tirsdag, marts 07, 2006

"Mit modersmål " ?

Herregud, det er jo "bare" et sprog. Hvad betyder det ? For svenske politikere åbenbart kun en samling lyde i en vis, ordnet rækkefølge. Prosaiske typer, de samfundsingeniører:
Vill inte förbli svensk för språkets skull
En person i Vetlanda har ansökt hos migrationsverket att få bli befriad från sitt svenska medborgarskap, som han haft sen födseln för över 70 år sedan. Skälet: regeringen sa nej till svenska som officiellt språk.
Det är det däremot i Finland.
- Det är några veckor sedan som frågan om svenska språket ställning var uppe i riksdagen. En utredning har tittat på frågan och hade föreslagit att riksdagen med en lag skulle slå fast att svenskan är Sveriges officiella språk.
Men regeringens jurister sa nej till en sådan lag.
Därför gick regeringen till riksdagen med en proposition, där man med vänsterpartiets hjälp fick igenom ett beslut att "svenskan är huvudspråket i Sverige".
Men eftersom miljöpartiet i den här frågan lierade sig med det borgerliga blocket borde det blivit stopp - men någon tryckte fel och regeringen fick igenom sitt förslag.
Det innebär de facto att regeringen eller någon myndighet skulle kunna publicera sin beslut eller direktiv på romani eller nepalesiska utan begå fel.

http://www.hemsidan.net/?n=2871

Ikke så helt lidt......................

hvad enten man spørger en lingvist, en psykolog eller en digter:

Mit Modersmaal (Blicher,1840)
Du dyrebare Tolk før mine Tanker,
Hver blomst, jeg i min Billedverden sanker,
Du planter om, og ud paa Danevang.
Hvad lønligt Phantasien maler,
Med tusind tunger Du udtaler,
Et Suk omskaber Du til Sang.

Hvad sig i Løndom i min Sjel bevæged,
Hvad der staaer i mit tause Hjerte præget,
Det Stemplede Du til en gangbar Mynt.
Hvad jeg igjennem mørket haver skimtet,
hvad til mig huldt fra Nattehimlen glimted:
Det haver Du for Dagens Børn forkyndt................forts.
http://www.kalliope.org/digt.pl?longdid=blicher20030915153


"Svenskerne savner ikke Palme"

Læsværdig, men unødigt énøjet kronik af docent Dahl, som man nok husker fra sidste forårs indvandringsfejde i Berlingske (Karen Jespersen, Jomshof, Melander m.fl.), hvor hun typisk for svenske borgerlige, var argument-resistent overfor indvandringens ødelæggende omkostninger ( bla. 225. mia kr. netto) - og det lidet flatterende faktum, at man ikke bare lukker munden på kritikere af vanviddet, men også både nægter visse arbejde og fyrer andre for medlemskab af Sverigedemokraterna.
- Med Palme må man også have in mente: Han tordnede jo også mod Sovjet (-56 og 68),"østblok-diktatur-lakajerne" Ulbricht, Husak m.v. , mod juntaen i Athen, Salazar, Franco - han havde jo ret angående Vietnam (hvad både Kissinger og Mc Namara har bemærket), krigen var en fatal katastofe af først og fremmest Lyndon Johnson. Palme var også et bolværk mod kommunismen, som danske socialdemokrater.
Og så en direkte fejl: Christer Petterson påstod jo altid selv, at han satte Palme meget højt. Hvis man ellers kan tillægge hans udtalelser betydning.

»Her ved tyveåret for Olof Palmes død forsøger det svenske socialdemokrati igen - forgæves - at udråbe ham til helgen. I dag er det kun i de allerrødeste socialdemokratiske sind, at Palme er en helt. For alle andre svenskere er billedet af og mindet om den myrdede statsminister et andet.«
Ann-Sofie Dahl, Svensk docent i statsvidenskab
http://www.berlingske.dk/kronikker/

