lørdag, maj 06, 2006

En journalists død

Ak, Irak. Og til hvilken nytte?
Og snart er vores engagement ammunition for oppositionen. Et dobbelt forrædderi - først og fremmest af vores soldater. Skal Irak ha et håb, må vi blive der. Skal V,K og DF ha´ det - må de ud.

-"EVEN by the stupefying standards of Iraq’s unspeakable violence, the murder of Atwar Bahjat, one of the country’s top television journalists, was an act of exceptional cruelty."
Part of me died when I saw this cruel killing
via dokument.no

"Når Gud bliver et uhyre"

Fra Fl. Roses JP interview med den syriske psykiater, Wafa Sultan:
» Muslimer må spørge sig selv, hvad de kan gøre for menneskeheden, før de kræver, at menneskeheden respekterer dem,« sagde hun i sin optræden på Al-Jazeera.
-»I vores lande er religion den eneste kilde til uddannelse, og det er den eneste kilde, som terroristen drikker af, indtil hans tørst bliver slukket. Han er ikke født som terrorist, og han bliver ikke terrorist fra den ene dag til den anden. Den islamiske lære er med til at forme hans ideologi.
- Det er den lære, der fordrejer hovedet på terroristen og dræber hans menneskelighed. Det er ikke terroristen, der fordrejer den religiøse lære og misforstår den, som nogle uvidende mennesker påstår,« tilføjede hun.
Wafa Sultan er forfatter til to bøger, og hun sidder i øjeblikket og skriver på en tredje, der har arbejdstitlen Den undvegne fange: Når Gud bliver et uhyre.
- Hun mener, at muslimer er blevet offer for deres gudebillede, at gudebilledet i islam er et uhyre, og at selvmordsterrorister internaliserer dette billede.»Det er ikke taget ud af min fantasi. Jeg gennemgår Koranen ord for ord for at vise dens gudebillede. Hvis man vil forstå muslimers mentalitet, må man forstå deres gud.«
Betyder det, at du ikke accepterer skellet mellem moderate og radikale muslimer - et skel, der er forudsætning for meget af den aktuelle debat om islam?
»Det et falskt skel. Det afhænger af, hvordan du definerer forskellen på radikale muslimer, dem, der begår terror og støtter terror, og så moderate. Man kan beskrive forskellen i fire kategorier. Hvis vi nøjes med at kalde dem, der sprænger sig selv i luften, for radikale, så er der ganske få terrorister blandt muslimer. Hvis vi derpå udvider gruppen af radikale til at omfatte både dem, der sprænger sig selv i luften, og dem, der støtter dem, så er der tale om en betydeligt større gruppe. Hvis vi dernæst ser på disse to grupper plus alle dem, der er tavse, alle dem, der ikke protesterer mod terror, så er vi måske oppe på 70 procent. Og hvis vi endelig tager disse tre grupper samt dem, der ikke ønsker at reformere islam, det ideologiske grundlag for terrorisme, så er vi tæt på 100 procent.
- I den forstand giver det ikke mening at tale om moderate over for radikale. Der er behov for en gennemgribende reformation af muslimers måde at tænke om sig selv og verden på. Det er det, jeg arbejder for.«
Fra MEMRI TV - streaming eller download
alt download, 16 MB (tack Niels)

Rødgardisterne
Sven Ove Gade om biskopperne E. Norman Svendsen og Karsten Nissen:
Danske biskopper studerer tolerance fremfor at forkynde kristendommen.
-"I stedet for at flyve til England burde biskopperne, gerne i deres katolske eksportantræk, være draget til de muslimske lande og studeret, hvordan man dér tolererer kristendommen.
- Første stop kunne passende have været Saudi Arabien. Kufferterne burde selvfølgelig have været fyldt op med bibler, der som en religiøs lakmusprøve blev uddelt straks ved ankomsten. Skulle biblerne være blevet konfiskeret, og de selv kastet i ind i fængslet til de andre, der har forbrudt sig mod bibelforbuddet, ville det blot være at betragte som et udslag af en indtrængende muslimsk vilje til religiøs forståelse og samdrægtighed, hvor man bedst kommer hinanden ved, når den ene part, dvs. den kristne, er anbragt inden for fængslets mure."
Mere dialog råber de så, de rene af hjertet.
(overset kronik)


While Western Europe is turning Muslim,

.. its Christian Churches are committing suicide. A Muslim would never allow his mosque to be turned into a dormitory for non-believers. This, however, is exactly what the Belgian Catholic Church is doing.

