søndag, november 26, 2006

"It´s the demography, stupid"

grafer fra Københavns Kummunes nye folder om integrationspolitikken - 148 sider, pdf. Det er da velgørende at se vi har et politisk flertal der klør på med optimisme og godt humør. (Marks Steyn skrev en artikel for et år siden, med samme titel som denne postering)Möjligheternas Danmark
Per Tedin priser det danske valgsystem, og det giver da også en større mobilitet (og højere valgdeltagelse) end det svenske. Men det er, som vi så ved kommunevalget 2005, ikke udelukkende af det gode. Kan en pakistaner få sin familie og sine taxi kolleger til at stemme på sig, er han pludselig Borgerrepræsentant i Storkøbenhavn, med bare et par hundrede stemmer. Med ret groteske resultater til følge (= Wallait Khan)
Tedin baserer sig uden videre på Economist demokrati top liste, der for mig at se byggede på et yderst overfladisk og vinklet kendskab til Sverige ( der blev nr 1). Hvor var f.eks.de over 100 dødstrusler, voldelige overfald og ildpåsættelser i valgkampen henne i den undersøgelse ? Hvad ved Economist om ytringsfrihed i Sverige? (Economist intelligence Unit)

- I antologin "Bortom stereotyperna? Invandrare och integration i Danmark och Sverige (Makadam förlag 2006, redaktörer Ulf Hedetoft, Bo Petersson och Lina Sturfelt) konstaterar Lise Togeby att invandrarna i Danmark röstar i ”betydligt högre grad än motsvarande grupper i liknande länder”.
- Hennes forskning visar också att invandrarna i Danmark – till skillnad från de i Sverige och Norge – i hög grad lyckas bli invalda i lokala församlingar. Sammanfattningsvis är invandrarna ”något underrepresenterade, men inte mycket”. -
- Förklaringen ligger i det danska personvalssystemet. Det är konstruerat så det krävs ett relativt få röster för att en kandidat skall kunna klättra på listan. Därmed finns det också ”starka incitament för etniska minoriteter att organisera sig, ställa upp kandidater och rösta”. Det avspeglas i valresultaten och är en del av det Togeby kallar för den särskilda ”möjlighetsstruktur” som finns i Danmark. Iakttagelsen är tänkvärd.
- I Sverige råder snarast en ”omöjlighetsstruktur”. Det tycks åtminstone riksdagsledamoten Fredrik Malm (fp) mena. Här minskade invandrarnas representation i riksdagen efter höstens val. Det var en direkt följd av att personvalsspärren ligger så högt som 8 procent, hävdade Malm härförleden på DN Debatt med stöd av en utredning från riksdagens utredningstjänst. Slutsatsen är enkel: Väck med spärren. Det som är möjligt i Danmark måste väl också kunna vara möjligt i Sverige.Per Tedin
Sydsvenskan

Kronik : Stockholm syndromet
man kan med lethed anskue den pakistanke kædeudvandring til bla. Danmark, Norge og England sådan, at vi de facto hæfter solidarisk for den pakistanke regerings militarisktiske uansvarlighed og overforbrug, via forældede konventioner der burde genforhandles omgående. Ligefrem at prale over at overholde sådanne konventioner, mens man river sit eget land op i limningen, skal man vist være Radikal for at gøre. Vi bliver tørret om næsen, og lometørklædet hedder FN:

Af Mrutyuanjai Mishra, bestyrelsesmedlem af Trykkefrihedsselskabet af 2004
Sandheden er, at islamister har udlagt islams lære til at omfatte had mod ikke-troende, især i kølvandet på islamiske magthaveres deroute de seneste århundreder, skriver dagens kronikør.
I den aktuelle debat om islam i Danmark melder der sig konstant to problemstillinger. Et spørgsmål er, hvorvidt man kan være ekspert i islam, når man kun kender noget til arabiske forhold. På verdensplan findes der 1,2 milliarder muslimer, og kun 18 % af dem er arabere. Alligevel vælger danske medier konsekvent at bruge eksperter, som kun har forstand på islam i arabiske lande, til at udtale sig om islam generelt.
Et andet vedvarende aspekt af debatten om islam i Europa i almindelighed og Danmark i særdeleshed er den uafbrudte konfrontation med Stockholm-syndromet.
Hver gang et terrorangreb finder sted, eller når muslimer reagerer, som man eksempelvis så det i forbindelse med de to Muhammed-sager, bliver vi straks beskyldt for at udøve diskrimination, og vi pålægges skyldfølelse.[..]