Dahl har ikke gode minder om at diskutere multikulturalisme i danske aviser. Det var hun selv ude om:
»Som svensk ska man noga akta sig för att ge sig in i diskussionen om invandringen, som jag själv har gjort några gånger i Berlingske Tidende, varendaste gång med samma resultat: mina poänger har blivit totalt - och kanske medvetet - feltolkade. Vi svenskar anses nämligen vara per definition helt hopplöst naiva och allmänt illa lämpade att diskutera de här frågorna - till skillnad från de tuffa danskarna.«
http://expressen.se/index.jsp?d=1180&a=516567

og følgende kan man jo kun give hende ret i (med forbehold for Irak)
- Vi har aldrig varit neutrala och vi borde gå med i Nato
»- Jag har ingen formell tjänst utan jag bor här på eget initiativ. Jag har alltid velat bo i Köpenhamn. Jag är glad och stolt över att bo i ett land som är med i koalitionen i Irak.«
http://www.hemvarnet.mil.se/hemvarnet/index.php?lang=S&c=news&id=29508

Sameksistens og naivitet
Mrutyuanjai Mishra, Europæisk Master i Menneskerettigheder og Demokratisering skriver bla.:
»Militant islam er på fremmarch i hele verden. Mens sagen har kørt i højeste gear i Danmark, blev en professor i naturvidenskab i byen Bangalore i Indien dræbt af Lashkar-e-Toiba, en organisation med udspring i Pakistan, som ønsker, at islam skal være den herskende tro i verden. Han havde aldrig udtalt sig om islam, men blev alligevel dræbt alene af den årsag, at han havde en fremtrædende position i et ikke-islamisk samfund samt boede i Bangalore, der efterhånden er blevet synonym med fremskridt i Indien.
Når Ugebrevet Mandag Morgen netop nu tager initiativ til en konference om Co-existence of Civilizations, vil det blive opfattet som en indrømmelse over for islamisterne. Deres trusler har altså haft effekt. Det er endnu en favorisering af islam og negligering af andre trosretninger, der lever i Danmark. Det er på tide, at alle civilisationer erkender den trussel, som militant islamisme repræsenterer.

- I Danmark har vi gudskelov endnu ikke oplevet, at folk måtte betale med livet i denne konflikt. Men spørg et land som Thailand, hvor flertallet er buddhister, hvilke problemer de har med islamister. Spørg i Indien, hvor befolkningen for størstedelens vedkommende er hinduer. Spørg ateisterne i Kina. Spørg i Israel. I alle disse lande er tusinder blevet dræbt i konflikter med islamister. Nu har den protestantiske del af verden – og dermed også Danmark – fået øje på problemet.
En gruppe, der kommer til at miste rettigheder, hvis islamismen vinder frem, er kvinderne. Derfor forekommer det mig helt ubegribeligt, at kvindelige forfattere som Hanne-Vibeke Holst og Suzanne Brøgger har besluttet at forsvare de islamister, der findes i Danmark. Er de ikke klar over, at intellektuelle i verden nu har mobiliseret alle kræfter i den kamp for ytringsfrihed, som har sit udspring i Danmark?« (Berlingske)


Når Kamal Qureshi får visioner................
er det tid for "de reaktionære" at holde på hat og briller:
»Problemet er, at Venstrefløjen - herunder SF - ikke endeligt har gjort op med sig selv, hvordan "fremtidens Danmark" skal se ud, mener han."Den her diskussion handler om, hvorvidt vi skal have et globalt Danmark eller et nationalistisk Danmark. Og her har Venstrefløjen ikke meldt tilstrækkeligt markant ud til fordel for det globale," siger Kamal Qureshi."Uanset om reaktionære holdninger kommer fra arbejdere, indvandrere eller akademikere, må konklusionen være, at de ikke hører til hos os.
*********
"Vi skal melde ud, at vi vil et helt andet samfund, hvor hele familien Danmark - uafhængigt af etnisk baggrund - har lige rettigheder. Det betyder f.eks., at den danske folkeskoles formålsparagraf skal ændres til, at uddanne eleverne til at blive verdensborgere. Det betyder, at vi også skal have afgangseksamen i arabisk, urdu, indisk og kinesisk. Boligområdet kan være et andet område.«
(Information)
Se hvad den mere islamkyndige Urias-Møller skriver om SF´s tågehorn:
http://www.uriasposten.net/

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net