Belgian Church Organizes Illegal Immigrants

Religiösa friskolor gör barnen trygga
De svenske rød-grønnes genfundne religiøsitet

Skindemokrati ?
en hård påstand , men ikke helt uden hold i virkeligheden. Jeg vover to gæt: Persson beholder magten v. hjælp af ex kommunisterne, De Grønne og indvandrerstemmerne. Og valgdeltagelsen synker for første gang ned under 80 %. Kan en demokratiminister forhindre det ?
- "Det som kan rädda valdeltagandet är ett spännande val. Men inget tyder på det. Valrörelsen verkar bli en seg gäspning. Det är samma visa som vanligt. De nya partier som kunde få valdebatten att ta fart har hamnat i bakgrunden. För politiskt intresserade kommer valrörelsen att uppfattas som den gamla vanliga visan, medan ointresserade knappast ser några alternativ. Partier, se upp.
Valrörelsen verkar bli tråkig. Valdeltagandet är därför i fortsatt fara. Årets val blir inget undantag. Vi kommer att se fortsättningen på Sveriges väg utför. Och vägen leder från det höga valdeltagande vi varit bortskämda med.
"Valdeltagandet i fara"

Det anonyme vidne
der så Tue Bjørn Thomsens morder, men ikke tør vidne. Forblir han anonym, blir ingen dømt. Fra JP´s interview med "Michael"
Men han vil ikke leve i en evig frygt for selv at lide samme skæbne som Tue Bjørn Thomsen. Og det gør han i dag.
»Der er tale om en drabsmand af en helt anden kaliber end ham, der skyder ekskæresten i et jalousidrab. Jeg ved, at gerningsmanden er professionel kriminel. Hvis man sammenligner det kriminelle indvandrermiljø med Folketinget, så er drabsmanden minister i regeringen. Det at stå frem og vidne i sagen vil for mig være det samme som at aflevere mit visitkort og sige: Her er jeg. Jeg vil være et trofæ for alle i hans broderskab. Hvad er konsekvensen af det? Inden for det organiserede, kriminelle miljø får man respekt gennem sin status. Den, der til den sigtede kan sige, at han har taget sig af det vidne, som sendte ham 16 år i fængsel, får masser af respekt. Det er den frygt, jeg skal leve med.«
Sentimentalitet og kynisme
Jeg vil kun tilføje til Kastholm, at når man har kendt "modstandgenerationen", mennesker med livlange ar efter Gestapo, udvendigt som indvendigt, tager sig alle beskyldninger og "racisme og nazisme" meget let. Jeg er iøvrigt ikke stødt på én gammel modtandsmand, der gik ind for multikulturalismen. Og jeg mødt nogle stykker.
Berlingske Tidende 6. maj 2006
Den 4. maj i Mindelunden – 61 år efter befrielsen – var en ren og skær oplevelse. Fri for sentimentalitet. Måske fordi modstandskampens personligheder har bragt en indsigt videre.
Af Claes Kastholm Hansen
Der er en historie om to danske modstandsfolk, som efter krigen, da det hele er overstået – jeg fortæller den efter hukommelsen, så detaljen er upræcis, men pointen sikker nok – kommer gående hen ad gaden. Det er en søndag eftermiddag, og livet ytrer sig på den stille måde, som det i mange år gjorde sådan en søndag. Dagens dramatiske højdepunkt var indkøbet af kager til eftermiddagskaffen. For en flygtig betragtning indbegrebet af småborgerlig begivenhedsløshed. Ved synet af disse familiefædre, der trisser til og fra bageren, udbryder den ene modstandsmand: »Var det virkelig det, vi kæmpede for!« - »Ja, svarer den anden, det var netop det.« [..]
- En af dem er Flemming Juncker, der organiserede modtagearbejdet i Jylland. Han døde for fire år siden. Juncker var en helt usædvanlig personlighed. Om virkelig store personligheder gælder, at man aldrig kan bruge dem som norm. Man kan kun glæde sig over, at de findes, og man kan måske hente en smule mod af deres eksempel til at bestræbe sig på at være til på sin egen måde. Men min fornemmelse er, at Juncker også taler for de andre modstandsfolk, når han på interviewerens spørgsmål: Hvilke egenskaber vurderer De selv mennesker på? svarer: »Jeg foretrækker usentimentale mennesker. [...]
- Det er i sentimentaliteten, kynismen bor. The bleeding heart gør sjældent, måske aldrig, noget godt for verden. Udlændingepolitikken er et eksempel. Der er næppe nogen tvivl om, at the bleeding heart finder man især hos dem, der er indædte modstandere af den nuværende stramt styrede indvandring. Men hvis man følger deres synspunkter, så bevæger vi os lige ud i en social og politisk katastrofe. Det, der synes mest menneskeligt, vil ofte få de mest umenneskelige konsekvenser. Denne enkle, men dyrt købte indsigt tror jeg, de modstandsfolk havde, som greb til våben dengang.

