrande- och pressfrihet i Danmark.
Vi vet också att det finns svenska muslimer som propagerar för jihad och självmordsbombande.
Vi vet att man sålt ljudkassetter i moskén i Stockholm som manar till mord på judar.
Vi vet att det blev dödshot mot Runar Sörgaard när han uttalade sig om Muhammed.
Vi vet att Världskulturmuseet i Göteborg tog bort en tavla när man blev hotade av muslimska grupper i Sverige.
Finns det någon ”Karl Gerhard” i dagens Sverige som vågar sjunga ut?
http://www.varldenidag.se/?aid=3155&sessId=e6Hn2986&cat=8&b=1

"Sagen"
ebber forhåbentlig ud nu. Efter at have afsløret nogle brudflader i Danmark, som den store befolkning næppe var klar over inden. På den måde har den været absolut nyttig. Tak, JP.
Leder: På andres vegne
EN AF DE muslimske imamer, der har skabt sig et nyt livsindhold ved at rejse rundt i Mellemøsten og bagtale og belyve det land, der har givet ham asyl og opholdstilladelse, ynder at prale med, at han udtaler sig på 1,3 milliard muslimers vegne.
http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3494264

Imamerne skal ikke bestemme
Af Helga Moos, forfatter, foredrags-holder, Stolbro Gade 16, NordborgEFTER Islamisk Trossamfunds rundrejse til muslimske lande har sagen om Muhammed-tegningerne taget en ny drejning: Nu er det ikke længere en religiøs reaktion, men en politisk reaktion. En yderst interessant drejning, der viser, at Morgenavisen Jyllands-Posten har fat i noget, der er meget større end først antaget.
http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3494276

Den skjulte magt
det ligger i sagens natur, at den er underbelyst. Jeg kunne tænke mig at læse noget oftere om fordele og ulemper ved et politisk valgt embedsværk. Men det synes aldrig til debat. Man kunne frygte at det svenske system følger devisen: socialist trumfer specialist.
De politiskt tillsatta tjänstemännen i regeringskansliet är en grupp som snabbt blir större och som därmed får ett växande inflytande över den socialdemokratiska regeringens politik. Ekots granskning visar att allt färre av dem kommer från arbetarklassen. Tjänstemännen är oftast jurister och ekonomer.
*********
Granskas sällan av medierna
Gruppen politiska tjänstemän granskas sällan av medierna eller forskare. Birgitta Niklasson är statsvetare i Göteborg och en av få som forskat om denna grupp dolda makthavare.– Om man jämför hur politikerna själva uppskattar vilken makt riksdagsledamöter och vissa av de politiska tjänstemännen på regeringskansliet, så tycker de att de på regeringskansliet har minst lika mycket makt, säger hon.
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=774054

Fra det kuriøse overdrev
kommer ex kommunisten, ex alkoholikeren, ex skatteundrageren og snart ex-Riksdagsmedlemmet Taleban Gudruns forslag: Et topmøde om prostitutionen ved fodbolds VM. Kunne det tænkes at kvinderne myldrede til af egen fri vilje? Hvorfor ikke holde et topmøde med dem i stedet ?

Gudrun Schyman: Ordna ett EU-toppmöte om fotbolls-VM
Den självklara reaktionen vore naturligtvis att kalla till ett omedelbart möte med ansvariga ministrar i övriga EU-länder. Justitie-, jämställdhets- och idrottsministrar borde ha ett toppmöte där man bjuder in de intresseorganisationer och myndigheter som har kunskaper och kompetens på området.
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,762039,00.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net