tirsdag, april 11, 2006

Svensk debatkultur - ja tak!

Den ville være velkommen. Svensk avisdebat - hvis du tror du kan skrive en kronik eller et læserbrev som i Danmark, tager du helt fejl medmindre du hedder Carsten Jensen eller Svend Auken.
Aviserne har deres fast 8-10 kolumnister. De skriver hvadenten de har noget at sige eller ej. Så er der politikere, forskere og organisationsfolk - hvis de vel at mærke har den rette mening.
Tilbage til menigmand bliver der en forkølet parodi. DN´læserbreve idag: Om for store postmængder til for små postkasser, om prisen på medcin til børn, om FI er et vensdtreparti eller ikke, om racisme og unge arbejdsløse.
Og i Sydsvenskan: Om pitbullterriers farlighed (2 læserbreve), om en påske uden æg fra burhøns, og om fugleinfluenza. Alt underskrevet med navn, men uden adresse.

Og langt mindre end danske omnibusavisers 2-3 helsiders debat - for ALLE.
Til gengæld har Tordenskjolds soldater som Arvidsson, RUC nærmest carte blance og monopol på Danmarks fortolkning.
Demokrati uden fri debat ? Tjah..........................

Svenske aviser - beskæftigelsesprojekter for journalister og PK iter.:
»Även om Sverige hittills undgått den typ av frånstötande främlingsfientlighet som i dag präglar dansk offentlig debatt, saknas den inte heller hos oss. Vi befinner oss inte i Danmarks penibla situation, där Dansk Folkeparti har lyckats erövra en position som satt skräck i hela det politiska etablissemanget i en sådan grad att partiets politik i dag kan sägas diktera så gott som alla initiativ i dansk politik. Och vi har framför allt inte drabbats av den osympatiska cynism som legitimerar förföljelsen av en minoritet av flyktingar och invandrare.
- Inget av våra politiska partier har fallit för frestelsen att söka fiska i invandrarfientlighetens grumliga vatten. Den svenska borgerligheten har snarast intagit en uttalat positiv attityd till invandrare och flyktingar. Den offentliga debatten har varit fri från arroganta och nedvärderande tillmälen gentemot främmande kulturer. Däremot förefaller folkpartiets politik en smula tvetydig. Här har demonstrativa avståndstaganden från dansk främlingsfientlighet varvats med krav på en restriktivare hållning gentemot svensk invandring, som exempelvis kravet på goda svenska språkkunskaper, samt en hård utvisningspolitik gentemot utländska medborgare som begår brott. «
*********
»Det mest positiva i det svenska opinionsklimatet är trots allt att den kulturradikala rationalismen fortfarande lever. I en situation av starka kulturella friktioner behövs dess fritänkeri mer än någonsin och det kanske mest oroväckande i den danska utvecklingen är att den en gång så starka kulturradikala traditionen här fullständigt förintats. Alla tidigare kulturradikaler och vänsterprofiler i dansk debatt har vänt kappan efter vinden och solidariserat sig med Dansk Folkepartis till synes framgångsrika koncept. Det är en djupt nedslående bild att den en gång stolta danska kulturradikalismen i dag bara återfinns i formen av Jørgen Leths tarvliga porradikalism.»
Missnöjespartier dikterar politiken


Dagsordensættende Trads Tidende ?
vorherre bevare os. Må den gå "Dagens" vej i en fart.Det er de rige.......................
der har pengene, tænkte jeg og fik en snak med chaufføren (som rigtignok var lidt fint påklædt).
Ud af køkkenbutikken kom så H.M. Margrethe d.2. Jeg stod ret som den gode
monarkist jeg er, og forføjede mig. Jeg kunne jo bare ha´ kigget på nummerpladen.
Tillykke med bilen. Og køkkenet.
foto © webmaster
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net