Postering m. fotos fra 4 maj 2005

Er hver 3. nordmand "højreekstrem"?

Den må DN sgu´ længere ud på landet med. Kun lidt formildede er de dog over at det i det mindste blev en quinde.

Kvinna efteträder Carl I Hagen


Velfærd og multikultur
kan forenes.
Det er jo et meget stort emne som jeg har behandlet mange gange. De 30 år jeg har iagttaget Sverige, bekræfter det ikke. (søg her på bloggen, på Nomos eller Timbro).
Der er også danske undersøgelser der viser, at indvandreres støtte til velfærden er ret én vejspræget.
Orientering havde fundet en Canadier, der siger noget andet:
Filosof: Invandring er ikke trussel mod velfærdsstat
Indvandringen er en trussel mod velfærdsstaten, - for hvis befolkningen bliver for blandet, vil solidariteten forsvinde, og folk vil være minde villige til at betale til fællesskabet og omfordele goderne.
Dén argumentation høres ofte i debatten om indvandring, også i Danmark. Og umiddelbart lyder det vel plausibelt. Men er det også rigtigt?
Det spørgsmål har gennem en årrække optaget den indflydelsesrige canadiske filosofiprofessor, Will Kymlicka.
Han har i de her dage deltaget i en konference i Ålborg, og Orientering har talt med ham om, hvordan han har endevendt - og modbevist - argumentationen om at et multikulturelt samfund nærmest per definition ikke være en velfærdsstat

DR Orientering

Selv Fed
Det eneste der betyder noget, er at ikke én stemme har rykket sig fra regeringen, DF mod S,R og SF. I 5 år. Det er det usædvanlige. Det er det bekymrende for en opposition. Næsten rørende at se dem handle med fiktiv indflydelse.
SF´s landsmøde

1984
London. Snart sjösätts ett nätverk av övervakningskameror som täcker hela Storbritannien. Information om hur folk rör sig lagras i åratal. Men britterna verkar inte ha något emot att Storebror ser dem.

Rigtige venner
Hvilket held at Folkets Parks i Malmø i forvejen ligner Istanbul.
Hamasministern Afef Adwan kom till Malmö Folkets park för en konferens på lördagsförmiddagen. I sitt inledningstal tackade han den svenska regeringen för att han beviljats visum. Konferensen inleddes med en bön.
- Det goda beteendet ger ett politiskt budskap till vårt folk, det finns någon som älskar rättvisa, sade Adwan. Premiärminister Haniya höll ett tal via länk till konferensen. I anslutning till det talet höll även Per Garthon ett tal på arabiska till åhörarnas förtjusning.

Hamasminister tackar Sverige

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net