lørdag, juli 22, 2006

I en god sags tjeneste :

hvis en hjemmeavlet nazist viser sig med et svastika, eller en 14 årig dreng strækker sin højre arm i luften i en forkert vinkel, vanker der blodige HMF bøder.
Men "ny-svenskere" kan vise sig uantastet på denne måde. Det går jo til et godt formål, som vi alle ved.
Hakkors på flaggor inte förbjudet enligt åklagare


1.168.000 arbejdsløse
eller 21 % af befolkningen mellem 16 og 64 - en stor del importeret arbejdsløshed. Bare én idé til at valgtema. En kæmpegruppe som Persson vil gøre at for at skræmme med "højrebølgen" - i sin gensidige afhængighed af dem. (PS: Der findes ikke noget "højre" i den svenske Riksdag, f.eks. illustreret at deres konservative parti hedder "Moderaterna" - altså modererede sosser).
Under april månad 2006 uppgick utanförskapet på den svenska arbetsmarknaden till 1 168 000 personer, vilket motsvarar nästan 21 procent av den arbetsföra befolkningen, det vill säga personer mellan 16 och 64 år. Jämfört med april 2005 så har utanförskapet ökat med drygt 17 000 personer, en ökning med 1,5 procent.
Ekonomifakta

Hele verden er okkuperet land…muslimsk territorium.
se Polemikens fotosamling fra New York over Toronto, til Oslo og Stockholm

Dårarnes försvarstal
for folk med interesse for psykiatri, et ukueligt humør og nerver af stål, en fremragende artikelserie Maciej Zaremba fra DN , der må kunne afholde enhver at miste forstanden i Sverige. Tænk hvis DN tog sig sammen og dækkede svensk indenrigspolitik lige så samvittighedsfuldt:

Jaktscener från Mölndals dårhus
Varför flyr psykiatrer från psykiatrin? Det kan vara av samma skäl som Mijailo Mijailovic dagarna före mordet på Anna Lindh avvisades från akuten. I den svenska psykiatrin är ansvaret den största bristvaran. Ibland ställs högre krav på patienter än deras vårdare.
När ingen är skyldig kan alla straffas. Arvet från Cesare Lombroso. Människor med stora öron och låga...
Balladen om åkaren Harry Lind. Rättvisan och dårarna. Den som misslyckats med att ta livet av sig kan inte räkna...
Den ofrivillige pedofilen. Är vi ansvariga för våra handikapp? Aslan Morina fick en cysta i hjärnan.
Den som inte vill leva får skylla sig själv. Är alla lika inför lagen? Vettvillingen som i Norrland döms...
Att ta ansvar men inte förstå. Varför döms sjuka till fängelse? Varför sitter friska hos...

og for dem der alligevel ikke har fået nok, Ulf Nilsons pdf bog (288 sider)
Sverige Sluten Anstalt
velbekomme! Husk at sluge pillerne med rigeligt vand.

Martyr ? Arh, ikke lige idag
CNN havde et højkomisk interview med Omar Bakri, der har prædiket hellig krig mod Israel i årevis. Og nu har endelig har præmie- chancen, så vil han sør´me ikke. Han satte sig ind i sin store dyre bil for at køre nordpå. Hvilket gennemført skvat! Hvem vil dø for en svært overvægtig halal-kylling?
I Friedsrichstrasse i Berlin sad i april 1945 en anden "folkefører", der også udhalede sit martyrium til allersidste sekund. Dog ikke sit folks, de havde bare at ofre sig.


Sverige producerer "ny-danskere" på samlebånd
at dømme efter antallet i denne artikel, helt uoverskueligt. Sverige må bringes til selv at hæfte for deres uansvarlighed på vore vegne. Den danske regering kunne passende smide spørgsmålet ind i den svenske valgkamp, der alligevel ikke synes at være til, for at skulle handle om noget. Deres underminering af Schengen - og af nordisk samarbejde - kunne gerne for mig tvinges til at diskutere.
Hvem de gør til "svenskere", er deres eget problem. Og hvilket problem!
Af HENRIK VINTHER OLESEN
Antallet af danskere, der årligt vælger at flytte til Malmø, er syvdoblet siden 1999, og i 2005 var de danske regler for familiesammenføring årsag til hver femte flytning. Det viser en gennemgang af en række svenske statistikker og undersøgelser.
En interviewundersøgelse blandt tilflytterne, gennemført af de svenske myndigheder i samarbejde med Öresundkomiteen, viser, at hver femte danske flytning til Malmø i 2005 var begrundet med de danske regler.
- Udviklingen bekræftes yderligere af, at fire ud af 10, der flytter tilbage til Danmark, siger, at det hele tiden har været tanken at bo i Danmark: Opholdet i Sverige var fra starten tænkt som midlertidigt.
Omkring 400 borgere fra tredjelande søgte i 2005 om familiesammenføring med en dansk statsborger bosat i Malmø. Til sammenligning gav Danmark i 2005 tilladelse til familiesammenføring til 2.500 udenlandske ægtefæller. Dermed er anslået 1.400 danskere flyttet til Malmø siden stramningen af de danske regler i 2002, men hertil kommer tilflytningen til resten af Skåne samt området omkring Göteborg.


da kilderne er spredt ud på: Ægteskab Uden Grænser, Lensstyrelsen i Skåne Len, Öresundskomiteen, Skatteverket, Migrationsverket, Statistiska centralbyrån, Malmö stad og Københavns Statistiske Kontor, og deuden næppe er opgjort på etnicitet, er det egentlige tal 3 verdensborgere der står i kø i Sverige, umuligt at opgøre herfra.
henrik.olesen@jp.dk
Flere flygter til Malmø

Krigen de kalder "fredsproces"
(foto PP-press, Stockholm)
som læsere her ved, er jeg ikke særlig motiveret for at diskutere den kroniske , tragiske konflikt i Mellemøsten. Den begyndte før min fødsel, og den vil fortsætte længe efter at jeg er borte. Og den er usandsynlig lang og indviklet.
Hvad der interesserer mig, er i hvor høj grad konflikten er blevet importeret til mit land af håbløse, hjemlige politikere som Helveg, Lykketoft og you name them.
(Der er allerede 4 gange flere palestinensere alene, i Danmark, end der er jøder)
Iøvrigt har jeg svært ved at forstå TV reportere dernede, der årti efter årti kan udholde at stå og gentage nogenlunde det samme. Lidt frem og lidt tilbage. Men i princippet det samme.
- For nogle er krig en livsform, ikke et middel til at opnå løsninger. Sådan kan man vist roligt anskue visse arabere.
- Man må nok konkludere , at der nu åbenbart er vokset en ny generation af funfamentalistiske arabere op, der mangler den erfaring det er, at blive slået af israel militært. Nuvel - så må det altså overstås. Indtil næste gang og næste generation. Fred vil de ikke ha´.
- Lad dette være min kommentar til den pågående tragedie, til Syrien og Irans krig pr. stedfortræder mod Israel. Og til Hitzbollah, Guds Parti, der har gjort en hel befolkning til deres gidsler - givende dem bistand med en ene hånd, og nedkaldende krig over dem med den anden.
Stakkels Mellemøsten. Bliver det også stakkels Skandinavien og Europa en dag?
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net