torsdag, januar 26, 2006

Sygeplejersker belastes af indvandrere

Ak ja, der røg endnu et par illusioner - og nogle S, SF og R stemmer. Til svie og smerte skal lægges omkostningerne ved det dokumenterede overforbrug af sundhedsydelser.Her har Lykketoft og Jelved kastet statsborgerskaber og gratis sygehuse i grams, og nu kaldes personalet ludere og racister, behandles som tyende og spyttes på. Det må rime uhyre dårligt med sygeplejerskernes selvfølelse, der er vokset støt i takten med deres øgede indflydelse og status på afdelingerne.
Tænk hvis de søde sygeplejersker var vågnet politisk i tide. Nu rækker nok så mange kurser i "interkulturel medicin" som en skrædder i helvede.
Skamstøtten over SR regeringen synes bare at vokse for hvert år der går. Hukommelsen og historien være en værre fjende for Helle Thorning, end interne sabotør typer som Svend Auken.
Sygeplejerskernes fagblad fortjener ros for at have bragt det frem i lyset, der har været hvisket om i privaten i mange, mange år.
Otte ud af ti sygeplejersker på landets sygehuse, som er i daglig kontakt med indvandrerpatienter, har det seneste år haft problemer med at pleje patienter med indvandrer-baggrund.
Læs Sygeplejerskens tema om undersøgelsen


Det viser en ny undersøgelse, foretaget for fagbladet Sygeplejersken.
I undersøgelsen, som Sygeplejersken har lavet sammen med Catinét, er 2.000 sygeplejersker, der arbejder på landets sygehuse, blevet spurgt til deres møde med etniske patienter.
Entydige svar

746 sygeplejersker, som repræsenterer et repræsentativt udsnit, har svaret. Svarene er entydige: Sprogbarrierer, en reel kulturkløft og forskellig sygdomsopfattelse gør det svært at pleje indvandrerpatienterne.
Sygeplejerskerne beskriver i undersøgelsen indvandrere og deres pårørende som: "tidsrøvere, ressourcekrævende, aggressive og larmende. De har ikke respekt for hospitalets rutiner. De forstår ikke dansk. Og de breder deres bedetæpper ud over det hele."

En sygeplejerske skriver i spørgeskemaet:
- En mandlig dansktalende patient, lavede afføring på gulvet, hvorefter han forlod det, så vi kunne gøre rent. Han mente, det var vores problem, når vi ikke kunne skaffe ham et "hul-i-jorden-toilet".


61 pct. af de 746 sygeplejersker, som medvirkede i Sygeplejerskens undersøgelse, har inden for det sidste år haft problemer med at pleje patienter med indvandrerbaggrund. Blandt dem, der har daglig kontakt med indvandrerpatienter, er tallet 81 pct.
91 pct. skriver, at årsagen er sproglige problemer.
48 pct. siger, at årsagen er forskellige sygdomsopfattelse.
40 pct. af sygeplejerskerne har oplevet, at indvandrerpatienter oftere end danske patienter ikke følger eller respekterer hospitalets rutiner.
36 pct. har oplevet, at indvandrerpatienter oftere end danske patienter ikke følger givne råd og vejledning i forbindelse med pleje og behandling.
28 pct. af sygeplejerskerne har oplevet, at indvandrerpatienter oftere end danske patienter har urealistiske forventninger til behandlingens
effekt.
20 pct. har oplevet, at indvandrerpatienter oftere end danske
patienter kræver mere behandling, end der tilbydes.
14 pct. har oplevet, at indvandrerpatienter oftere end danskepatienter ønsker længere indlæggelse.
Du kan læse hele undersøgelsen her (pdf)
fra "Sygeplejerskens" temanummer (man behøver ikke læse alle Catinets 173 sider):

Sygeplejersker føler sig diskrimineret
Kaldt luder. Hver fjerde sygeplejerske føler sig diskrimineret af patienter med indvan-drer baggrund. Manglende respekt for kvindeligt sundhedspersonale er den væsentligste årsag. Kun et fåtal mener, at sygeplejerskerne selv forskelsbehandler.
De bliver kaldt luder, spyttet efter og behandlet som tyende. Det er nogle af de mest grelle eksempler på, at sygeplejersker føler sig diskrimineret af patienter med indvandrerbaggrund på de danske sygehuse.

Hver fjerde sygeplejerske angiver i en ny undersøgelse, som Sygeplejersken har foretaget i samarbejde med analysebureauet Catinét, at de inden for de seneste par år har oplevet, at en indvandrerpatient har opført sig diskriminerende over for dem. Næsten lige så mange sygeplejersker har set kolleger blive diskrimineret af patienter med indvandrerbaggrund.
http://www.sygeplejersken.dk/sygeplejersken/default.asp?intArticleID=13504&menu=195009

Undersøgelse: Indvandrere er en belastning
Massiv kritik. En ny undersøgelse blandt sygeplejersker viser, at ni ud af ti sygeplejersker mener, at patienter med indvandrerbaggrund er en belastning for plejepersonalet. Sprogbarrierer og kulturkløfter er nogle af årsagerne, mener sygeplejerskerne. Andre peger på en forstenet dansk hospitalskultur og rigide normer som årsagen til problemerne.
De er tidsrøvere, ressourcekrævende, aggressive og larmende. De forstår ikke dansk. De reagerer anderledes på smerte. Og de breder deres bedetæpper ud over det hele. Der bliver ikke lagt fingre imellem, når et stort flertal af de danske sygeplejersker skal beskrive indvandrerpatienter.

http://www.sygeplejersken.dk/sygeplejersken/default.asp?intArticleID=13504&menu=195009

De kaldte mig racist
Sammenstød. Sygeplejerske Gitte Hvidberg har oplevet at blive beskyldt for racisme, da hun bad pårørende til indvandrerpatienter om at dæmpe sig.
http://www.sygeplejersken.dk/sygeplejersken/default.asp?intArticleID=13516&menu=195009

Salonnationalisme ?