- Verdenshistorien viser, at de fleste nationer bliver økonomiske magter, før de bliver militære magter.
Men i Pakistans tilfælde har man forsøgt at gøre det omvendte på bekostning af velfærden for almindelige mennesker. Man spændte vognen for hesten og opbyggede et kæmpestort militært magtapparat med det resultat, at hver tredje pakistaner lever under fattigdomsgrænsen, og omkring halvdelen af befolkningen er analfabeter.
Lande som Sydkorea og Malaysia var på samme niveau som Pakistan i 1960erne. I dag er deres gennemsnitsindkomst pr. indbygger henholdsvis $ 20.400 og $ 5.000, og Pakistans er på $ 847.

JP Kronik

Islamism – vår tids nazism
er artikel man næppe kunne finde i Sverige andre steder end i
Världen Idag

P 1 "Tørklædet som integration"
Bermudatrekanten henter skånsk forstærkning. Et tilfælde der ligner en tanke, at DR netop skulle falde over Sveriges Bæk Simonsen gange to, Jan Hjärpe, der har haft noget der ligner monopol på at udlægge islam i Sverige, også her efter sin pension. Og et sådant opnår man som bekendt ikke uden at opfylde visse kriterier for nydelighed. P 1 Morgen, audio fra minut 16:30 via Hodja

"Den blågula fundamentalismen"
At sige dette ligner Politiken anno 1995,ville være løgn. Jeg har aldrig set noget lignende i en dansk avis, med mindre der er en Jakob Holdt kronik jeg har overset. Forfatteren er i redaktionen af tidskskriftet Minaret, og hans muslimske navn er Ibn al-Waqt.
- Det rena landet med den rena sekularismen - det är Sverige. Problemet är att denna historiska konstruktion fått styra integrationspolitiken. Dagens svenskar behöver lära känna sin mångkulturella identitet, skriver Bo Gustavsson.
- Materiell välfärd blev det opium för folket som sossarna använde sig av för att hålla sig kvar vid makten. Därför är det heller inte så konstigt att de flesta uppfattar religionen som illusion och fantasi. Den går ju inte att skinande blank köra in i garaget eller att ens köpa. Och realistiskt förnuftiga svenskar kan ju inte befatta sig med sådana stolligheter.[..]
- Integrationen i Sverige har misslyckats därför att den utgår från ett falskt antagande: att Sverige utgör en enhetskultur.Sverige är inte och har aldrig varit någon enhetskultur som invandrare ska integreras i för att kunna kalla sig riktiga svenskar. Sverige är mångkulturellt och har alltid varit mångkulturellt: en mötesplats för ständiga influenser utifrån under århundradenas lopp. [..]
- Sanningen är att sekularismen är en form av fundamentalism, kanske den allra värsta formen eftersom den reducerar människan till en själlös maskin. Att ha en sådan människosyn leder till intolerans och rädsla inför det annorlunda eller den Andre.[..]
- Religionen är död här i landet, evigheten är död, andligheten är död, själen är död men däremot är döden inte död. Döden finns även om religionen är död. Religionens främsta uppgift har alltid varit att besvara frågor kring döden och vår dödlighet. Den sekulära fundamentalismen gör det omöjligt att ens ta upp sådana frågor. Det är kanske därför det är så tyst i Sverige om döden och dödens mening för oss dödliga svenskar. Även i den bästa av världar sticker döden upp sitt fula tryne och vad gör vi goda svenskar då? Vi tiger, hela vårt långa land tiger så som vi tiger om religionen och existentiella frågor över huvud taget.
- I denna tigandets kultur är alla problem och frågor lösta en gång för alla. Punkt slut! Så ser den blågula fundamentalismen ut.
Bo Gustavssonförfattare, medlem i tidskriften Minarets redaktion
Uppsala Nya Tidning

I samme avis meddeler Mohammad Fazlhashemi, docent vid institutionen för historiska studier, Umeå universitet at Ny tolkning enar islam och demokrati , og nu er jeg straks lidt mere rolig på mit gamle Sveriges vegne.

The 751 No-Go Zones of France
skal du til Frankrig - tjek listen her først:

They go by the euphemistic term Zones Urbaines Sensibles, or Sensitive Urban Zones, with the even more antiseptic acronym ZUS, and there are 751 of them as of last count. They are
convienently listed on one long webpage, complete with street demarcations and map delineations.
What are they? Those places in France that the French state does not control. They range from two zones in the medieval town of Carcassone to twelve in the heavily Muslim town of Marseilles, with hardly a town in France lacking in its ZUS. The ZUS came into existence in late 1996 and according to a
2004 estimate, nearly 5 million people live in them.
Comment: A more precise name for these zones would be Dar al-Islam, the place where Muslims rule.
Daniel Pipes


View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net