fredag, april 21, 2006

"De anstændige"

er desværre ikke en posthum roman af Leif Panduro. Det er hele asyl-lobbyen , der vel repræsenterer max 25 % af befolkningen, som slår nu på tromme for et amnesti til folk der er afviste og ikke vil tage hjem (modbetaling og genbosættelse, vel at mærke). Deadlines Kurt Strand og Martin Breum to værter hyler med i koret. Til Rikke Hvilshøj , spørgsmål stillet mindst 5 gange : "Er det anstændigt at lade asylanter bo på 15 kvm ?".
Siden hvornår er "anstændighed" blevet en afgørende politisk eller juridisk målestok ?
( Det minder mig onm svenske amatør-politikere, der spiser folk af med luftbolle-ordet "retfærdighed". Så klapper alle i deres små hænder over godheden og visdommen.)
Er det måske ansdtændigt at nægte at rejse efter afslag ? Er FN konventionernes konsekvenser for de lande der overholder dem, "anstændige" ? Kunne man ikke venligst få nogle politiske journalister, der stiller politiske spørgsmål, og ikke rent moralske ? Anstændigvis !
JP´s leder idag bør citeres :
DE SENESTE dages debat
om forholdene i de danske flygtningelejre har som sædvanligt været præget af kynisk udnyttelse af anstændige menneskers følelser. [..]
Visse medier - ikke mindst de to nationale tv-stationer - har kynisk udnyttet billedmediets virkemidler til at gøre det åbenlyst for enhver, at den danske stat er kold, kynisk og direkte menneskefjendsk.
En landsdækkende avis har til overflod ladet en repræsentant for Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre "fastslå", at Danmark overtræder FN's børnekonvention.
Det overordnede formål med denne manipulation fortoner sig i politiske, gustne overlæg og for nogle mediers vedkommende formentlig også i ganske almindelig dumhed.

JP leder
S og R: Giv amnesti til afviste asylansøgere

Australien vedtager en "Karen Jespersen"
Asylum seekers who reach mainland Australia by boat will be sent to island detention camps in a toughening of its refugee policy.

FN og P 1 har naturligvis allerede klaget over denne ulovlige umenneskelighed. Jeg vil tro at 30 års misbrug af asyleriet, har slidt så alvorligt på almindelige borgeres tålmodighed, at deres svar til FN og P 1 - eftersom der i al fremtid vil være flygtningestrømme fra den 3 verden - vil være : Find et andet land at ødelægge, nogle andre at prakke en potentiel borgerkrig på.
- »Critics said that the new law was a dangerous erosion of the country's obligations to refugees under international law. Five years ago the government declared that the islands off Australia's coast were legally no longer part of Australian territory.
The new policy means that even those who get to the mainland will be sent to the island camps, denying them the right to claim asylum in Australia.
"Any claims to refugee status will be properly assessed at an offshore location," said the immigration minister, Amanda Vanstone.«

Detention camps for migrants

Finland: Muhammedbilder kan ge åtal

Kun slemme "højrenationale" kan finde på sådan noget svineri...........................


To kommentatorer
Ulrika By plejer at kunne levere lidt "klarspråk" og
slag i bolledejgen.Hun er god til at holde sig akkurat indenfor
stregen af, hvad en anstændig avis kan skrive.
"Sluta trumma på diskrimineringstrumman"
DagensNyheter 21.4 Av ULRIKA BY
Det var en svart dag i går. För alla stolta integrationsarbetare i Sverige. För alla kreativa entreprenörer, för alla helhjärtat satsande lärare på SFI-kurser som sedan länge har en förvånande mångfald av inriktningar, för alla framåtblickande projektledare som sliter och gläds, långt ifrån de mediala strålkastarna.
- För trots allt de gör är det ändå bara skit. Alla invandrare är diskriminerade och Sverige är ett pissland. De flesta som kör taxi är egentligen läkare eller atomfysiker som vi vitskallar inte ger en chans. Om vi inte som individer ser till att sätta stopp för dem så gör den svenska staten det.
Förmodligen gör den det av ren illvilja, och om den inte erkänner att den gör det så är det bara att hacka i sig att så är det ändå eftersom Sverige omedvetet trycker ner alla som inte har genuint blågult blod i ådrorna.
*************
MEN OM AHMED är bra på att göra getost, låt honom göra det. Lär honom att marknadsföra osten i stället för att sätta honom på en kurs i svenska som han ändå bara dissar till förmån för kaffedrickande på turkiska klubben.
- För det finns minst lika många kaffedrickande män som inte har ett dugg lust att jobba som det finns läkarutbildade taxichaufförer – och de har också ett ansvar.
- Under vintern besökte till exempel närpolisen i Rinkeby ett flertal av de statligt sponsrade invandrarföreningarnas lokaler i deras område. Polisen förklarade snällt att man inte får bedriva illegal spelverksamhet och inte sälja sprit i lokalerna. Okej, tack, tack.
- En månad senare kom polisen tillbaka. Hos tre av föreningarna pågick verksamheten i exakt samma, olagliga form som den gjorde innan. Ingen av de föreningsaktiva männen ansåg att de behövde rätta sig efter de lagar och regler som gäller här. En bekant i Rinkeby bara garvade och sa nej, vem bryr sig om vad en svensk säger? Ni är så mesiga och flata att ni nästan får skylla er själva. Det är inget nytt att den attityden finns, det är lika känt som att det finns inbyggd och dold diskriminering. Varför inte diskutera båda delarna offentligt?
Ulrika By
Sluta trumma på diskrimineringstrumman (Word)

