onsdag, februar 22, 2006

Som man spørger, får man svar

Svensk TV lider i ekstrem grad af, ikke at ville spørge eksperter, hvis svar de ikke kender på forhånd. To af slagsen "analyserer" Danmark i et patetisk indslag, fuld af forvridninger og faktuelle fejl. Dencik og Dahlerup er de mindst uvildige man kan forestille sig. SVT fik hvad de kom efter -ren propaganda ."Vinkling" ville være for venligt et ord:
SVT: Hvordan stiller danskerne sig, har de valgt side?
Drude Dahlerup: "Det danske folk er ekstremt polariseret. Det er ikke sådan at alle bakker op om regeringen. Jeg tror de fleste er kritiske til Jyllandsposten. Det var en ren provokation, og regeringen har ikke håndteret sagen ordentligt, specielt ikke i begyndelsen.
Det er en tilsnigelse, for ikke at sige løgn. Befolkningen er overvejende bagved regeringen og JP - i en sådan grad at stemmerne rasler fra S til DF.
Siden slutter Dahlerup, med at kalde dansk kritik af hende selv for "Mc Carthyísme". Det er vel overflødigt at nævne, at ingen af de to "eksperter", nævner sidste uges 3 opinionsundersøgelser.
Lars Dencik, socialpsykolog fra RUC, kender man igen fra tidligere smædeartikler om Danmark (søg på bloggen). Skulle nogen have glemt Drude Dahlerups præferencer, findes de her :
http://expressen.se/index.jsp?a=524835
Public service ? Jamen, det kalder de det.
direktlink, min. 9:09 - 17:10

http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?d=20517&a=309276

Freivaldsretorik
en autoritær politiker-type
»Vi har alla sett nyhetsbilderna. Av djup förödmjukelse och frustration. Av brinnande flaggor och ambassader. Bilder som få förväntat sig, men som tydligt visar hur sammanlänkad världen är.
Det är viktigt att tydligt slå fast att vårt samhälle och regeringen försvarar yttrandefriheten. Men den djupa kränkning som muslimer världen över upplever är en påminnelse om att pressfriheten måste åtföljas av ansvar och
respekt.«
Detta uttalande förtjänar att analyseras!.....................................

När Sverigedemokraterna i vårt land skulle försöka sig på något motsvarande kokade Laila Freivalds formligen över. Hon hade inte ord, starka nog, i sitt fördömande. "Det är fruktansvärt..." inledde hon i riksradions "Studio ett" när hon mötte SD-ordföranden Jimmie Åkesson. "Jag ber om ursäkt inför hela världen att de ska finnas såna här människor i vårt land!"
Ytterligare några Freivaldscitat:

"Sverige är på väg att bli ett mångkulturellt samhälle och det ska man i Sverige vara väldigt glad för."
I tidskriften "Invandrare & Minoriteter", nr 6/95
"Den stora majoriteten av alla brott begås av svenskar. Detta gäller
såväl vuxnas som ungdomars brott."
"Majoriteten av alla de vardagsbrott som drabbar den svenska befolkningen begås av äldre ständigt återfallande svenska brottslingar."
I riksdagen, våren 1999
"Det är också viktigt att komma
ihåg att hotet mot demokratin och mot enskilda människor inte bara kommer från övertygade högerextremister utan även från vanliga människors fördomar..."
I riksdagen, hösten 1999

Här har vi alltså återigen denna dubbelhet. En fasad ska upprätthållas, oavsett hur det faktiskt förhåller sig. "Fördomsfrihet"
kallar man det.

http://www.bgf.nu/ak06/v8.html

New Amsterdam *
men der er vel ingen der tør protestere andre end de der allerede har permanent livvagt....
Ny gigantisk moske i Amsterdam
Med et 42 meter højt tårn bliver ny muslimsk moske i Amsterdam et markant vartegn i bybilledet. Også i Danmark er der stillet forslag om at bygge en moske.

En ny gigantisk moske skal i de kommende år opføres i den hollandske hovedstad, Amsterdam.
Moskeen, der har den berømte Aya Sofia moske i Istanbul i Tyrkiet som forbillede, får en 42 meter høj minaret, som er det høje slanke tårn ved moskeen, og komiteen bag projektet anfører, at moskeen med tiden vil blive "et velkendt orienteringspunkt i byen."

http://www.jp.dk/udland/artikel:aid=3570140
*idag bedre kendt som New York
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net