søndag, marts 05, 2006

"We have a Jew "

Torture and Death of Jew Deepen Fears in France
— Two strips of red-and-white police tape bar the entrance to the low-ceilinged pump room where a young Jewish man, Ilan Halimi, spent the last weeks of his life, tormented and tortured by his captors and eventually splashed with acid in an attempt to erase any traces of their DNA.

- "I knew they had someone down there," said a young French-Arab man, loitering in the doorway of a building adjacent to the one where Mr. Halimi was held. He claimed to live upstairs from the makeshift dungeon but would not give his name or say whether he knew then that the man was a Jew. "I didn't know they were torturing him," he said. "Otherwise, I would have called the police."
But it is clear that plenty of people did know, both that Mr. Halimi was being tortured and that he was Jewish. The police, according to lawyers with access to the investigation files, think at least 20 people participated in his abduction and the subsequent, amateurish negotiations for ransom. His captors told his family that if they did not have the money, they should "go and get it from your synagogue," and later contacted a rabbi, telling him, "We have a Jew."

http://www.nytimes.com/2006/03/05/international/europe/05france.html?_r=1&oref=slogin&pagewanted=all

Det maffiøse samfund
Den der havde spået dette i 1975, var blevet tilbudt en gratis gummicelle. Man må formode, at årsagen til at dette er meget værre i Sverige end i Danmark, langt overvejende skyldes at indvandremængden er 2.5 gange større:
Hot som går hem
Mer än varannan person som utsätts för hot eller utpressning i näringslivet faller undan för hotet. Bara vart tionde hot polisanmäls. Det uppskattar Svensk Handels säkerhetschef Dick Malmlund. Polisen anser att företagen spelar brottslingarna i händerna och undergräver rättsystemet när de viker sig. Men också poliser faller undan för hot.

**********
- Det är många som gör upp i godo och köper sig fria. Vi försöker stötta våra kunder så att de polisanmäler, men alla vill inte.Antalet polisanmälningar ökar ändå kraftigt. År 2003 var det 740 polisanmälda fall av utpressning, 2004 var det 945 och förra året 1.172, enligt ny, preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet. Antalet polisanmälda hot har ökat från 40.908 till 45.179 under dessa tre år.
**********
Det är inte bara banker och företag som låter bli att anmäla hot. Enligt Rikskriminalpolisens uppskattningar är mörkertalet när det gäller hot och våld mot poliser från organiserad brottslighet i Stockholm allt mellan 60 och 90 procent. Bara en bråkdel anmäls alltså. Det händer att också personer i rättsväsendet faller undan för hoten.
- När Brottsförebyggande rådet frågade 1.718 poliser hade sex procent utsatts för allvarliga hot under det senaste ett och ett halvt året. Räknas också våld och allvarliga trakasserier in hade 12 procent av poliserna varit utsatta. Av dem som hotats svarade åtta procent att de blivit påverkade på ett sådant sätt att deras tjänsteutövning kan ifrågasättas.
- Chefsåklagare Anders Jakobsson i Västmanland berättar att poliser, åklagare och domare ofta får motta förtäckta hot när de arbetar med att utreda organiserad brottslighet.
- De kan till exempel få skrivelser som visar att de blivit kartlagda av den organiserade brottsligheten. Där framgår till exempel var deras barn går i skolan och vid vilken tid de går dit. Hotet är underförstått och det finns ingen undertecknare. Det uppstår ett obehag som i förlängningen kan leda till att polisen låter bli att vidta de åtgärder de borde göra i början av en utredning, säger Anders Jakobsson..........................
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=526432&previousRenderType=6

Skolen i det nye samfund
som man kunne kalde velfærdsstaten, efterhånden fortyndet med store dele klansamfund:
Exit om skolan
I boken "Exit Folkhemssverige", kapitel 5, skriver Ingrid Björkman om situationen i den svenska skolan:
Invandrarna ökar snabbt bland barn och ungdomar, och snabbast går det i Malmö. 1999 hade 51% av malmöborna under 19 år utländsk bakgrund. De demografiska förändringarna fick dramatiska konsekvenser för den svenska skolan där man saknade erfarenhet av att hantera "mångkulturalism". Följaktligen blev den mångkulturella skolan ett gigantiskt experiment.

*********
1999 fick knappt 10% av landets samtliga elever i grundskolans avslutningsklass underkänt i ett eller flera av de tre kärnämnena (svenska, engelska, matematik). För landets elever med utländsk bakgrund var motsvarande siffra 36%. I de två invandrardominerade områdena Vårby och Alby i Stockholm var motsvarande siffror 46, respektive 50%.
- I Malmö var betygsförsämringen störst i stadsdelen Rosengård, där 1% av eleverna hade svensk bakgrund. I Rosengårdsskolans avslutningsklass ökade under 1999 andelen elever som inte klarat betygskraven från 40 till 58%.
*********
Våldet
I takt med att invandrareleverna blivit flera har våldet i skolorna ökat markant. Idag förekommer till och med väpnat våld i skolorna, något som var otänkbart för ett par decennier sedan. Våldet, som började i storstadsskolorna, har flerdubblats under 1990-talet och snabbt spritt sig ut i landet. Skolor tvingas stänga därför att säkerheten hotas på grund av elevers, i de flesta fall invandrarelevers, våld mot elever, lärare och annan personal - våld som även fått dödlig utgång.

http://www.bgf.nu/skola/exit.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net