Hvorfor er man ikke spor overrasket ?

Kommentar: Rekylen från en kanon

Var finns de goda sidorna i den "kulturkanon" som den danske kulturministern Brian Mikkelsen presenterade i förrgår?

Jo, för det första kommer ministern att bli allmänt utskrattad.För det andra kommer alla danska konstnärer med självaktning att metodiskt bryta mot rikslikarna.För det tredje kan man hoppas att detta medför en (senkommen) mobilisering inför, och allmän skärpning av, den "kulturkamp" som ministern själv utropat. Må den danska slappheten inför regeringens kulturpopulism och salongsnationalism äntligen förbytas i uppror.

***********

Danska regeringens avsikt är nämligen inte att inlemma nationens medborgare i det mäktiga, mångsidiga och motsägelsefulla tusenårsbygge som världskulturen utgör. Det handlar om att utesluta de icke-kanoniserade ur "danskheten". Det är där gengångarna från 30-talet marscherar igen.

http://expressen.se/index.jsp?a=513843

Salamitiktikken
uhyre interessant fremstilling af Islamisk Trossamfunds manipulative krisestyring:
Islamisk salamitaktik
Af TINA MAGAARD, forskningsassistent, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
ÅR 623. PROFETEN Muhammed opfordrer til at eliminere jøden Ka'ab, fordi Ka'ab har kritiseret ham. Muslimen Muhammed b. Maslamah beskriver stolt, hvordan han udførte mordet: »Jeg tog min kniv og stødte den ind i maven på ham, og jeg pressede til, indtil jeg nåede skambenet, og så faldt Guds fjende til jorden«.
2/11 2004 følger Muhammed Bouyeri sin navnebroders eksempel og dolker filminstruktøren Theo van Gogh i Amsterdam.
20/1 2006 udtaler en gruppe muslimske foreninger i Danmark, at Morgenavisen Jyllands-Posten skal »være med til at genoprette respekten for profeten« - Theo van Goghs morders forbillede.
Islamisk Trossamfund følger troligt den salamitaktik, profeten selv benyttede over for vantro: Først fremprovokerer man en konflikt, som man eskalerer ud over, hvad de vantro kunne have forestillet sig. Så giver man sig selv rollen som forsoneren med den fremstrakte hånd for at opnå indrømmelser, som de vantro ellers aldrig ville have accepteret.
Islamisk Trossamfund præciserer i den konkrete sag, at »striden kan bilægges, HVIS...«. Dette "hvis" implicerer, at det ikke drejer sig om forsoning for forsoningens skyld, men om, at modparten skal flytte sig i forhold til sit udgangspunkt og altså begynde at acceptere det mønster, som ifølge islam skal være gældende...........................................
http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3517458

Hykleriet om CIA flyvningerne
Det er jo til at blive sløj af DR og SR i disse dage.(foto © webmaster)
Lars Hedegaard skriver blandt andet i Berlingske:

"Europarådets rapportør bestyrker således nogle af de oplysninger, som den tidligere CIA-mand Michael Scheuer 29. november 2005 gav det tyske ugeblad Die Zeit. De har mærkeligt nok ikke vakt den store opsigt i Europa. Scheuer må være en mand lige efter europæernes hoved: Han forlod CIA i november 2005 efter 22 års tjeneste. Mellem 1995 og 1999 var han chef for den enhed i CIA, der skulle opspore Osama bin Laden. Nu er han en af Bushs skarpeste kritikere, idet han mener, at præsidentens forfejlede Irak-politik har været med til at sabotere indsatsen mod terror. Men han mener altså også, at europæerne er en flok hyklere.
Arrestationerne og transporterne af formodede terrorister har ifølge Scheuer været CIAs mest succesrige antiterrorprogram de sidste ti år. Det er i øvrigt ikke opfundet af onde Bush, men – hold nu fast i bordkanten – af alle bløde europæeres yndlingspræsident, Bill Clinton, som i slutningen af 1995 gav CIA ordre til at ødelægge al-Qaeda og ikke tage det så tungt med metoderne.
Men det bliver værre: Ikke bare har de europæiske lande kendt til CIAs fangetransporter i ti år. De har selv draget nytte af, at CIA har kunnet eliminere terrormistænkte, som deres egne regeringer har givet ophold, statsborgerskab og handlefrihed i Europa, siger Michael Scheuer til Die Zeit.

Hermed har vi også fået forklaringen på, at de europæiske regeringer og deres villige presse utvivlsomt vil gå stille med dørene i disse ømfindtlige tider. Det er nok bedst at ligge lavt i nogle uger, og så genoptage den antiamerikanske kampagne, når folk har glemt, hvad sagen drejede sig om.
Lars Hedegaard
interviewet fra Die Zeit på engelsk:
An Interview with Michael Scheuer
http://www.counterpunch.org/kleine01072006.htmlView Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net