lørdag, februar 18, 2006

När släcks Kvällspostens hemsida ner?

(Kvp er Expressens sydsvenske udgave). Det skal tilføjes at SD´s svenske hjemmesider stadig er ulovligt lukket. Tilgængelige findes på nyt link : http://www.sdkuriren.se/
- Man kunde förvänta sig att Europas regeringar tillsammans skulle ställa sig på Danmarks och Jyllands-Postens sida för att försvara den grundlagsskyddade yttrandefrihet som råder på vår kontinent, men den brittiske utrikesministern nöjde sig i stället med att uttrycka sin bestörtning över att bilderna överhuvudtaget publicerats.
Sverige gick ett steg längre i bugandet för islamisterna när säkerhetspolisen och UD bröt mot grundlagen och de mänskliga rättigheterna och stängde ned hemsidan för Sverigedemokraternas partitidning, som tryckt en ny och i sammanhanget harmlös Muhammed-bild. Vad blir nästa steg?
I den här tidningen har också Muhammed-bilder tryckts - när släcks kvp.se ner? Jag frågar mig var den självständiga svenska linjen, som det ofta skryts med i internationella sammanhang, har tagit vägen när islamister redan har bränt vår ambassad i Syrien och kräver skandinavers död.
Men det är inte första gången Sverige står på fel sida i striden mot dem som hotar demokratin; det är väl känt att samlingsregeringen under andra världskriget censurerade till exempel den antinazistiska tidningen Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning för att inte reta Hitler och kunna fortsätta kollaborera med Nazityskland.
http://expressen.se/index.jsp?a=528585

Strategisk självcensur
När yttrandefriheten missbrukas censureras demokratins idé.
et udtryk jeg vil notere mig så jeg ikke glemmer det. En eufemisme lige ud af Goebbels militærtaktiske ordbog.
http://sydsvenskan.se/kultur/article143091.ece

Association by guilt
tænk, nogen kunne jo få den kætterske tanke:
I går fråntogs han (Fichtelius) ansvaret.- I och med att den här middagen väcker frågor om SVT:s oberoende, särskilt som det ju är valår, vill vi visa att vi tar sådana frågor på allvar, säger Helga Baagøe.Expressen har sökt Erik Fichtelius för en kommentar.
http://expressen.se/index.jsp?a=528086

”...en stabil statsbildning med ett starkt expanderande näringsliv,ett förebildligt utbildningsväsende och ett rikt kulturliv…” - Erik Fichtelius rapporterar i Dagens Eko om DDR 1970


Muslimbrødrenes erobringstogt

Vil man til bunds i sagen om Muhammed-tegningerne er det vigtigt at forstå, at ligesom sagen om Salman Rushdies bog De Sataniske Vers i høj grad var orkestreret og organiseret af Det Muslimske Broderskab, så synes det samme at være tilfældet i sagen om Muhammed-tegningerne.

Af Helle Merete Brix
Rushdie-sagen begyndte i Indien, før bogen var udgivet i Storbritannien. Rushdie havde givet et par interviews til indisk presse om sin kommende bog. Det var før emailenes tid, i stedet blev der som reaktion på disse interviews sendt en vred fax fra en islamisk organisation i Madras til Det Islamiske Center i Leicester. Dette center er dengang som nu det radikale parti Jamaat-e-Islamis højborg i Vesten. Det var Jamaat-e-Islami, der organiserede de to store bogbrændinger af Salman Rushdies bog i Storbritannien. Og det var Jamaat-e-Islami, der i den aktuelle sag om Muhammed-tegningerne satte en pris på de danske bladtegneres hoveder.
.................

http://www.sappho.dk/Den%20loebende/muslimbrothers.htm

Guestspeakers - Pim Fortuyn Memorial Conference 2006:
foregår netop i denne weekend:
Prof. dr. Eduard Jan Bomhoff
Dr. Andy Bostom
Drs. Ruben Gischler
Ir Marc van Grondelle
Lars Hedegaard
Prof.dr. Hans JansenDavid LittmanDouglas Murray
Dr. Laurie MylroieDr. Daniel Pipes
Robert Spencer,Prof. dr. Urbain Vermeulen ,Ibn Warraq,Bat Ye'or
Sprekers namens het Wetenschappelijk Bureau:
Prof.Dr. Bert Snel
Mat Herben
Externe Commissie Pim Fortuyn Memorial Conference 2006:
Roy Brown
Prof. Dr. Paul Cliteur
Prof. Dr. Hans Jansen
Prof. Dr. Paul Scheffer

http://www.wblpf.nl/english/index.php

Leder: Muhammed-effekten
PARTIFORMAND Helle Thorning-Schmidt er dårligt hjulpet af sine forgængere på posten, Svend Auken, Mogens Lykketoft og Poul Nyrup Rasmussen, der trods borgfred under Muhammed-krisen destruktivt har rettet angreb på regeringen. http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3564614

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net