Og.........Köttbullelandet Sverige
Den fuldstændige kapitulation : "Skyd ikke, ta det hele, vi har ikke fortjent det, vi skammer os over os selv".
”Vi pratar om hur folk ska integreras i Sverige istället för hur svenskar ska integreras i världen.”
.....»Så det är bara att skippa det gamla kolonialtänket, svälja stoltheten och börja fråga alla Muhammed, Amira och Wang Lei som finns i Sverige. De som har en massa kulturell kunskap, som har bott på andra platser i världen eller har släkt som kan berätta sina historier och traditioner. De som helt naturligt sitter på en guldgruva av global kunskap. För hur skulle vi klara globaliseringen utan våra invandrare?
- Jag undrar varför vi så enträget insisterar på att integrera invandrare i vårt svenska system och vårt svenska sätt att tänka och agera när det är helt andra samhällstraditioner som kommer att vara rådande i framtiden?

-Ett betydligt fräschare utbyte vore att skicka svenskar till förorten så att vi kan lära oss lite om vår omvärld och förstå nya koder och kulturer. Liksom att Svenska för invandrare borde följas av att alla invandrare ger en kurs i multikulti för svenskar.
-Det stora tankefelet idag, med tanke på hur globaliseringen håller på att förändra vår värld och våra liv, är att vi pratar om integration istället för att bejaka mångkulturalism. Vi pratar om hur folk ska integreras i Sverige istället för hur svenskar ska integreras i världen. Vi hävdar vår svenskhet när vår enda chans att hävda oss framöver är att utveckla en identitet som multikulturella världsmedborgare. Vi misslyckas med att se utanför nationsgränserna och vi tycker fortfarande att alla andra ska bli som oss.

-Varför måste annars mannen på torget sälja svenska bananer? I grund och botten är det vi ”bonniga” ursvenskar långt upp vid polcirkeln som är osäkra på hur vi ska agera i en global multikultur. Vi har dåligt internationellt självförtroende och det är länge sedan vikingarna åkte på sina upptäcktsfärder. Därför vill jag ödmjukt tacka alla er som valt att komma till Sverige och som kan visa oss vägen mot världen.
Erika Augustinsson erika.augustinsson @ metro.se
Svensk Metro
Erika Augistinsson er ikke overraskende redaktør for noget der hedder Global Utmaning, som arbejder for " Projektet Global Utmaning står för öppenhet, mångfald och respekt för olikheter."
Vår vision:
Att vi alla har kunskapen, självförtroendet, nätverken och kanalerna som krävs för att kunna hantera och påverka de stora utmaningar som vi står inför.

Jeg er rørt til tårer, et uselvisk arbejde for mine kundskaber og min selvtillid (!) Hvordan har Erikas egen selvtillid det ?

Myrdet for en I Pod
Eurpæere dør - "som en hund" - eller man skulle måske hellere sige "som et får".
Last Wednesday Joe Van Holsbeeck, 17 years of age, was murdered in Brussels Central Station. He was stabbed five times in the heart by North African youths. They demanded that he give them his MP3 player. When Joe refused he was savagely murdered. The atrocity happened during the evening rush hour on a crowded platform.

»Belgian citizens realize, however, that the murder has nothing to do with “indifference in Belgian society,” but everything with a group of North African youths terrorizing Brussels and the “indifference” of the authorities to eradicate this scourge. Last January five Moroccan youths slit the throat of a 16 year old black boy and left him to
bleed to death because he refused to buy a cell phone they had stolen. The murderers have not yet been found. Some Belgians doubt whether Joe’s murderers will ever be found, and if so, how long they will have to serve. In 1998 Patrick Mombaerts, a 32 year old electrician, was murdered by a Moroccan youth who was after his money. The murderer spent only seven months in jail because he was a minor at the time of the murder. The Moroccan thugs do not care about life and they are used to slitting throats – a procedure they get to practise on sheep from a very young age.
Murder Shocks Brussels

Video fra overvågningskamera

Jail toilets face away from Mecca
Man kan åbenbart ikke besørge med rumpetten vendt mod Mekka. Nogen regler for "formerings-situationen"?
Facilities in a prison are being built so Muslim inmates do not have to face Mecca while sitting on the toilet.
The Home Office said two new toilet blocks are being installed as part of a refurbishment at Brixton jail in south London.
Faith leaders had told prison bosses it was unacceptable for Muslim inmates to face Mecca while using the toilet.
The Telegraph

Not in my backyard (2)
også kaldet Margrethe Vestager-syndromet (hendes børns skole, Politiken interview)
Antalet flyktingar som söker sig till Stockholm är tredubblat i år och det beror på att den tillfälliga asyllagen gett framför allt många barnfamiljer uppehållstillstånd.
Och det finns tydliga skillnader i Stockholmskommunernas vilja att ta emot flyktingar: fattiga kommuner i söderort som Botkyrka och Haninge fyller sina kvoter mer än väl, medan rika norrortskommuner som Vaxholm, Täby, Danderyd och Ekerö är ovilliga att ta emot de nya invånarna. Bostadsbrist anges som ett av skälen.
Integrationsverket vädjar nu att fler kommuner ska erbjuda platser.

Integrationsverket vädjar om fler flyktingplatser

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net